tải game pokemon Update 10/2022

✓ The Pokémon TCG: Sun & Moon—Unbroken Bonds expansion is available in the game for code redemption on May 2 and in the Shop on May 3. ✓ Bug fixes ✓ Full patch notes available at http://forums.pokemontcg.com.

Đang xem: Tải game pokemon

*AN INTERNET CONNECTION AND A TABLET DEVICE ARE REQUIRED FOR USE. Devices considered phones are not supported.*

PLAY, TRADE, AND CHALLENGE OTHER PLAYERS AROUND THE WORLD!
Have fun learning and mastering the Pokémon Trading Card Game Online! Practice against the computer or go head to head with your friends or other players from around the world. Unlock cards and decks as you play to build up your collection and make truly unique decks. Your decks and card collection are stored as a part of your Pokémon Trainer Club account, allowing you to switch between tablet and desktop with ease.

EASY TO START: Choose from Grass, Fire, or Water decks, step right into a game, and learn as you go in an easy play experience.

EXPAND YOUR COLLECTION: Earn cards, open booster packs, trade with other players, and build the perfect deck around your favorite cards. Your collection grows with you!

CUSTOMIZE YOUR EXPERIENCE: Build your own decks, customize the look of your cards, deck boxes, and avatar, and join your friends online.

HONE YOUR SKILLS: Play against the computer until you are ready to challenge other players.

CHALLENGE THE WORLD: When you feel your deck design is ready, challenge other players or join a tournament to show your skill and knowledge.

**An Internet connection is required for use.**

Card Languages Supported:
* English
* Français
* Deutsch
* Español (de España)
* Italiano
* Português (do Brasil)

UI Languages Supported:
* English
* Français
* Deutsch
* Español (de España)
* Italiano
* Português (do Brasil)
* Nederlands
* Svenska
* Dansk
* Norske
* Suomi
* Русский

©2019 Pokémon. ©1995–2019 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.
* MỘT KẾT NỐI INTERNET VÀ THIẾT BỊ TABLET ĐƯỢC YÊU CẦU SỬ DỤNG. Các thiết bị được coi là điện thoại không được hỗ trợ. *

CHƠI, GIAO DỊCH, VÀ THỬ THÁCH NHỮNG NGƯỜI CHƠI KHÁC TRÊN THẾ GIỚI!
Hãy vui vẻ học và làm chủ trò chơi Thẻ giao dịch Pokémon trực tuyến! Thực hành chống lại máy tính hoặc đối đầu với bạn bè hoặc những người chơi khác từ khắp nơi trên thế giới. Mở khóa thẻ và bộ bài khi bạn chơi để xây dựng bộ sưu tập của bạn và tạo ra bộ bài thực sự độc đáo. Bộ bài và bộ sưu tập thẻ của bạn được lưu trữ như một phần của tài khoản Pokémon Trainer Club, cho phép bạn chuyển đổi giữa máy tính bảng và máy tính để bàn một cách dễ dàng.

DỄ DÀNG BẮT ĐẦU: Chọn từ các sàn Cỏ, Lửa hoặc Nước, bước ngay vào trò chơi và học hỏi khi bạn trải nghiệm chơi dễ dàng.

MỞ RỘNG THU THẬP CỦA BẠN: Kiếm thẻ, mở gói tăng cường, giao dịch với những người chơi khác và xây dựng bộ bài hoàn hảo xung quanh thẻ yêu thích của bạn. Bộ sưu tập của bạn phát triển cùng với bạn!

TÙY CHỈNH KINH NGHIỆM CỦA BẠN: Xây dựng bộ bài của riêng bạn, tùy chỉnh giao diện của thẻ, hộp bài và hình đại diện và tham gia trực tuyến với bạn bè của bạn.

KỸ NĂNG CỦA BẠN: Chơi với máy tính cho đến khi bạn sẵn sàng thách thức những người chơi khác.

THỬ THÁCH THẾ GIỚI: Khi bạn cảm thấy thiết kế bộ bài của mình đã sẵn sàng, hãy thách đấu với những người chơi khác hoặc tham gia một giải đấu để thể hiện kỹ năng và kiến ​​thức của bạn.

** Cần có kết nối Internet để sử dụng. **

Ngôn ngữ thẻ được hỗ trợ:
* Anh
* Tiếng Pháp
* Đức
* Español (de España)
* Tiếng Ý
* Português (làm Brasil)

Các ngôn ngữ UI được hỗ trợ:
* Anh
* Tiếng Pháp
* Đức
* Español (de España)
* Tiếng Ý
* Português (làm Brasil)
* Nederlands
* Svenska
* Tiếng Phạn
* Norske
* Suomi
*

© 2019 Pokémon. © 1995 Nhật Bản TM, ® và tên nhân vật là thương hiệu của Nintendo.

Xem thêm: Cách Vào Nước Gà Chọi Khi Chiến Đấu Học Nỏm Từ Danh Thủ, Cách Làm Nước Cho Gà Chọi “Trước

Đọc thêm

Đảm bảo ứng dụng tốt

Ứng dụng này đã vượt qua các kiểm tra an ninh về virus, phần mềm độc hại và các tấn công độc hại khác cũng như không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Ghép Chồi Bơ, Kỹ Thuật Ghép Chồi Bơ Cho Tỷ Lệ Sống Cao

Xếp hạng của người dùng

Những đánh giá và xếp hạng này đến từ người dùng ứng dụng Aptoide. Để đánh giá và xếp hạng ứng dụng này, vui lòng cài đặt Aptoide