Căn hộ tòa R3 chung cư Royal City có diện tích từ 109.2m2 đến 221.5m2, được thiết kế từ 2-3 phòng ngủ.

Bạn đang xem: Royal city

Mặt bằng tòa R3 gồm 12 loại diện tích căn hộ được thiết kế tương đối đa dạng phù hợp với nhu cầu riêng cho từng hộ gia đình. Các căn hộ Royal City tòa R3 gồm các diện tích: 109.2m2, 109.4m2, 121m2, 123.7m2, 132.4m2, 137.8m2, 157.1m2, 169,5m2, 172,2m2, 175.6m2, 195.5m2, 221.5m2.

Mặt bằng căn hộ R3-109.2m2 Royal City Nguyễn Trãi

Căn hộ Royal City Nguyễn Trãi diện tích 109.2m2 tòa R3 được thiết kế gồm 1 phòng khách + Phòng ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ và 2 WC.

Xem thêm: Reliance Là Gì – Nghĩa Của Từ Reliance

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 109.2m2 tòa R3 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ 109.4m2 tòa R3 Royal City Nguyễn Trãi

Căn hộ Royal City Nguyễn Trãi diện tích 109.4m2 tòa R3 được thiết kế gồm 1 phòng khách + Phòng ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ và 2 WC.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 109.4m2 tòa R3 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ 121m2 tòa R3 Royal City Nguyễn Trãi

Căn hộ Royal City Nguyễn Trãi diện tích 121m2 tòa R3 được thiết kế gồm 1 phòng khách + Phòng ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ và 2 WC

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 121m2 tòa R3 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ 123.7m2 tòa R3 Royal City Nguyễn Trãi

Căn hộ Royal City Nguyễn Trãi diện tích 123.7m2 tòa R3 được thiết kế gồm 1 phòng khách + Phòng ăn, 1 bếp, 3 phòng ngủ và 2 WC.

Xem thêm: Tiêu Chuẩn Gmp Là Gì – Tiêu Chuẩn Và Nguyên Tắc Trong Gmp Who

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 123.7m2 tòa R3 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ 132.4m2 tòa R3 Royal City Nguyễn Trãi

Căn hộ Royal City Nguyễn Trãi diện tích 132.4m2 tòa R3 được thiết kế gồm 1 phòng khách + Phòng ăn, 1 bếp, 3 phòng ngủ và 2 WC.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 132.4m2 tòa R3 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ 137.8m2 tòa R3 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 137.8m2 tòa R3 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ 157.1m2 tòa R3 Royal City Nguyễn Trãi

*

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 157.1m2 tòa R3 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ 169.5m2 tòa R3 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 169.5m2 tòa R3 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ 172.2m2 tòa R3 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 172.2m2 tòa R3 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ 175.6m2 tòa R3 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 175.6m2 tòa R3 Royal City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 195.5m2 tòa R3 Royal City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 195.5m2 tòa R3 Royal City

Mặt bằng căn hộ 221.5m2 tòa R3 Royal City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 221.5m2 tòa R3 Royal City

Chuyên mục: BĐS