Toà R3 cao 17 tầng, Mặt bằng R3 Royal City được thiết kế: 26 căn/tầng. Toà R3 chia làm 2 sảnh A & B và được bố trí 4 thang máy/sảnh. Toà R3 có diện tích từ 109.2m2 – 221.5m2 và được bố trí 2 – 4 phòng ngủ. Đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của các hộ gia đình.

Sau đây là Layout mặt bằng 26 căn hộ toà R3 Royal City:

#1 Mặt bằng căn hộ 01 và căn hộ 25: 221,5m2 toà R3 Royal City:

Diện tích: 221.5m2, thiết kế có từ tầng 2A – 15A (tức tầng 3 – 17);Sảnh căn hộ:Căn hộ 01: ở sảnh B toà R3;Căn hộ 25: ở sảnh A toà R3;Hướng cửa ra vào:Căn hộ 01: hướng cửa chính Bắc;Căn hộ 25: hướng cửa chính Tây;Hướng ban công:Căn 01:Hướng ban công phòng khách: chính Đông – nhìn xuống khu vui chơi trẻ em và sang toà R4;Hướng các phòng ngủ: chính Nam – view ra ngoài quảng trường R3 Royal City;Căn 25: Hướng ban công phòng khách: chính Nam – nhìn xuống khu vui chơi trẻ em và sang toà R5;Hướng các phòng ngủ: chính Đông – view ra ngoài quảng trường R3 Royal City;Thiết kế: 3 phòng ngủ, 1 phòng đa năng, 3 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 bếp;Giá bán hiện đang giao dịch từ: 9 tỷ – 13 tỷ (Tuỳ căn hướng & nội thất);

Bạn đang xem: Royal city r3, hanoi

*

Mặt bằng căn hộ 221.5m2 toà R3 Royal City

#2 Mặt bằng căn hộ 02 và căn hộ 26: 169,5m2 toà R3 Royal City:

Diện tích: 169.5m2, thiết kế có từ tầng 2A – 15A (tức tầng 3 – 17);Sảnh căn hộ:Căn hộ 02: ở sảnh B toà R3;Căn hộ 26: ở sảnh A toà R3;Hướng cửa ra vào:Căn hộ 02: hướng cửa chính Tây;Căn hộ 26: hướng cửa chính Bắc;Hướng ban công:Căn 02:Hướng ban công phòng khách: chính Đông – nhìn xuống khu vui chơi trẻ em và sang toà R4;Hướng các phòng ngủ: chính Bắc – view xuống bể bơi sân vườn & sang toà R2;Căn 26: Hướng ban công phòng khách: chính Nam – nhìn xuống khu vui chơi trẻ em và sang toà R5;Hướng các phòng ngủ: chính Tây – view xuống bể bơi sân vườn & sang toà R1;Thiết kế: 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 bếp;Giá bán hiện đang giao dịch từ: 8 tỷ – 12 tỷ (Tuỳ căn hướng & nội thất);

*

Mặt bằng căn hộ 169.5m2 toà R3 Royal City

#3 Mặt bằng căn hộ 03 và căn hộ 23: 172,2m2 toà R3 Royal City:

Diện tích: 172.2m2, thiết kế có từ tầng 2A – 15A (tức tầng 3 – 17);Sảnh căn hộ:Căn hộ 03: ở sảnh B toà R3;Căn hộ 23: ở sảnh A toà R3;Hướng cửa ra vào:Căn hộ 03: hướng cửa chính Bắc;Căn hộ 23: hướng cửa chính Tây;Hướng ban công:Căn 03: Hướng ban công: chính Nam – nhìn xuống quảng trường R3 Royal City;Căn 23: Hướng ban công: chính Đông – nhìn xuống quảng trường R3 Royal City;Thiết kế: 3 phòng ngủ (2 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 bếp;Giá bán hiện đang giao dịch từ: 8 tỷ – 10 tỷ (Tuỳ căn hướng & nội thất);

*

Mặt bằng căn hộ 172.2m2 toà R3 Royal City

#4 Mặt bằng căn hộ 04, 06, 22 và 24: 109,2m2 toà R3 Royal City:

Diện tích: 109.2m2, thiết kế có từ tầng 2A – 15A (tức tầng 3 – 17);Sảnh căn hộ:Căn hộ 04, 06: ở sảnh B toà R3;Căn hộ 22, 24: ở sảnh A toà R3;Hướng cửa ra vào:Căn hộ 04, 06: hướng cửa chính Nam;Căn hộ 22, 24: hướng cửa chính Đông;Hướng ban công:Căn 04, 06: Hướng ban công: chính Bắc – nhìn xuống bể bơi & sân vườn Royal City;Căn 22, 24: Hướng ban công: chính Tây – nhìn xuống bể bơi & sân vườn Royal City;Thiết kế: 2 phòng ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 bếp;Giá bán hiện đang giao dịch từ: 4.2 tỷ – 5 tỷ (Tuỳ căn hướng & nội thất);

*

Mặt bằng căn hộ 109.4m2 toà R3 Royal City

#5 Mặt bằng căn hộ 05 và căn hộ 21: 195,5m2 toà R3 Royal City:

Diện tích: 195.5m2, thiết kế có từ tầng 2A – 15A (tức tầng 3 – 17);Sảnh căn hộ:Căn hộ 05: ở sảnh B toà R3;Căn hộ 21: ở sảnh A toà R3;Hướng cửa ra vào:Căn hộ 05: hướng cửa chính Bắc;Căn hộ 21: hướng cửa chính Tây;Hướng ban công:Căn 05: Hướng ban công: chính Nam – nhìn xuống quảng trường R3 Royal City;Căn 21: Hướng ban công: chính Đông – nhìn xuống quảng trường R3 Royal City;Thiết kế: 3 phòng ngủ (2 sáng & 1 tối), 3 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 bếp;Giá bán hiện đang giao dịch từ: 8.5 tỷ – 11 tỷ (Tuỳ căn hướng & nội thất);

Xem thêm: Ligament Là Gì

*

Mặt bằng căn hộ 195.5m2 toà R3 Royal City

#6 Mặt bằng căn hộ 07 và căn hộ 20: 109,4m2 toà R3 Royal City:

Diện tích: 109.4m2, thiết kế có từ tầng 2A – 15A (tức tầng 3 – 17);Sảnh căn hộ:Căn hộ 07: ở sảnh B toà R3;Căn hộ 20: ở sảnh A toà R3;Hướng cửa ra vào:Căn hộ 07: hướng cửa chính Nam;Căn hộ 20: hướng cửa chính Đông;Hướng ban công:Căn 07: Hướng ban công: chính Bắc – nhìn xuống bể bơi & sân vườn Royal City;Căn 20: Hướng ban công: chính Tây – nhìn xuống bể bơi & sân vườn Royal City;Thiết kế: 2 phòng ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 bếp;Giá bán hiện đang giao dịch từ: 4.2 tỷ – 5 tỷ (Tuỳ căn hướng & nội thất);

#7 Mặt bằng căn hộ 08 và căn hộ 19: 137,8m2 toà R3 Royal City:

Diện tích: 137.8m2, thiết kế có từ tầng 2A – 15A (tức tầng 3 – 17);Sảnh căn hộ:Căn hộ 08: ở sảnh B toà R3;Căn hộ 19: ở sảnh A toà R3;Hướng cửa ra vào:Căn hộ 08: hướng cửa chính Nam;Căn hộ 19: hướng cửa chính Đông;Hướng ban công:Căn 08: Hướng ban công: chính Bắc – nhìn xuống bể bơi & sân vườn Royal City;Căn 19: Hướng ban công: chính Tây – nhìn xuống bể bơi & sân vườn Royal City;Thiết kế: 3 phòng ngủ (2 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 bếp;Giá bán hiện đang giao dịch từ: 7 tỷ – 9 tỷ (Tuỳ căn hướng & nội thất);

#8 Mặt bằng căn hộ 09 và căn hộ 18: 157,1m2 toà R3 Royal City:

Diện tích: 157.1m2, thiết kế có từ tầng 2A – 15A (tức tầng 3 – 17);Sảnh căn hộ:Căn hộ 09: ở sảnh B toà R3;Căn hộ 18: ở sảnh A toà R3;Hướng cửa ra vào:Căn hộ 09: hướng cửa chính Đông;Căn hộ 18: hướng cửa chính Tây;Hướng ban công:Căn 09: Hướng ban công: chính Bắc – nhìn xuống bể bơi & sân vườn Royal City;Căn 18: Hướng ban công: chính Tây – nhìn xuống bể bơi & sân vườn Royal City;Thiết kế: 2 phòng ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 bếp;Giá bán hiện đang giao dịch từ: 7 tỷ – 9 tỷ (Tuỳ căn hướng & nội thất);

#9 Mặt bằng căn hộ 10 và căn hộ 17: 123,7m2 toà R3 Royal City:

Diện tích: 123.7m2, thiết kế có từ tầng 2A – 15A (tức tầng 3 – 17);Sảnh căn hộ:Căn hộ 10: ở sảnh B toà R3;Căn hộ 17: ở sảnh A toà R3;Hướng cửa ra vào: Căn hộ 10 và căn hộ 17 có hướng cửa Đông Nam;Hướng ban công: Căn hộ 10 và căn hộ 17 có Hướng ban công: Tây Bắc – nhìn xuống bể bơi & sân vườn Royal City;Thiết kế: 3 phòng ngủ (2 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 bếp;Giá bán hiện đang giao dịch từ: 5.7tỷ – 6.5 tỷ (Tuỳ căn hướng & nội thất);

#10 Mặt bằng căn hộ 11 và căn hộ 16: 132,4m2 toà R3 Royal City:

Diện tích: 132.4m2, thiết kế có từ tầng 2A – 15A (tức tầng 3 – 17);Sảnh căn hộ:Căn hộ 11: ở sảnh B toà R3;Căn hộ 16: ở sảnh A toà R3;Hướng cửa ra vào: Căn hộ 11 và căn hộ 16 có hướng cửa Tây bắc;Hướng ban công: Căn hộ 11 và căn hộ 16 có Hướng ban công: Đông nam – nhìn xuống quảng trường R3 Royal City;Thiết kế: 3 phòng ngủ (2 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 bếp;Giá bán hiện đang giao dịch từ: 6.7 – 7.3 tỷ (Tuỳ căn hướng & nội thất);

#11 Mặt bằng căn hộ 12 và căn hộ 12B: 121m2 toà R3 Royal City:

Diện tích: 121m2, thiết kế có từ tầng 2A – 15A (tức tầng 3 – 17);Sảnh căn hộ:Căn hộ 12: ở sảnh B toà R3;Căn hộ 12B: ở sảnh A toà R3;Hướng cửa ra vào: Căn hộ 12 và căn hộ 12B có hướng cửa Đông Nam;Hướng ban công: Căn hộ 12 và căn hộ 12B có Hướng ban công: Tây Bắc – nhìn xuống bể bơi & sân vườn Royal City;Thiết kế: 2 phòng ngủ (1 sáng & 1 tối), 2 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 bếp;Giá bán hiện đang giao dịch từ: 4.6 tỷ – 5.3 tỷ (Tuỳ căn hướng & nội thất);

Xem thêm: Phương Pháp Tính Giá Toàn Bộ ( Absorption Costing Là Gì

#12 Mặt bằng căn hộ 12A và căn hộ 15: 175,6m2 toà R3 Royal City:

Diện tích: 175.6m2, thiết kế có từ tầng 2A – 15A (tức tầng 3 – 17);Sảnh căn hộ:Căn hộ 12A: ở sảnh B toà R3;Căn hộ 15: ở sảnh A toà R3;Hướng cửa ra vào: Căn hộ 12A và căn hộ 15 có hướng cửa Tây bắc;Hướng ban công: Căn hộ 12A và căn hộ 15 có Hướng ban công: Đông nam – nhìn xuống quảng trường R3 Royal City;Thiết kế: 3 phòng ngủ (2 sáng & 1 tối), 3 vệ sinh, 1 phòng khách và 1 bếp;Giá bán hiện đang giao dịch từ: 9 tỷ – 10 tỷ (Tuỳ căn hướng & nội thất);

Chuyên mục: BĐS