Phụ cấp chức vụ là gì? Cách tính phụ cấp chức vụ Update 07/2024

Phụ cấp chức vụ là một khoản tiền mà người lao động được nhận thêm do vừa hoạt động công tác chuyên môn vừa giữ chức vụ lãnh đạo. Để hiểu thêm về phụ cấp chức vụ là gì? Cùng licadho tìm câu trả lời nhé!

Phụ cấp chức vụ là gì?

Đây là phần lương được phụ cấp cho các công chức, viên chức hành chính sự nghiệp, cán bộ trong lực lượng vũ trang hoặc trong doanh nghiệp vừa làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ của mình đồng thời giữ chức vụ lãnh đạo nhưng mới chỉ hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ.

phu-cap-chuc-vu-la-gi-1-35express

Khoản phụ cấp này sẽ được trả định kỳ cùng với lương tháng. Và mực phụ vấp được tính theo lương tối thiểu và hệ số phụ cấp. Hệ số này có nhiều mức khác nhau. Cao hay thấp là phụ thuộc vào chức cụ của người lao động đảm nhiệm và loại, cấp cơ quan hay hạng doanh nghiệp. Hoặc do các bên thỏa thuận và được tính vào bảo hiểm xã hội.

Các nguyên tắc của phụ cấp chức vụ

Hưởng phụ cấp chức vụ theo đúng chức danh được đảm nhận

Người lao động được cầu cử hoặc bổ nhiệm giữ vị trí, chức danh lãnh đạo nào sẽ được hưởng mức phụ cấp chức vụ theo đúng chức danh đó. Tường hợp một người giữ nhiều chức danh khác nhau trong cùng một lúc thì sẽ dược hưởng mức phụ cấp của chức danh cao nhất.

cac-nguyen-tac-cua-phu-cap-chuc-vu-35express

Không đồng thời hưởng lương chức vụ và phụ cấp chức vụ trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

Câu hỏi đặt ra là có thể hưởng đồng thời lương chức vụ và loại phụ cấp này hay không? Người lao động trong các cơ quan nhà nước nếu đã được hưởng lương chức vụ sẽ không được hưởng loại phụ cấp này. Riêng đối với lao động theo hợp đồng, thì sẽ theo nguyên tắc tôn trọng sự tự do thỏa thuận giữa các bên. Do vậy một số người lao động có thể hưởng đồng thời cả hai.

cac-nguyen-tac-cua-phu-cap-chuc-vu-1-35express

Tuy nhiên một đối tượng đảm nhiềm nhiều chức danh cùng một lúc có thể hưởng lương chức vụ và phụ cấp này. Với điều kiện thỏa mãn 2 yêu cầu sau:

  • Đang giữ chức danh lãnh đạo (được bầu cử hoặc bổ nhiệm) ở một cơ quan, đơn vị
  • Đảm nhiệm cùng lúc nhiều chức danh lãnh đạo đứng dầu cơ quan, đơn vị. Mà trong đó có 1 chức danh lãnh đạo đứng đầu ở qua quan đơn vị theo cơ cấu tổ chức bộ máy được biên chế chuyên trách người đứng đầu nhưng hoạt động kiêm nhiệm

Cách tính phụ cấp chức vụ

Theo Nghị quyết 86/2019/QH14, mức lương cơ sở đã được tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên thành 1,6 triệu đồng/tháng. Theo quy định của pháp luật thì mức phụ cấp được tính theo công thức sau:

Phụ cấp thực hiện từ 01/7/2020 = [(Mức lương thực hiện từ 01/7/2020) + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ 01/7/2020 (nếu có)) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ 01/7/2020 (nếu có))] x (Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định)

cach-tinh-phu-cap-chuc-vu-35express

Trong đó mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo được áp dụng theo quy định tại bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước và trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

Bài viết này đã giải đáp những thông tin liên quan đến phụ cấp chức vụ là gi? Để cập nhật những thông tin mới nhất về loại phụ cấp này đừng quên theo dõi 35Express nhé!