Doanh thu là gì? Cách tính và ý nghĩa của các loại doanh thu Update 02/2024

Doanh thu là một trong những cụm từ thường được nhắc đến trong việc kinh doanh. Vậy doanh thu là gì? Có bao nhiêu loại doanh thu, cách tính doanh thu như thế nào? Cùng licadho tìm hiểu doanh thu là gì nhé!

Doanh thu là gì?

Trong hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 có định nghĩa rằng: “Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động kinh doanh, sản xuất thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm phát triển vốn chủ sở hữu”.

doanh-thu-la-gi-1-35express

Doanh thu là toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp thu được khi tiêu thụ sản phẩm, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính.Và bao gồm cả các hoạt động khác của doanh nghiệp. Doanh thu cũng là một trong những chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động của đơn vị. Từ đó có thể đánh giá được doanh nghiệp có đang hoạt động hiệu quả hay không.

Công thức tính doanh thu

Theo cách tính thông thường doanh thu sẽ bằng sản lượng bán ra nhân với giá. Ta có công thức sau:

TR = QxP

Trong đó:

 • TR: Doanh thu
 • Q: Sản lượng
 • P: giá sản phẩm

Công thức này áp dụng cho doanh nghiệp có doanh thu từ một hoạt động kinh doanh. Đối với những công ty có nhiều nguồn doanh thu khác nhau như:

 • Doanh thu từ sản xuất
 • Hoạt động đầu tư tài chính

cong-thuc-tinh-doanh-thu-35express

Lúc này doanh thu sẽ có cách tính khác. Lúc này doanh thu sẽ là toàn bộ số tiền thu được từ tất cả các loại hình kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy nên doanh thu lúc này sẽ là tổng của các doanh thu của từng hoạt động kinh doanh:

TR = TR1 + TR2 + TR3 + …

Trong đó: TR1, TR2, TR3 lần lượt là các doanh thu của từng hoạt động của doanh nghiệp.

Ngoài khái niệm doanh thu, còn có khái niệm về doanh thu thuần và doanh thu ròng. Có thể phân biệt hai loại doanh thu này qua khái niệm. Doanh thu thuần thường được dùng để xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong thời kỳ nhất định. Công thức để xác định được kết quả hoạt động kinh doanh = Doanh thu thuần – Giá vốn – Chi phí quản lý kinh doanh.

Doanh thu ròng là lợi nhuận thu được sau khi trừ đi các nguồn liên quan tới chi phí hoạt động khác. Các hoạt động như:

 • Thuế
 • Thanh toán thay thế hoạt động bảo trì
 • Trích lập khấu hao
 • Hoạt động phi tiền mặt.

Công thức tính doanh thu ròng: Doanh thu ròng = Tổng doanh thu – Tất cả các chi phí sản xuất, kinh doanh và thuế

Các loại doanh thu

Theo chuẩn mực kế toán số 14, doanh thu được phân loại như sau:

Doanh thu từ hoạt động bán hàng: Nguồn thu nhập này là do hoạt động bán các sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất. Bán hàng hóa mua vào và bán bất động sản đầu tư.

Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ. Đây là doanh thu do việc thực hiện các công việc được thỏa thuận trong hợp đồng trong khoảng thời gian một hay nhiều kỳ kế toán. Như:

 • Cung cấp dịch vụ vận tải
 • Du lịch
 • Cho thuê tài sản cố định theo phương thức cho thuê hoạt động

cac-loai-doanh-thu-35express

Doanh thu bán hàng nội bộ: đây là là khoản thu của số sản phẩm, hàng hóa dịch vụ tiêu thụ tiêu thụ trong nội bộ doanh nghiệp. Có nghĩa là lợi ích kinh tế thu được từ hoạt động bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp dịch vụ của các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc trong cùng một công ty hay tổng công ty và được tính theo giá bán nội bộ.

Doanh thu từ hoạt động tài chính: Đây là khoản tiền lãi, tiền bản quyền hay cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp.

Các khoản giảm trừ doanh thu

Các khoản giảm trừ doanh thu gồm:

Chiết khấu thương mại

Đây là khoản chiết khấu mà doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc đã thanh toán cho người mua hàng. Do người mua đã mua sản phẩm hay hàng hóa với số lượng lớn. Và theo thỏa thuận người bán sẽ dành cho người mua một khoản chiết khấu thương mại. Khoản này có thể được ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc các cam kết mua hàng, bán hàng.

cac-khoan-giam-tru-doanh-thu-35express

Hàng bán bị trả lại

Khoản giảm trừ doanh thu là do số sản phẩm, hàng hóa bị khách hàng trả lại do nhiều nguyên nhân. Các nguyên nhân này có thể là:

 • Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế
 • Sản phẩm bị kém chất lượng, không đúng chủng loại, quy cách

Giảm giá hàng bán

Đây là khoản giảm trừ doanh thu do giảm giá hàng bán thực tế phát sinh. Là khoản giảm trừ cho người mua vì lý do sản phẩm hàng hóa kém, mất phẩm chất. Hay có quy cách bất thường không theo quy định hợp đồng kinh tế đã ký kết.

cong-thuc-tinh-doanh-thu-1-35express

Qua bài viết này licadho đã chia sẻ với bạn doanh thu là gì? Và những thông tin liên quan đến doanh thu. Để cập nhật những thông tin hữu ích đừng quên theo dõi chúng tôi nhé!