ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

TÊN KINH DOANH

Chủ Đầu Tư và các công ty con, các nhà thầu và/hoặc tham gia vào hoạt động của tập đoàn đều là những chủ sở hữu thương mại và dịch vụ của những sản phẩm được nêu trong trang thông tin điện tử này. Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.

Bạn đang xem: Nhà mẫu feliz en vista

SỮ DỤNG THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU

Những thông tin và nội dung tài liệu trên những trang này – và những điều khoản, điều kiện và những miêu tả – đều có thể được thay đổi. Không phải mọi sản phẩm và dịch vụ đều được xuất hiện trên các vùng địa lý. Quyền sử dụng của quý khách về những sản phẩm và dịch vụ đặc trưng nào cũng đều do Chủ Đầu Tư quyết định và chấp nhận.

KHÔNG ĐẢM BẢO

Thông tin và tài liệu trong trang điện tử này, bao gồm phần chữ, các biểu đồ, đường dẫn hoặc những mục khác – đều được cung cấp “với điều kiện”, “nếu có thể”. Chủ Đầu Tư không đảm bảo tính thích hợp, tính đầy đủ hoặc tính hoàn toàn của những thông tin và tài liệu. Chủ Đầu Tư không đưa ra bất kỳ thừa nhận và đảm bảo nào, bất kể là được tuyên bố rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các đảm bảo về quyền sở hữu, không vi phạm, tính chất thương mại hay sự thích hợp cho một mục đích cụ thể nào liên quan đến sự tồn tại, tính chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy hay nội dung của trang điện tử này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin và tài liệu được tải xuống từ trang điện tử này bị nhiễm vi-rút máy tính.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Chủ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng trang điện tử này hoặc bất kỳ trang điện tử có liên kết nào và sẽ không phải chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào bất kể là trực tiếp, ngẫu nhiên, cụ thể, gián tiếp, mang tính trừng phạt hoặc các thiệt hại mang tính hệ quả phát sinh từ việc quý vị truy cập, sử dụng hay không thể sử dụng trang điện tử này hay các trang điện tử liên kết, hoặc bất kỳ lỗi hay thiếu sót nào trong nội dung của trang điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn các virus mà có thể ảnh hưởng đến thiết bị máy tính của quý vị hay bất kỳ tổn thất nào trong kinh doanh, lợi tức, dữ liệu hay việc sử dụng. Quý vị phải chịu mọi rủi ro về việc truy cập và sử dụng trang điện tử này và các trang điện tử liên kết cũng như nội dung của trang điện tử. Điều khoản miễn trừ trách nhiệm này sẽ có hiệu lực theo luật quy định.

CUNG CẤP THÔNG TIN

Mọi thông tin quý khách tự quyết định cung cấp cho Chủ Đầu Tư thông qua trang điện tử này sẽ thuộc quyền sử dụng của Chủ Đầu Tư dưới mọi lý do, mọi ý tưởng, khái niệm, công nghệ hoặc kỹ thuật. Khi cung cấp dữ liệu của quý khách cho trang điện tử này, quý khách thể hiện sự đồng ý việc sử dụng những dữ liệu đó. Chủ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính bảo mật hoặc tính riêng tư về thông tin mà quý khách tự quyết định cung cấp thông qua trang điện tử này.

Xem thêm: Feliz En Vista Mặt Bằng – Mặt Bằng Toà Altaz Căn Hộ Feliz En Vista

LUẬT ĐIỀU CHỈNH & THẨM QUYỀN

Việc truy cập vào trang web này và sử dụng các thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp thông qua trang web này của quý khách sẽ được điều chỉnh và hiểu theo quy định của pháp Luật Việt Nam, quý khách đồng ý chấp nhận quyền phán quyết tối cao của tòa án nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU

Thông Tin Cá Nhân bạn cung cấp cho CapitaLand Limited (“CapitaLand”) trong mẫu này (“Thông Tin Cá Nhân”) sẽ được xử lý, thu thập, sử dụng và công bố bởi CapitaLand, cũng như, dưới chỉ định của CapitaLand, bởi các bên thuộc tập đoàn và công ty con (“Tập Đoàn”), đối tác và các bên cung cấp dịch vụ được uỷ quyền bởi Tập Đoàn, chiếu theo luật lệ bảo mật thông tin.

Thông Tin Cá Nhân sẽ được xử lý, thu thập, sử dụng và công bố bởi Tập Đoàn cho mục đích rà soát, phát triển, cải thiện, quản lý sản phẩm và dịch vụ cung cấp nhằm nâng cao chất lượng, phân tích nhu cầu khách hàng, khảo sát thị trường và phân tích dữ liệu, cũng như các mục đích khác thông báo cho bạn theo Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Của CapitaLand (“Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu”) (vào liên kết này) (“Mục Đích”).

Xem thêm: Cntt Là Gì – Công Nghệ Thông Tin

Nhiều thông tin hơn cung cấp cho bạn, bạn phải đọc kỹ chính sách Thông Tin Cá Nhân và lưu giữ thông tin được đưa ra trong Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu. Bạn có quyền từ chối cung cấp thông tin vào bất cứ lúc nào bằng việc liên hệ với Các Chuyên Viên Bảo Vệ Dữ Liệu, với chi tiết liên hệ đã đề cập trong Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu.

Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân

Chuyên mục: BĐS