Một Số Hệ Thống Chính Trong Loạn Đấu Tây Du, Loạn Đấu Tây Du Update 01/2022

Đang xem: Loạn đấu tây du

1Các ngươi chỉ biết Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung bằng “72 phép biến”, ai là sư phụ của hắn?=>Hình như là ……Bồ Đề Tổ Sư.2Trận chiến tàn khốc nhất trong lịch sử giữa Hiên Viên Hoàng Đế đấu với Xi Vưu. Chiến trường này nằm ở đâu?=>Chắc chắn Trục Lộc Dã!3Thời thượng cổ có một vị đức cao trọng vọng lập nên bát quái, thân phận của người này là?=>2 ý kia đều sai, người lập bát quái rõ ràng là Thanh Đế Phục Hi!4Trong trận Phong Thần ngàn năm trước, Thân Công Báo bày thập tuyệt trận cho Trụ Vương để đối phó Thập Nhị Kim Tiên của Xiển Giáo. “Thập Tuyệt Trận” này gồm những trận pháp gì?=>Xem tên liệu phải chăng là trận pháp lớn hợp từ 10 trận pháp khác nhau5Hơn ngàn năm trước, trong trận Phong Thần, 12 Kim Tiên Xiển Giáo của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ai cũng tài ba, tên họ là?=>Khó à, trong 12 Kim Tiên, có Cụ Lưu Tôn Chân Nhân!6Nhớ Nhị Lang Chân Quân Dương Tiễn, ngày xưa vẻ vang biết bao, nay phản Thiên Đình. Thầy của Nhị Lang Chân Quân là Chân Tiên nào ?=>Là Kim Hà Động Ngọc Đỉnh Chân Nhân!7Thời Ân Thương Trụ Vương, tổng binh Tiền Đường Quan Lý Tịnh có 3 con trai, con trưởng tên Kim Tra, con thứ tên Mộc Tra, con út tên gì?=>Đây…lẽ nào là Na Tra8Khi Huyền Trang đi lấy kinh, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không nhiều lần đến Nam Hải, tìm Quan Âm Đại Sĩ giúp, đạo trường Quan Âm Bồ Tát ở đâu?=>Đạo trường của Quan Âm Đại Sĩ ở nơi u tịnh Phổ Đà Lạc Gia Sơn.9Ta trên đường đi, thường thấy phàm nhân treo Phù Đào đầu cửa, tránh yêu ma, các ngươi biết trên Phù Đào vẽ ai không?=>Là 2 vị đại nhân Thần Trà, Úc Lũy.1023 tháng chạp âm lịch mỗi năm, ông Táo lại lên trời, để ngăn ông Táo nói điều xằng bậy, nhân dân đã cúng phẩm. Những tế phẩm này gồm những gì?=>Dùng kẹo bạch nha làm tế phẩm11Cứ cuối năm, niên thú lại xuất hiện gây hại cho nhân gian. Chúng tuy mạnh nhưng lại có nhược điểm, đó là gì?=>Không dễ đâu à, Niên Thú sợ nhất là Pháo!12Bắc Minh có cá, tên Côn, to lớn. Nghe nói Cự Côn hóa thành chim, rong ruổi cửu thiên, vậy nó có thể hóa thành loài chim nào?=>To lớn như thế lẽ nào là Đại Bàng trong truyền thuyết?13Sách cổ có ghi chép con gái của Viêm Đế là Nữ Oa đi thuyền trên biển bị lật, hóa thành chim gắp đá bỏ biển. Tên loài chim đó là gì?=>Chắc là Tinh Vệ…14Thời Ân Thương, khi Na Tra nghịch ngợm, dùng Càn Khôn Cung bắn thiên tiễn, ngộ sát Bích Vân Đồng Tử, gây họa lớn. Các ngươi biết Bích Vân Đồng Tử là môn hạ chân nhân nào không?=>Hình như là thuộc hạ đại yêu Thạch Cơ Nương Nương…15Tương truyền có một thư sinh bán thân chôn cha, khiến trời đất cảm động, một vị tiên nữ đã hạ phàm thành thân cùng thư sinh đó. Vị thư sinh đó tên gì?=>Thành thân với Tiên Nữ là thư sinh Đổng Vĩnh.16Đường thỉnh kinh xa xôi, khó tránh khỏi khổ nạn ăn uống. Vị cao nhân nào đã phát minh ra đậu phụ?=>Nghe nói là Hoài Nam Vương Lưu An.17Huyền Trang đi tây phương thỉnh kinh gặp muôn ngàn kiếp nạn. Huyền Trang gặp bao nhiêu kiếp nạn?=>Gặp 81 kiếp nạn18Na Tra cắt thịt trả ơn cho cha mẹ, cứu Trần Đường Quan. Sau đó, Thái Ất Chân Nhân dùng linh vật nào nặn thân lại cho Na Tra?=>Na Tra 3 đầu 6 tay đều làm từ củ sen.19Trong trận Trác Lộc, Si Vưu có thuộc hạ bị trảm đầu, lấy vú làm mắt, rốn làm miệng, tiếp tục chiến đấu. Thuộc hạ này tên là?=>Hình như là Hình Thiên…20Thời thượng cổ, Cộng Công và Chúc Dung đại chiến đụng gãy Thiên Trụ, Nữ Oa Nương Nương vá trời cứu chúng sinh. Thiên Trụ bị gãy là?=>Chắc là núi Bất Chu.21Nghe nói có 1 người khổng lồ, muốn hái mặt trời nên đuổi theo đến nơi mặt trời lặn. Tên người này là?=>Nghe đồn người đó tên là Khoa Phụ.22Ngàn năm trước, đại phu Phúc Nguyên có tài nhưng không gặp thời. Ông mất ngày nào?=>Ngày mồng 5 tháng 5. tết Đoan Ngọ.23Nghe nói thời Tiên Tần, nhạc sư Bá Nha và Tiêu phu nhân là tri âm, bài hát nói tới hai người họ là?=>Hình như là ” Cao Sơn Lưu Thủy”24Thời Đế Nghiêu có 10 mặt trời, Hậu Nghệ diệt 9 mặt trời trừ ác thú cứu muôn dân khỏi lầm than. Vũ khí Hậu Nghệ dùng để diệt 9 mặt trời là?=>Đương nhiên là cung tiễn!25Tôn Ngộ Không sinh ra ở Hoa Quả Sơn, là linh hầu trong cõi trời đất. Thân thế Ngộ Không là?=>Thạch Hầu hóa từ đá vá trời của Nữ Oa.26Pháp sư Huyền Trang đi ngang qua Nữ Nhi Quốc, uống nhầm nước sông và mang thai. Sông đó có tên?=>Chắc là Tử Mẫu Hà.27Nhị đệ tử Trư Bát Giới trước khi bái Huyền Trang làm sư phụ đã lấy vợ ở Cao Lão Trang. Tên của thê tử đó là?=>Hình như là Cao Thúy Lan28Huyền Trang Đại Sư khi đi lấy kinh, từng bị 7 nữ quái ở Bàn Tơ Lĩnh mai phục, suýt mất mạng. 7 yêu quái này là sinh vật nào tu luyện thành?=>Đương nhiên là Tri Chu Tinh!29Từ xưa đến nay, Đế Vương dùng Ngọc Tỉ Truyền Quốc làm vật báu quốc gia, đáng tiếc Ngọc Tỉ nay thất lạc. Nguồn gốc Ngọc Tỉ là từ?=>Nghe nói bắt nguồn từ Hòa Thị Bích? trong truyền thuyết!30Huyền Trang sang tây phương thỉnh kinh gặp phải nạn Hỏa Diệm Sơn, lệnh cho Tôn Ngộ Không đến chỗ Ngưu Ma Vương mượn Quạt Ba Tiêu dập lửa. Động phủ của Ngưu Ma Vương ở đâu?=>Chắc là Thúy Vân Sơn.31Năm xưa Tôn Ngộ Không đánh bại Bạch Cốt Tinh trở thành truyền thuyết đến tận ngày nay. Bạch Cốt Tinh bị đánh lần 2 đã hóa thành gì?=>Tôi biết chắc luôn, là 1 phu nhân già nua.32Xưa kia Tôn Ngộ Không 3 lần đánh Bạch Cốt Lĩnh đã trở thành truyền thuyết. Bạch Cốt Tinh bị đánh lần 1 đã hóa thành gì?=>Hình như là 1 thiếu nữ xinh đẹp?33Xưa kia Tôn Ngộ Không 3 lần đánh Bạch Cốt Lĩnh đã trở thành truyền thuyết. Bạch Cốt Tinh bị đánh lần 3 đã hóa thành gì?Nghe nói ả hóa thành một vị lão gia gia.34Tương truyền phụ thân của Đại Vũ liều mạng trộm bảo trị thủy bị Thiên Đế trừng phạt. Đây là bảo vật gì?=>Hình như là Tức Nhưỡng35Thời thượng cổ cột chống trời là Núi Bất Chu bị gãy, trời đất điên đảo, Nữ Oa nương nương đã luyện đá vá trời. Nguyên nhân Núi Bất Chu bị gãy là do?=>Tôi biết chắc luôn, là bị Cộng Công đụng gãy.36Thời thái cổ, trời đất hỗn độn, một nhân vật đã lập thiên tạo địa, sau khi mất đi lại hóa thành vạn vật. Tên của nhân vật này là?=>Chắc là YBàn Cổ.37Thời thượng cổ, Viêm Đế Thần Nông thử thảo mộc, tạo phúc nhân gian. Viêm Đế ăn nhầm thảo dược nào mà chết?=>Nghe nói là Đoạn Trường Thảo.38Tục ngữ có câu: Bát tiên quá hải, các hiển thần thông. Ai có thể nói ra tên của “Bát Tiên”?=>Hình như có 1 vị Lữ Động Tân?39Tục ngữ có câu: Bát tiên quá hải, các hiển thần thông. Cách qua biển của Trương Quả Lão?=>Là Đảo Kị Mao Lư!40Thời thượng cổ, Khoa Phụ đuổi mặt trời, uống hết nước Hoàng Hà, Vị Hà tử vong vì khát nước. Ai biết khi ông mất cây gậy hóa thành vật gì?=>Chắc là hóa thành đào lâm.41Tục ngữ thường nói Khương Thái Công câu cá, cá tự cắn câu. Đương nhiên Khương Thượng câu không phải là cá, rốt cuộc ngài muốn câu gì?=>Hình như là Chu Văn Vương42Tương truyền trong miệng chim Tinh Vệ có ngậm nhánh thạch tử. Thân phận của Tinh Vệ là?=>Chắc là con gái Viêm Đế hóa thành.43Tương truyền Ngưu lang Chức nữ cách xa nhau bởi dãy Ngân hà, mỗi năm chỉ gặp 1 lần. Ngày mà họ gặp nhau là?=>Vào 7-7.44Hằng Nga sống ở Quảng Hàn Cung, trong Quảng Hàn Cung có cây quế, nhưng có người lại muốn chặt cây Nguyệt Quế. Người đó là ai?=>Là Ngô Cương.45Hơn ngàn năm trước, Trụ Vương vô đạo, dùng hình tàn ác. Y đã phát minh ra những hình phạt đó như thế nào?=>Nghe nói được tạo ra dưới sự giúp đỡ của yêu hồ Đát Kỷ46Trụ Vương vô đạo, sát hại Bát Ấp Khảo và bắt Văn Vương ăn bánh nướng từ thịt Bá Khảo. Văn Vương đã nôn hết ra. Bánh đó đã biến thành gì?=>Hình như là thỏ?47Hơn ngàn năm trước, Lôi Chấn Tử được sư phụ tương trợ cứu phụ thân trên đỉnh Kim Kê Lĩnh và trở thành giai thoại. Các ngươi biết sư phụ của y là ai không?=>Là Vân Trung Tử.48Ngàn năm trước, Trụ Vương bị yêu phi Đát Kỉ mê hoặc. Sau khi bị diệt nước, hồ yêu Đát Kỉ có kết cục ra sao?=>Hình như là bị trảm đầu thị chúng.49Hơn ngàn năm trước, Ân Thương Trụ Vương bị tam yêu Hiên Viên Phần mê hoặc. Trong Tam Yêu ngoài Hồ Yêu, còn có yêu quái nào?=>Nghe nói, có Cửu Đầu Trĩ Kê Tinh.50Nhị Lang Chân Quân Dương Tiễn có thần thú dưới trướng ngài hiếu chiến, từng khiến Tôn Ngộ Không trọng thương. Thần thú đó là?=>Tôi biết chắc luôn, là Hao Thiên Khuyển.51Tương truyền Nhị Lang Thần trở thành thánh, được Ngọc Hoàng đại đế phong làm Anh Liệt Chiêu Huệ. Binh khí ngài sử dụng là?=>Chắc là Tam Tiêm Lưỡng Nhẫn Đao.52Pháp sư Huyền Trang từng bị yêu quái giả mạo Tôn Ngộ Không. Con yêu quái đó có thân phận thế nào?=>Nghe đồn là Lục Nhĩ Di Hầu.53Năm đó, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, từng vào phòng đan của Thái Thượng Lão Quân, lén ăn kim đan. Thái Thượng Lão Quân ở đâu?=>Chắc là Đấu Suất Cung 33 ngày54Tôn Ngộ Không với gậy Như Ý trong tay đã tiêu diệt vô số yêu ma quỷ quái. Gậy Như Ý này có nguồn gốc từ đâu?=>Đoạt lại từ tay Đông Hải Long Vương55Sau khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung và bị bắt nhốt trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân 49 ngày nhưng nhờ họa lại gặp may luyện được bản lĩnh. Đó là bản lĩnh gì?=>Chắc là Hỏa Nhãn Kim Tinh.56Huyền Trang Đại Sư khi đi lấy kinh, đệ tử Sa Ngộ Tịnh là Thiên Tướng bị đày xuống làm yêu. Ai biết chức vị hắn trước khi bị đày?=>Hình như là Quyển Liêm Đại Tướng57Pháp sư Huyền Trang ngang qua Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan được Nguyên Đại Tiên dùng linh vật chiêu đãi 4 sư đồ. Linh vật đó là gì?=>Đương nhiên là Nhân Sâm Quả!58Huyền Trang Đại Sư đi lấy kinh trải qua 81 nạn, công đức viên mãn, phi thăng thành Phật, người được phong làm Phật gì?=>Là Chiên Đàn Công Đức Phật.59Năm xưa Đại Vũ trị thủy, lo công quên tư. Tên vợ ông?=>Hình như là Đồ Sơn Thị60Hơn ngàn năm trước, sau trận Phong Thần, Khương Tử Nha phân chức Phong Thần, ai biết người được phong làm Đông Nhạc Thái Sơn Đại Đế là ai?=>Đương nhiên là tướng quân Hoàng Phi Hổ!61Sau trận Phong Thần hàng ngàn năm trước, Khương Tử Nha được phong chức thần trong Phong Thần Bảng. Ai được phong lầm Tài Thần?=>Tôi biết chắc luôn, là huynh trưởng Tam Tiêu Nương Nương Triệu Công Minh.62Sau trận Phong Thần hàng ngàn năm trước, Khương Tử Nha được phong chức thần trong Phong Thần Bảng. Ai được phong là Lôi Thần?=>Hình như là Văn Trọng đại nhân.63Sau trận Phong Thần hàng ngàn năm trước, Khương Tử Nha được phong chức thần trong Phong Thần Bảng, còn vị nào được phong làm Tử Vi Đại Đế?=>Chắc là con trai của Văn Vương Bá Ấp Khảo.64Hơn ngàn năm trước, sau trận Phong Thần, Khương Tử Nha phân chức Phong Thần, Thân Công Báo được phong làm thần tiên nào?=>Đương nhiên là Phân Thủy Tướng Quân!65Hơn ngàn năm trước, sau trận Phong Thần, Khương Tử Nha phân chức Phong Thần, ai biết Vô Đạo Trụ Vương được phong làm thần tiên nào?=>Nghe đồn, là Thiên Hỉ Tinh.66Huyền Trang Đại Sư đi Tây Thiên 19 năm, mới lấy được chân kinh trở về, kinh thư người mang về để ở đâu?=>Đương nhiên là cất trong Đại Nhạn Tháp67Nghe nói Huyền Trang Đại Sư là đệ tử của Như Lai Phật Tổ đầu thai, đến Tây Thiên lấy kinh để thành chánh quả. Ai biết kiếp trước người có danh phận gì?=>Hình như là Kim Thiền Tử683 đệ tử của Huyền Trang Đại Sư, ai cũng thần thông. Binh khí Trư Bát Giới là gì?=>Đương nhiên là Cửu Xỉ Đinh Ba!69Sau khi đại náo thiên cung, Tôn Ngộ Không bị giam trong Ngũ Hành Sơn 500 năm. Quan Âm Bồ Tát đã dùng cách gì để khống chế Ngộ Không?=>Chắc là dùng Cẩn Cô Chú.70Đại náo Thiên Cung xong, Tôn Ngộ Không bị nhốt dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm. Trong 500 đó đại thánh ăn gì?=>Tôi biết chắc luôn, Như Lai bảo thần thổ địa cho ông ăn Thiết Hoàn Đồng Chấp.71Pháp sư Huyền Trang được Quan Âm Bồ Tát phái bạch mã phò tá. Thân phận của bạch mã này là?=>Đương nhiên là Tiểu Bạch Long!72Nhị Lang Chân Quân phá núi cứu mẫu thân đã trở thành giai thoại. Ông đã phá ngọn núi nào?=>Ta từng nghe nói đến, là Đào Sơn.73Trầm Hương phá núi cứu mẹ, lòng hiếu mãi ghi. Tên ngọn núi ấy?=>Hình như là Hoa Sơn74Tương truyền Nhị Lang Thần được Ngọc Hoàng Đại Đế phong làm Anh Liệt Chiêu Huệ. Đạo hiệu của Nhị Lang Thần là?=>Tôi biết chắc luôn, là Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân.75Na Tra chính là Linh Chu Tử đầu thai, mẫu thân Ân phu nhân mang thai nhiều năm mới hạ sinh. Ân phu nhân đã mang thai bao lâu?=>Chắc là 3 năm 6 tháng.76Trong trận phong thần đấy, Na Tra phong Võ Vương Quân làm tiên phong. Ai biết vũ khí của y là gì?=>Là Càn Khôn Quyển và Hỗn Thiên Lăng!77Trụ Vương vô đạo, Nữ Oa nương nương lệnh cho tam yêu đến mê hoặc Trụ Vương. Thân phận của tam yêu này là?=>Đây …hình như có 1 hồ ly tinh Đát Kỷ78Pháp sư Huyền Trang trên đường thỉnh kinh, ngang qua Liên Hoa Động, rơi vào tay Kim Giác Đại Vương và Ngân Giác Đại Vương. Hai đại vương này có thân phận như thế nào?=>Hình như là Tiên Đồng canh giữ lò luyện đan cho Thái Thượng Lão Quân79Huyền Trang qua Xa Trì Quốc, quốc vương kính đạo diệt tăng tin 3 vị đại tiên làm khó 4 vị sư đồ. Danh phận 3 “đại tiên”?=>Chắc là 3 Yêu Quái.80Pháp sư Huyền Trang thỉnh kinh ngang qua Thông Thiên Động và bị Kim Ngư Tinh Linh Cảm Đại Vương bắt. Linh Cảm Đại Vương là yêu tinh gì?=>Chắc là Kim Ngư Tinh.81Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là tứ tượng canh giữ 4 phương. Chu Tước đại diện cho phương nào?=>Không đơn giản, là Nam Phương!82Thời tam quốc, Tào Tháo thống nhất phương Bắc. Chiến dịch mấu chốt giúp ông thống nhất phương bắc là gì?=>Chắc là Quan Độ Chiến.83Tôn Ngộ Không sau khi đại náo Thiên Cung, bị Phật Tổ nhốt dưới Ngũ Hành Sơn, được Huyền Trang Pháp Sư cứu, nên bái làm sư đi lấy kinh. Huyền Trang Pháp Sư làm sao cứu?=>Không đơn giản, Đường Tăng bóc lá bùa , Đại Thánh tự nhiên phá núi nhảy ra.84Tam thái tử Ngao Liệt của Tây Mẫu Long Vương phạm vào thiên luật và bị xử tử, may được Quan Âm Bồ Tát điểm hóa và hóa thân thành bạch mã. Rốt cuộc tam thái tử đã làm gì?=>Tôi biết chắc luôn, hắn bén lửa đốt minh châu trên điện.853 người đệ tử của pháp sư Huyền Trang đều là đại yêu, trong 3 người ai sống tại Phúc Lăng Sơn?=>Đương nhiên là Trư Bát Giới!86Huyền Trang Đại Sư xin trọ ở Quan Âm Thiền Viện, Kim Trì Trưởng Lão muốn lấy Cẩm Lan Cà Sa, phóng hỏa thiền viện, cà sa bị yêu quái cướp đi. Yêu quái nào tác quái?=>Đây …hình như là Hắc Hùng Tinh87Pháp sư Huyền Trang tá túc lại Quan Âm Thiền Viện, Áo Cà Sa bị Hắc Hùng Tinh cướp mất, muốn nhân cơ hội này mở Phật Y Hội. Tên của “Phật Y Hội” này là?=>Chắc là Hắc Hùng Tinh chúc mừng sinh nhật.88Trư Bát Giới vốn là Thiên Bồng Nguyên Soái do chọc ghẹo tiên tử nên bị giáng phàm. Tiên tử đó là?=>Hình như là Hằng Nga tiên tử Quảng Hàn Cung?89Pháp sư Huyền Trang trên đường thỉnh kinh, ngang qua Hoàng Phong Lĩnh và bị bắt. Quái Hoàng Phong do Hoàng Mao Điêu Thử thành tinh. Đại thánh đã nhờ vị bồ tát nào giúp đỡ?=>Tôi biết chắc luôn, là Linh Cát Bồ Tát!90Sa Tăng vốn là Quyển Liêm Đại Tướng nhưng vì vô ý đánh vỡ chén lưu ly nên gặp họa sát thân. Ai là người đã cầu xin Ngọc Đế cứu mạng Sa Tăng?=>Chắc là Xích Cước Đại Tiên.91Quan Âm Bồ Tát muốn thử Đường Tăng, nên đã cùng Lý Sơn Lão Mẫu, Phổ Hiền, Văn Thù giải cầu thân, chỉ có Trư Bát Giới bị sập bẫy. Trư Bát Giới bị trừng phạt như thế nào?=>Được treo trên cây.92Ngũ Trang Quan Trấn Nguyên Đại Tiên từng gặp Kim Thiền Tử, lệnh cho thuộc hạ Đồng Tử tặng Quả Nhân Sâm cho Đường Tăng thưởng thức nào ngờ bị Tôn Ngộ Không quấy phá đánh đổ cây Nhân Sâm. Tên của 2 vị Đồng Tử đó là?=>Hình như là Trăng Thanh, Gió Mát.93Tôn Ngộ Không phá hoại Cây Nhân Sâm ở Ngũ Trang Quan. Trấn Nguyên Đại Tiên dùng cách gì bắt Huyền Trang?=>Tôi biết chắc luôn, là dùng thuật Tụ Lý Càn Khôn.94Tôn Ngộ Không hủy đi cây nhân sâm trong Ngũ Trang Quan. Ai biết là Tôn Ngộ Không cầu cứu vị nào mới giúp cải tử hoàn sinh?=>Chắc là Quan Âm Bồ Tát.95Sau 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh, Huyền Trang Đại Sư không biết thật giả, đuổi Tôn Ngộ Không ở Uyển Tử Sơn gặp Hoàn Bào Quái, suýt mất mạng. Nguyên hình Hoàng Bào Quái là?=>Nghe đồn là Khuê Mộc Lang trong 28 túc hạ giới.96Pháp sư Huyền Trang ngang qua Bảo Tượng Quốc bị yêu quái Hoàng Bào biến thành mãnh thú và giam trong lồng, đợi Ngộ Không đến cứu. Đường Tăng bị biến thành dã thú nào?=>Tôi biết chắc luôn, là Lão Hổ.97Huyền Trang ở Bảo Tượng Quốc bị vu cáo là yêu. Bát Giới cầu cứu sư huynh, hắn tìm thấy Tôn Ngộ Không ở đâu?=>Chắc là ở Hoa Quả Sơn.98Huyền Trang Đại Sư trên đường đi lấy kinh, 2 đại vương Kim Giác, Ngân Giác bắt. Tôn Ngộ Không biến thành đạo nhân, lừa lấy bảo vật từ tay tiểu yêu. Ai biết bảo vật đó là gì?=>Hình như là Hồng Hồ Lô và Ngọc Tịnh Bình99Pháp sư Huyền Trang bị Kim Giác, Ngân Giác đại vương bắt được. Tôn Ngộ Không giả dạng mẫu thân của chúng nhưng bị lộ. Lý do bị lộ là?=>Nghe nói bị Trư Bát Giới uống phá chân thân.100Huyền Trang trong lúc đi thỉnh kinh bị Kim giác, Ngân giác đại vương bắt giữ. Quan hệ của 2 vị đại vương này?=>Tôi biết chắc luôn, họ gọi nhau huynh đệ.101Pháp sư Huyền Trang ngang qua Ô Kê Quốc, quốc vương nước này bị yêu quái sát hại cướp thân phận. Yêu quái này có lai lịch thế nào?=>Chắc là thú cưỡi của Văn Thù Bồ Tát.102Pháp sư Huyền Trang ngang qua nước Ô Kê và cứu được quốc vương bị yêu quái hại. Quốc vương vì sao lại gặp họa này?=>Hình như là do từng vì lũ lụt 3 ngày đắc tội Văn Thù Bồ Tát.103Con của Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến Công Chúa là Hồng Hài Nhi, tự xưng “Thánh anh đại vương”. Pháp thuật sở trường là?=>Là Tam Muội Chân Hỏa!104Năm xưa, Tôn Ngộ Không và 6 yêu vương kết nghĩa kim lan, Ngưu Ma Vương làm thủ lĩnh. Danh hiệu Ngưu Ma Vương là ?=>Chắc là Bình Thiên Đại Thánh.105Tôn Ngộ Không đánh không lại Hồng Hài Nhi, cầu cứu Quan Âm Bồ Tát chế phục Hồng Hài Nhi. Phong hiệu sau khi quy y cửa phật của Hồng Hài Nhi là?=>Được phong thành Thiện Tài Đồng Tử.106Pháp sư Huyền Trang trên đường thỉnh kinh, ngang qua Hắc Thủy Hà bị Long Vương cải trang thành thuyền phu bắt về thủy phủ. Thân phận của Long Vương Hắc Thủy Động này là?=>Rõ ràng là con trai của Kinh Hà Long Vương.107Huyền Trang Đại Sư đi lấy kinh, qua Xa Trì Quốc, cả nước sùng đạo diệt tăng, nguyên nhân là?=>Nghe nói là vì đạo sĩ cầu mưa có công.108Huyền Trang Đại Sư đấu pháp với 3 yêu quái ở Xa Trì Quốc, 3 trận đều thắng, phá pháp thuật chúng. Nội dung đấu trận thứ 2 là?=>Hình như là cách bàn đoán vật.109Huyền Trang pháp sư tại Xa Trì Quốc đấu pháp với 3 con yêu quái, sau khi kết thúc, Tôn Ngộ Không đấu khí cùng yêu quái, gọi ra thần gọi mưa. Đó là các vị thần tiên nào?=>Chắc là Tứ Hải Long Vương.110Huyền Trang tại Xa Trì Quốc đấu với 3 con yêu quái, sau cùng chúng hiện nguyên hình. Vì sao Hổ lực đại tiên chết?=>Hắn cùng Tôn Ngộ Không đấu trảm đầu, không thể gọi đầu về mà tử vong.111Huyền Trang đi thỉnh kinh, tại Thông Thiên Hà gặp phải ác thần, dân phải hiến tế em bé. Ác thần đó là?=>Là Linh Cảm Đại Vương.112Quan Âm Bồ Tát ở Thông Thiên Hà hàng phục Kim Ngư Tinh cứu Đường Tăng. Sau đó, sư đồ qua Thông Thiên Hà bằng cách nào?=>Được Bạch Nguyên giúp sức.113Pháp sư Huyền Trang bị Độc Giác Tự đại vương bắt.

Xem thêm: 8 Hướng Dẫn Cách Chơi Leesin Rừng Mùa 7, Leesin Mùa 11

Xem thêm: Cách Chọn Cần Câu Cho Người Mới Chơi Đồ Câu Khánh Râu, 5 Kinh Nghiệm Lựa Chọn Cần Câu Đơn Phù Hợp

Thân phận của đại vương này là?=>Hình như là thú cưỡi của Thái Thượng Lão Quân Thanh Ngưu114Huyền Trang pháp sư đi ngang qua Nữ Nhi Quốc bị nữ yêu ép thành thân. Nữ yêu này là loài gì thành tinh?=>Chắc là Hạt Tử Tinh.115Tôn Ngộ Không bị Hạt Tử Tinh sát thương nên đến thiên đình tìm người giúp đỡ. Khắc tinh của Hạt Tử Tinh là ai?=>Nghe đồn là Mão Nhật Tinh Quan.116Lục Nhĩ Di Hầu hóa thành Ngộ Không khi đến địa phủ gặp mặt mới phân biệt được thật giả. Là ai đã nhìn ra được sự khác nhau của hai người này?=>Là thần thú Đế Thính.117Huyền Trang ngang qua Hỏa Diệm Sơn, đá nóng rực không thể đi tiếp, Ngộ Không đành tìm Thiết Phiến Công Chúa mượn Quạt Ba Tiêu. Ngộ Không đã dùng cách gì để ép Thiết Phiến Công Chúa giao quạt?=>Rõ ràng là chui vô bụng của Thiết Phiến Công Chúa.118Tôn Ngộ Không đến Ma Vân Động tìm Ngưu Ma Vương mượn Quạt Ba Tiêu nhưng lại đắc tội với ái thê của Ma Vương. Ái thê đó có thân phận thế nào?=>Chắc là Hồ Ly Tinh.119Huyền Trang Đại Sư đi lấy kinh ngang qua Tế Trại Quốc, Kim Quang Tự trong nước mất Xá Lợi Bảo Châu, cả nước bất an. Danh phận tặc nhân là gì?=>Hình như là Cửu Đầu Trùng.120Con rể của Long Vương là Cửu Đầu Trùng đoạt Xá Lợi Bảo Châu cuối cùng gặp báo ứng. Người đánh bại Cửu Đầu Trùng là thần thánh phương nào?=>Nghe nói là Nhị Lang Chân Quân.121Huyền Trang Đại Sư đi lấy kinh, từng tham gia Kinh Thích Lĩnh Thập Bát Công Tập Hội, suýt thành thân với nữ yêu. Nữ yêu có hình thù là?=>Tôi biết chắc luôn, là Hạnh Thụ.122Pháp sư Huyền Trang rơi vào tay Hoàng Mi Đại Vương Lôi Âm Tự. Hoàng Mi Đại Vương này có thân phận là?=>Chắc là đồng tử của Phật Di Lặc.123Huyền Trang Pháp Sư đi lấy kinh, đi qua Chu Tử Quốc thấy quốc vương bệnh nặng. Ngộ Không chế linh dược gì chữa cho ông?=>Hình như là Vô Căn Thủy124Kim Thánh Nương Nương của Chu Tử Quốc bị Trại Thái Túy bắt cóc. Trại Thái Túy tay cầm 3 Kim Linh. Nguồn gốc của 3 Kim Linh này là?=>Tôi biết chắc luôn, là thú cưỡi của Quan Âm Bồ Tát Kim Mao Hống.125Tôn Ngộ Không ở Bàn Tơ Lĩnh đả thương 7 Tri Chu, Tri Chu đến Hoàng Hoa Quan gặp sư huynh xin báo thù. Danh phận sư huynh đó là?=>Nghe nói là Bách Nhãn Ma Quân.126Huyền Trang Đại Sư đi lấy kinh ngang qua Sư Đà Lĩnh, Thanh Sư, Bạch Tượng, Đại Bằng nhốt Ngộ Không trong Bình Âm Dương Nhị Khí. Tôn Ngộ Không làm sao thoát ra?=>Dùng Hào Mao cứu mạng mà Quan Âm Bồ Tát tặng cho.127Pháp sư Huyền Trang ngang qua Sư Đà Lĩnh gặp 3 tên yêu quái chiếm cứ nơi này là Thanh Sư, Bạch Tượng và Đại Đằng. Đại Đằng có thân phận thế nào?=>Nghe nói Đại Đằng chính là huynh đệ của Phật Mẫu Khổng Tước.128Huyền Trang Đại Sư đi lấy kinh, đến Tì Khưu Quốc, quốc vương nghe lời Quốc Trượng dùng tim trẻ con làm thuốc. Quốc Trượng đó là yêu quái gì?=>Là thủ hạ Bạch Lộc của Nam Cực Tiên Ông thành tinh.129Rơi xuống Động thâm sơn cùng cốc, Lão Thử Tinh Phu Nhân bắt Đường Tăng ép thành thân. Ai biết danh phận Lão Thử Tinh này ?=>Chắc là nghĩa nữ Thác Tháp Thiên Vương.130Huyền Trang ghé qua Miệt Pháp Quốc, quốc vương ban lệnh giết hàng vạn tăng lữ. Ngộ Không dùng cách nào ngăn cản?=>Nhân đêm tối cạo tóc của Quốc vương.131Pháp sư Huyền Trang đi ngang qua nước Thiên Trúc và dạy 3 vị vương tử võ nghệ nhưng yêu quái Hoàng Sư Tinh đến gây rối. Hoàng Sư Tinh đã làm gì?=>Hình như là trộm binh khí của họ.132Huyền Trang Đại Sư đi qua Ngọc Hoa Châu, sát thương Tôn Hoàng Sư Tinh, dụ Cửu Linh Nguyên Thánh ra. Cửu Thiên Nguyên Thánh là thú cưỡi của đại năng nào?=>Đương nhiên là Thái Ất Thiên Tôn.133Huyền Trang tá túc Từ Vân Tự, trong đêm Nguyên Tiêu bị Tích Hàn, Tích Thử, Tích Trần bắt đi, đây là yêu quái gì?=>Tôi biết chắc luôn, là Tê Ngưu thành tinh.134Tôn Ngộ Không không địch lại 3 tên yêu tinh Tịch Hàn, Tịch Thử và Tịch Trần nên đã lên thiên đình nhờ cứu viện. Ai đã đến ứng cứu?=>Chắc là Nhị Thập Bát Tú.135Pháp sư Huyền Trang trên đường thỉnh kinh, ngang qua nước Thiên Trúc bị công chúa giả ném tú cầu bắt thành thân. Thân phận của công chúa giả đó là?=>Nghe nói là Ngọc Thố của Nguyệt Cung hạ giới.136Pháp sư Huyền Trang đi tây phương thỉnh kinh vì đắc tội với A Nan, Ca Diếp nên chỉ lấy được Vô Tự Chân Kinh. Hai vị tôn giải này vì sao lại cau có?Là do Đường Tăng không hối lộ 2 người.137Pháp sư Huyền Trang trên đường đi thỉnh kinh, trải qua 9 9 81 kiếp nạn mới lấy được kinh quay về Đại Đường. Kiếp nạn cuối cùng là?=>Tôi biết chắc luôn, là bị Bạch Nguyên đẩy xuống nước.138Pháp sư Huyền Trang đã thành chánh quả, Tôn Ngộ Không không thoát khỏi câu niệm chú và cũng tu thành chánh quả. Tôn Ngộ Không được phong làm phật nào?=>Đương nhiên là Đấu Chiến Thắng Phật.139Tôn Ngộ Không là Thạch Hầu thành tinh, biết thiên thời địa lợi. Động của hắn ở đâu?=>Hình như là ở Thủy Liêm Động.140Tôn Ngộ Không được Bồ Đề Tổ Sư điểm hóa vào canh 3 và truyền thụ cho thuật biến hóa và cân đẩu vân. Tôn Ngộ Không đã học được bao nhiêu phép biến hóa?=>Hợp số địa sát, là 72 biến.141Tôn Ngộ Không học 20 năm ở Phương Thốn Sơn, thời gian đó Thủy Liêm Động bị đại yêu chiếm cứ. Tên của đại yêu đó là?=>Là Hỗn Thế Ma Vương.142Tôn Ngộ Không đại náo Long Cung Địa Phủ, Thiên Đình phái người đến chiêu an Đại Thánh. Hắn được phong chức gì?=>Tôi biết chắc luôn, là Bật Mã Ôn.143Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, phá hội Bàn Đào, đại chiến Thiên Binh Thiên Tướng. Ai giúp bắt Tôn Ngộ Không?=>Hình như là Thái Thượng Lão Quân144Tôn Ngộ Không đấu pháp với Như Lai Phật Tổ, Phật Tổ dùng 5 ngón tay làm biên giới, khóa Ngộ Không trong bàn tay. Ngộ Không để lại ký hiệu gì ở ngón giữa?=>Là Tề Thiên Đại Thánh đến đây du ngoạn.145Quyển Liêm Đại Tướng bị đày xuống hạ giới, ăn người vô số, có cả 9 xương cốt của người đi lấy kinh. 9 xương cốt này hắn dùng làm gì?=>Hình như là biến thành dây chuyền đeo ở cổ.146Tiểu Bạch Long vì đốt Minh Châu trên điện, bị phụ vương tấu thiên đình báo bất hiếu. Phụ vương hắn là ai?=>Là Tây Hải Long Vương.147Tôn Ngộ Không đấu pháp với Như Lai Phật Tổ và bị đè dưới Ngũ Hành Sơn. Ngộ Không bị đè dưới núi bao nhiêu năm?=>Chắc hơn 500 năm.148Cha Đường Tăng Trần Quang Nhụy trên đường nhậm chức bị kẻ gian hại, vợ thả đứa con theo dòng sông. Dòng sông đẩy Đường Tăng trôi đến đâu?=>Nghe nói là Kim Sơn Tự.149Yêu quái muốn ăn thịt Pháp sư Huyền Trang để trường sinh, còn yêu nữ muốn lấy nguyên dương của ngài. Yêu quái này là?=>Kiểu như Ngọc Thố Tinh chắc cũng có ý muốn như thế.150Con trai Na Tra của Thác Tháp Lý Thiên Vương trở thành thánh, được Ngọc Đế phong làm Tam Đàn Hải Hội Đại Thần. Na Tra là đệ tử của ai?=>Chắc là đệ tử của Thái Ất Chân Nhân.151Quan Âm Bồ Tát dạy Đường Tăng định tâm chân ngôn để khắc phục Tôn Ngộ Không. “Định tâm chân ngôn” còn được gọi là?=>Là Cẩn Cơ Chú!152Sau khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung đã bị Như Lai Phật Tổ đè dưới núi Ngũ Hành Sơn. Là ai đã điểm hóa y phò tá Huyền Trang đi thỉnh kinh?=>Đương nhiên là Quan Âm Bồ Tát.153Thiên Bồng Nguyên Soái bị phạt xuống hạ giới, đầu thai thành trư yêu, Quan Âm Bồ Tát điểm hóa và đặt pháp danh là Ngộ Năng. Trước đây y có tên là gì?=>Gọi là Trư Cang Liệp.154Trong Ngũ Trang Quan có một cây Nhân Sâm, 3000 năm mới ra hoa, thêm 3000 năm mới kết trái, và 3000 năm nữa mới chín. Cây Nhân Sâm khi chín sẽ có bao nhiêu quả?=>Hình như là 30155Tam yêu của Xa Trì Quốc xây dựng Tam Thanh Quan và lập tế đàn cầu kim đan. Tôn Ngộ Không đã dùng cách gì để trêu chọc chúng?=>3 huynh đệ đã tiểu tiện.156Kim Cô Bổng của Tôn Ngộ Không thì ra là Định Hải Thần của Đông Hải Long Vương. Kim Cô Bổng nặng bao nhiêu?=>Nghe nói là 13500kg.157Pháp sư Huyền Trang thỉnh kinh đi ngang qua Thông Thiên Động và bị Kim Ngư Tinh Linh Cảm Đại Vương bắt. Linh Cảm Đại Vương này do ai nuôi?=>Tôi biết chắc luôn, là Quan Âm Bồ Tát.158Linh Cảm Đại Vương Kim Ngư Tinh làm mưa làm gió, Ngộ Không chỉ là nhãi nhép với hắn mà thôi. Vũ khí của hắn là?=>Hình như là Đại Chùy159Thiết Phiến Công Chúa là vợ Ngưu Ma Vương, mẹ Hồng Hài Nhi, Yêu Vương 1 phương. Danh hiệu nàng ta là?=>Đương nhiên là Nữ La Sát.160Bách Nhãn Ma Quân tàn sát trong Hoàng Hoa Quan, Tôn Ngộ Không mời Tì Lam Bà Bồ Tát đến. Vị bồ tát này có thân phận thế nào?=>Hình như là mẹ của Mão Nhật Tinh Quan.161Các ngươi có biết khi Huyền Trang tới tây thiên thỉnh kinh, đem gì giao cho 2 vị tôn giả A Nan, Ca Diếp để đổi lấy chân kinh không?=>Chắc là Tử Kim Thiết Vu.162Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ, thiên đình lệnh cho Thái Bạch Kim Tinh đến Hoa Quả Sơn chiêu an đại thánh. Đại thánh được thiên đình phong cho chức quan gì?=>Là bất nhập lưu.163Đường Tăng lấy được chân kinh, thành chánh quả. Các ngươi biết ai được phong là “Bát Bộ Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát” ?=>Hình như là Bạch Long Mã164Pháp sư Huyền Trang đã trải qua 81 kiếp nạn mới lấy được kinh thư. Kiếp nạn đầu tiên là?=>Chắc là Kim Thiền Tử bị giáng xuống phàm.165Pháp sư Huyền Trang đã trải qua 81 kiếp nạn mới lấy được kinh thư. Thời gian đi thỉnh kinh mất bao lâu?=>Là 14 năm hay sao đó.166Thời Ân Thương Trụ Vương, Lý Tịnh cùng phu nhân của ngài có đứa con thứ 3 tên là Mộc Tra. Mộc Tra là đệ tử của ai?=>Hình như là Quan Âm Bồ Tát.167Thời cổ Na Tra chọc giận Long Vương nhấn chìm Trần Đường Quan. Vì sao Na Tra lại chọc giận Long Vương?=>Nghe nói, hắn đánh diệt Long Vương Tam Thái Tử.168Ngàn năm trước, Trụ Vương vô đạo sát hại con cả của Văn Vương. Thân phận người con cả của Văn Vương là?=>Tôi biết chắc luôn, tên là Bá Ấp Khảo.169Hơn ngàn năm trước, Na Tra lóc thịt trả mẹ lóc xương trả cha. Là ai đã tặng Linh Lung Bảo Tháp cho Lý Tịnh để đối phó Na Tra?=>Chắc là Nhiên Đăng Đạo Nhân.1703 vị bồ tát Quân Âm, Văn Thù, Phổ Hiền đều có thú cưỡi riêng. Thú cưỡi của Quan Âm Bồ Tát là gì?=>Tôi biết chắc luôn, là Kim Mao Hống.171Trận Phong Thần ngàn năm trước, Khương Tử Nha dẫn tướng sĩ Tây Chu phạt Thương, có Thần Thú là Nguyên Thủy Thiên Tôn tặng, “Đầu Lân đuôi Báo thân Rồng, chạy như bay.” Danh phận thú cưỡi này?=>Là Tứ Bất Tượng.172Quan Âm Bồ Tát có 33 tướng, khi Huyền Trang Đại Sư đi lấy kinh cũng hóa thân. Ai biết tướng “Ngư Lam Quan Âm” xuất hiện ở đâu?=>Là trên Thông Thiên Động.173Tôn Ngộ Không được Bồ Đề Tổ Sư điểm hóa, truyền đạo biến hóa và Cân Đẩu Vân lúc canh 3. Điểm lợi hại của Cân Đẩu Vân?=>Lộn 1 vòng 10 vạn tám ngàn dặm174Quan Âm Bồ Tát dạy “Khẩn Cô Chú” cho Huyền Trang Đại Sư, dùng để khống chế Tôn Ngộ Không. Đường Tăng làm sao để Ngộ Không đeo Khẩn Cô Chú?=>Tôi biết chắc luôn, giả trang nó thành 1 mũ hoa khảm đồng.175Pháp sư Huyền Trang trên đường thỉnh kinh đi ngang qua Phù Đồ Sơn được vị cao nhân truyền thụ “ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh”. Vị cao nhân này là ai?=>Đương nhiên là Ô Sào Thiền Sư rồi.176Pháp sư Huyền Trang đi ngang qua Sư Đà Lĩnh gặp 3 tên yêu quái chiếm cứ nơi này là Thanh Sư, Bạch Tượng và Đại Đằng. Bạch Tượng có lai lịch thế nào?=>Nghe nói là thú cưỡi của Phổ Hiền Bồ Tát1774 vị mỹ nữ Mạt Hỉ, Đát Kỷ, Bao Tự và Li Cơ được quân vương sủng ái. Sự tích của Bao Tự là gì?=>Hình như là Phong Hỏa Hí Chư Hầu178Trận phong thần ngàn năm trước, Xiển giáo và Tàn giáo tương tranh, thuộc môn hạ Hồng Quân. Giáo chủ Xiển giáo là?=>Hình như là Nguyên Thủy Thiên Tôn.179Trận Phong Thần ngàn năm trước, Xiển Giáo và Tiệt Giáo tương tranh, cả 2 đều là môn hạ Hồng Quân Đạo Nhân. Danh phận Tiệt Giáo Giáo Chủ?=>Hình như là Thông Thiên Đạo Nhân180Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không vốn là 1 Thạch Hầu, “Tôn Ngộ Không” là pháp hiệu khi hắn nhập đạo. Pháp hiệu này ai ban cho?=>Chắc là Bồ Đề Lão Tổ.181Tôn Ngộ Không đấu pháp cùng Nhị Lang Thần. Lần cuối cùng Ngộ Không biến thành gì?=>Là Nhị Lang Thần.182Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không bị Như Lai Phật Tổ nhốt dưới Ngũ Hành Sơn, có bùa trấn áp. Trên lá bùa viết gì?=>Nghe nói là 6 chữ chân ngôn Án Ma Ni Bát Di Hồng.183Pháp sư Huyền Trang trên đường thỉnh kinh, thu nhận Tiểu Bạch Long làm thú cưỡi tại Ưng Sầu Giản, nhưng Bạch Long không có dây cương nên không cưỡi được. Là ai đã tặng dây cương cho Tiểu Bạch Long?=>Đương nhiên là Quan Âm Bồ Tát.184Pháp sư Huyền Trang tá túc lại Quan Âm Thiền Viện, Kim Sa Trưởng Lão muốn chiếm đoạt Áo Cà Sa đã phóng hỏa. Tôn Ngộ Không đã mượn pháp bảo của ai?=>Hình như là Quảng Mục Thiên Vương185Pháp sư Huyền Trang trên đường thỉnh kinh đi ngang qua Vạn Thọ Sơn-Ngũ Trang Quan. Trong quan này cúng tế những gì?=>Là 2 chữ Thiên Địa186Tôn Ngộ Không hủy Cây Nhân Sâm Quả ở Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Đại Tiên bắt hắn cứu sống cây. Tôn Ngộ Không đến Bồng Lai Đảo tìm cách cải tử hoàn sinh, ai biết hắn gặp tiên nhân nào ở Bồng Lai Đảo?=>Nghe nói, là Tam Tiên Phúc Thọ Lộc.187Tôn Ngộ Không 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh nhưng pháp sư Huyền Trang không rõ trắng đen đã đuổi Ngộ Không đi. Bạch Cốt Tinh có lai lịch thế nào?=>Chắc là quái Hoàng Bào.188Huyền Trang Đại Sư khi đi lấy kinh, từng có 1 yêu quái giả mạo Tôn Ngộ Không không ai nhận ra. Sau cùng Ngộ Không được nhận ra bằng cách nào?=>Nghe nói do Như Lai Phật Tổ ra tay mới làm rõ được chân tướng.189Huyền Trang gặp kiếp nạn Hỏa Diệm Sơn, Tôn Ngộ Không mượn được Quạt Ba Tiêu dập lửa. Ngưu Ma Vương đã dùng kế gì để đoạt lại Quạt Ba Tiêu?=>Tôi biết chắc luôn, hắn biến thành Trư Bát Giới.190Huyền Trang bị Hỏa Diệm Sơn cản khi đi thỉnh kinh, Ngộ Không tìm Ngưu Ma Vương mượn Quạt Ba Tiêu, bị Thiết Phiến Công Chúa quạt bay. Hắn ứng phó thế nào?=>Hình như là mượn Định Phong Châu đối phó với Quạt Ba Tiêu.191Pháp sư Huyền Trang đã từng tham gia hội Thập Tam Công ở Mộc Tiên Am. Thập Tam Công này do vật gì thành tinh?=>Chắc là Thảo Mộc yêu tinh.192Pháp sư Huyền Trang đi ngang qua Lôi Âm Tự bị Hoàng Mi Đại Vương bắt. Tôn Ngộ Không mời phật Di Lặc đến hàng phục y. Phật Di Lặc đã dùng cách gì?=>Đương nhiên là để Tôn Ngộ Không biến thành dưa hấu dụ Hoàng Mi Đại Vương ăn.193Pháp sư Huyền Trang bị 7 con Tri Chu Tinh bắt nhốt trong động. Ngộ Không và Trư Bát Giới đã báo thù Tri Chu Tinh như thế nào?=>Tôi biết chắc luôn, đốt lửa thiêu cháy động Tri Chu.194Pháp sư Huyền Trang đi ngang qua nước Thiên Trúc, Ngọc Thố Tinh muốn đoạt nguyên dương của Đường Tăng. Vậy công chúa thật hiện ở đâu?=>Bị cho vào Bố Kim Thiền Tự.195Phong Thần ngàn năm trước, Khương Tử Nha đứng đầu Thần bảng. Pháp bảo Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho Khương là?=>Đương nhiên là Đả Thần Tiên rồi chứ còn gì nữa!196Trong trận Phong Thần, đệ tử Triệu Công Minh tu đạo thành chính quả, tiên nhân Thiền Giáo liên tục bại trận. Cuối cùng Triệu Công Minh vì đâu mà thiệt mạng?=>Hình như là bị Khương Tử Nha nguyền rủa nên qua đời.197Phong thần trận ngàn năm trước, Tam tiêu nương tay đại bại bởi Xiển giáo tiên nhân. Nguyên nhân thất bại là gì?=>Chắc là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn và Lão Tử hợp lực tiêu diệt.198Trận Phong Thần, đệ tử của Kim Linh Thánh Mẫu là thái sư Văn Trọng pháp lực vô biên. Văn Trọng cuối cùng tử vong dưới tay cao nhân nào?=>Là Vân Trung Tử.199Thời Trụ Vương, Tiền Đường Quan Lý Tịnh có 3 con trai, con trưởng Kim Tra, con thứ Mộc Tra, con út Na Tra. Na Tra là ai?=>Đương nhiên là Linh Châu Tử đầu thai.200Tương truyền Nhị Lang Thần nhục thân thành thánh, được Ngọc Hoàng Đại Đế phong làm Anh Liệt Chiêu Huệ. Nhị Lang Thần học pháp thuật gì?=>Là Bát Cửu Huyền Công.201Đố bạn chuột nào đi bằng 2 chân?=>Mickey202Đố bạn vịt nào đi bằng 2 chân?=>Vịt nào cũng đi 2 chân203Sở thú bị cháy ,đố bạn con gì chạy ra đầu tiên?=>Con người204Chó đen là chó mực. Chó vàng là chó phèn. Cho sanh con là chó đẻ, chó đỏ là chó gì?=>Chó đỏ205Nhà Nam có 4 anh chị em, 3 người lớn tên là Xuân, Hạ, Thu. Đố bạn người em út tên gì?=>Nam206Một con hổ bị xích vào gốc cây, sợi xích dài 30m. Có 1 bụi cỏ cách gốc cây 31m, đố bạn làm sao con hổ ăn được bụi cỏ?=>Hổ không ăn cỏ207Đố bạn khi Beckham thực hiện quả đá phạt đền, anh ta sẽ sút vào đâu?=>Bóng208Một ly thủy tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài ?=>Dùng ống hút209=>Đố bạn có bao nhiêu chữ C trong câu sau đây: “ Cơm, canh, cháo gì tớ cũng thích ăn!” .1 chữ C210Câu hỏi nào mà không ai có thể trả lời “Vâng”?=>”Mày chết rồi hả?” – “Cho tao hôn người yêu mày nhé”?211Bạn đang cầm một cây thước và một cây bút, làm thế nào để bạn vẽ được một vòng tròn thật chính xác?=>Vứt cây thước đi, lấy compa ra vẽ212Cái gì người mua biết, người bán biết, người xài không bao giờ biết?=>Quan tài213Cái gì tay trái cầm được còn tay phải có muốn cầm cũng không được?=>Rờ cùi chỏ tay phải214=>Có 1 đàn chim đậu trên cành, người thợ săn bắn cái rằm. Hỏi chết bao nhiêu con chim?15215Gấu trúc ao ước điều gì nhất?=>Muốn được chụp hình màu216Cái gì bằng cái vung, vùng xuống ao. Đào chẳng thấy, lấy chẳng được?=>Mặt trăng217Bạn đang ở trong một cuộc đua, bạn vừa vượt qua người thứ nhì . Vậy bây giờ bạn đang ở vị trí nào trong đoàn đua ấy?=>Thứ nhì.218Trong một cuộc đua, bạn vừa chạy qua người cuối cùng. Vậy bạn đang ở vị trí nào?=>Cuối cùng219Con mèo nào cực kỳ sợ chuột?=>Doremon220Con chuột nào cực kỳ sợ mèo?=>Con nào cũng sợ221Người đàn ông duy nhất trên thế giới có…sữa là ai?=>Ông Thọ222Cái gì có kích thước bằng con voi nhưng chẳng nặng gram nào cả?=>Bóng con voi223Con mèo có gì mà không bất kỳ con vật nào có?Tiếng kêu với đẻ mèo con224Tôi có cả một hàm răng nhưng không có cái miệng nào cả? Tôi là ai?=>Cái Cưa225Cái gì ở giữa bầu trời và trái đất?=>Và226Có ba quả táo trên bàn, bạn lấy đi hai quả. Hỏi bạn còn bao nhiêu quả táo?=>1 quả227Bức tranh nàng Mônalisa, người đẹp này không có gì?=>Chân mày228Bố mẹ có sáu người con trai, mỗi người con trai có một em gái. Hỏi gia đình đó có bao nhiêu người?=>9 người229Lịch nào dài nhất?=>Lịch sử230Xã đông nhất là xã nào?=>Xã hội231Nơi nào có nhà cửa, đường xá, siêu thị, cửa hàng… nhưng lại không có người, xe cộ, hàng hóa….=>Bản đồ232Cái gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó đi?=>Than233Bạn có thể kể ra ba ngày liên tiếp mà không có tên là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật?=>Hôm qua, hôm nay, ngày mai234Toà nhà lớn nhất thế giới?=>Nhà nước235Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn thắp gì trước tiên?=>Que diêm236Câu hỏi nào mà bạn phải trả lời “có”?=>Đánh vần chữ có237Loài chó nào nhảy cao bằng toà nhà cao nhất thế giới?=>Tất cả các loài vì nhà không biết nhảy238Ai có nhà di động đầu tiên?=>Rùa và Ốc sên239Tại sao sư tử ăn thịt sống?=>Sư tử chết đói240Con gì còn đau khổ hơn hươu cao cổ bị viêm họng?=>Con rết bị đau chân241Có cổ nhưng không có miệng là gì?=>Cái áo2422 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt?=>4243Bạn làm việc gì đầu tiên mỗi buổi sáng?=>Mở mắt244Có 1 bà kia không biết bơi, xuống nước là bà chết. Một hôm bà đi tàu, bỗng nhiên tàu chìm, nhưng bà ko chết. Tại sao?=>Đi tàu ngầm245Bạn có “chiêu” nào để có thể thức trắng 7 ngày mà vẫn không thiếu ngủ?=>Ngủ đêm246Tôi có 4 cái chân, 1 cái lưng, nhưng không có cơ thể. Tôi là ai?=>Cái ghế247Con đường dài nhất là đường nào?=>Đường đời248Tại sao 30 người đàn ông và 2 người đàn bà đánh nhau tán loạn=>Đánh cờ249Câu này nghĩa là gì: 1″ => 4 = 1505=>Một phút suy tư bằng một năm không ngủ250Quần rộng nhất là quần gì?=>Quần đảo251Cái gì mà đi thì nằm, đứng cũng nằm, nhưng nằm lại đứng?=>Bàn Chân252Núi nào bị chặt ra từng khúc?=>Thái Sơn253Con gì đập thì sống, không đập thì chết?=>Con tim254Con gì không gáy ò ó o mà người ta vẫn gọi là gà?=>Gà con và gà mái255Con trai có gì quý nhất?=>Ngọc Trai256Nắng ba năm ta chưa hề bỏ bạn?=>Cái Bóng257Làm sao để cái cân tự cân chính nó?=>Lật ngược cái cân lại258Bệnh gì bác sĩ bó tay?=>Gãy Tay259Con gì ăn lửa với nước than?=>Con tàu260Ở Việt Nam, rồng bay ở đâu và đáp ở đâu?=>Rồng bay ở Thăng Long và đáp ở Hạ Long261Vua gọi hoàng hậu bằng gì?=>Miệng262Hoa gì biết ăn, biết nói, biết hát?=>Hoa Hậu263Thân em xưa ở bụi tre. Mùa đông xếp lại mùa hè mở ra.=>Quạt giấy264Con gì đầu dê mình ốc?=>Con dốc265Lá chi không cội không cành, chỉ có 1 lá, ta mình trao tay=>Lá thư266Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì?=>Bắp ngô267Cái gì bạn không mượn mà trả?=>Lời cảm ơn268Da trắng muốt, Ruột trắng tinh, Bạn với học sinh, Thích cọ đầu vào bảng?=>Viên Phấn269Mong được hôn gọi là?=>Cầu hôn270Giữa lưng trời có vũng nước trong, cá lòng tong lội không tới là trái gì?=>Trái Dừa271Lưng cong vòng nguyệt, chí quyết đòa đâm, đắng cay cũng chịu mặn nồng cũng theo là cái gì?=>Đôi Môi272Con gì cứ mải táp ruồi?=>Ếch273Cái gì Adam có 2 mà Eva chỉ có 1?=>Chữ A274Môn gì càng thắng càng thua ?=>Đua xe đạp275Trên nhấp dưới giật là đang làm gì?=>Câu cá