Mặt bằng căn hộ mẫu tòa R1 chung cư Royal City có diện tích từ 88.3m2 đến 200.8m2. Các căn hộ được thiết kế đa dạng từ 1 đến 2 phòng ngủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng của từng hộ gia đình.

Bạn đang xem: Mặt bằng royal city

Các diện tích tòa R1 của chung cư Royal City Nguyễn Trãi gồm: 88,3m2,89,8m2, 96,3m2, 104,8m2, 108,7m2, 109m2, 109,4m2, 110m2, 111m2, 113,9m2, 114,5m2, 124,6m2, 127,8m2, 130,7m2, 133,6m2, 133,8m2, 136m2, 145,2m2, 148m2, 151,7m2, 161m2, 162m2, 164m2, 169,4m2, 170m2, 173,5m2, 179,8m2, 181,4m2, 181,6m2, 187,3m2, 200,8m2.

Mặt bằng tòa R1-88.3m2 chung cư Royal City

– Căn hộ 88.3m2 Royal City Nguyễn Trãi gồm: 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

*

Sơ đồ căn hộ Royal City mặt bằng 88.3m2 tòa R1

Mặt bằng tòa R1-89,8m2 chung cư Royal City

– Căn hộ 89.8m2 Royal City Nguyễn Trãi gồm: 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC

*

 Sơ đồ căn hộ Royal City mặt bằng 89.8m2 tòa R1

Mặt bằng tòa R1-96,3m2 chung cư Royal City

– Căn hộ 96.3m2 Royal City Nguyễn Trãi gồm: 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

*

Sơ đồ căn hộ Royal City mặt bằng 96.3m2 tòa R1

Mặt bằng tòa R1-104.8m2 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ Royal City tòa R1 diện tích 104.8m2 được thiết kế gồm 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

*

 Sơ đồ căn hộ Royal City mặt bằng104.8m2 tòa R1

Mặt bằng R1-108,7m2 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ Royal City tòa R1 diện tích 108.7m2 được thiết kế gồm 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

*

Sơ đồ mặt bằng tòa R1 diện tích 108.7m2 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-109m2 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ 109m2 tòa R1 chung cư Royal city được thiết kế gồm: 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

*

Sơ đồ mặt bằng tòa R1 diện tích 109m2 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-109,4m2 chung cư Royal City

Căn hộ diện tích 109.4m2 tòa R1 chung cư Royal City gồm 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

*

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 109.4,2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-110m2 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ 110m2 tòa R1 chung cư Royal City được thiết kế gồm: 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Xem thêm: Jetty Là Gì – Sự Khác Biệt Giữa Jetty Và Netty Là Gì

*

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 110 m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-111m2 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ 111m2 tòa R1 chung cư Royal City gồm 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

*

Sơ đồ mặt bằng căn hộ Royal City diện tích 111m2 tòa R1

Mặt bằng R1-113,9m2 Royal City Nguyễn Trãi

Mặt bằng căn hộ 113.9m2 tòa R1 chung cư Royal City gồm 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

*

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 113.9m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-114,5m2 căn hộ Royal City Nguyễn Trãi

Mặt bằng căn hộ 114.5 tòa R1 chung cư Royal City gồm 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

*

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 114.5m2 chung cư Royal City Nguyễn Trãi

Mặt bằng R1-124,6m2 chung cư Royal City

Căn hộ 124.6m2 chung cư Royal City Nguyễn Trãi gồm 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

*

Sơ đồ mặt bằng căn hộ Royal City diện tích 124.6m2 tòa R1

Mặt bằng R1-127,8m2 căn hộ Royal City Nguyễn Trãi

Căn hộ diện tích 127.8m2 tòa R1 chung cư Royal City Nguyễn Trãi thiết kế gồm 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

*

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 127.8m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-130,7m2 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ 130.7m2 tòa R1 chung cư Royal City gồm 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC

*

 Sơ đồ mặt bằng căn hộ 130.7m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-133,6m2 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ 133.6m2 tòa R1 chung cư Royal City gồm 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC

*

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 133.6m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ Royal City R1-133,8m2

Mặt bằng căn hộ 133.8m2 tòa R1 chung cư Royal City gồm 1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC

*

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 133.8m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ Royal City R1-136m2

Căn hộ diện tích 136m2 tòa R1 chung cư Royal City được thiết kế gồm 1 phòng khách + phòng ăn, 1 bếp, 3 phòng ngủ, 1 WC

*

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 136m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ Royal City R1-145,2m2

Căn hộ diện tích 145.2m2 tòa R1 chung cư Royal City được thiết kế gồm 1 phòng khách + phòng ăn, 1 bếp, 3 phòng ngủ, 2 WC, 1 phòng đa năng.

*

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 145.2m2 tòa R1 chung

Mặt bằng căn hộ Royal City R1-148m2

Căn hộ diện tích 148m2 tòa R1 chung cư Royal City được thiết kế gồm 1 phòng khách + phòng ăn, 1 bếp, 3 phòng ngủ, 2 WC.

*

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 148m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ Royal City R1-151,7m2

Mặt bằng căn hộ Royal City diện tích 151.7m2 gồm 1 phòng khách + phòng ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC, 1 phòng đa năng.

Xem thêm: Nợ Ngắn Hạn Là Gì – Các Khoản Nợ Phải Trả Của Doanh Nghiệp

*

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 151.7m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ Royal City R1-161m2

Mặt bằng căn hộ Royal City diện tích 161m2 tòa R1 gồm 1 phòng khách, 1 bếp, 3 phòng ngủ, 3 WC.

*

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 161m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ Royal City R1-162m2

*

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 162m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ Royal City R1-164m2

*

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 164m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ Royal City R1-169,4m2

*

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 169.4m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ Royal City R1-170m2

*

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 170m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ Royal City R1-173,5m2

*

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 173.5m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ Royal City R1-179,8m2

*

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 179.8m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ Royal City R1-181,4m2

*

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 181.4m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ Royal City R1-181,6m2

*

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 181.6m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ Royal City R1-187,3m2

*

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 187.3m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng căn hộ Royal City R1-200,8m2

*

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 200.8m2 tòa R1 chung cư Royal City

Chuyên mục: BĐS