Hướng dẫn tạo thư mục chứa các ứng dụng trên iOS mới nhất Update 07/2024

 

>>>Link TẢI XUỐNG TRỰC TIẾP

>>>LINK TẢI NHANH

Theo mặc định, màn hình iPad chỉ chứa 20 ứng dụng. Tạo một thư mục gồm các ứng dụng liên quan sẽ giảm đáng kể thời gian lật trang và tìm kiếm dễ dàng hơn.

Bước 1: Chạm và giữ một biểu tượng ứng dụng trên màn hình chính của iPad cho đến khi tất cả các biểu tượng bắt đầu lắc lư.

Hướng dẫn tạo thư mục bằng ứng dụng trên iOS

Hướng dẫn tạo thư mục bằng ứng dụng trên iOS

Bước 2: Kéo ứng dụng bạn muốn đưa vào thư mục chia sẻ. Bạn nên sắp xếp theo chức năng, ví dụ: Ví dụ, sau khi nhóm các trò chơi hoặc các trang mạng xã hội vào một thư mục để bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng. cho ứng dụng.

Hướng dẫn tạo thư mục bằng ứng dụng trên iOS

Hướng dẫn tạo thư mục bằng ứng dụng trên iOS

Bước 3: Để thêm nhiều ứng dụng hơn vào thư mục vừa tạo, bạn chỉ cần chạm và giữ một biểu tượng ứng dụng trên màn hình cho đến khi tất cả các biểu tượng đó bắt đầu lắc lư và kéo thả vào thư mục mới tạo.

Hướng dẫn tạo thư mục bằng ứng dụng trên iOS

Hướng dẫn tạo thư mục bằng ứng dụng trên iOS

Bước 4: Nếu bạn muốn truy cập một ứng dụng trong một thư mục, chỉ cần nhấp vào thư mục đó và chọn ứng dụng bạn muốn mở.

Hướng dẫn tạo thư mục bằng ứng dụng trên iOS

Hướng dẫn tạo thư mục bằng ứng dụng trên iOS

Bước 5: Để xóa một ứng dụng khỏi thư mục, hãy chạm và giữ một ứng dụng bất kỳ trên màn hình cho đến khi ứng dụng bắt đầu lắc lư.

Hướng dẫn tạo thư mục bằng ứng dụng trên iOS

Hướng dẫn tạo thư mục bằng ứng dụng trên iOS

Bước 6: Nhấn vào thư mục chứa các ứng dụng bạn muốn xóa.

.ud7c38a2f19b905be82e5cbf80b44381a{padding:0;margin:0;padding-top:1em!important;padding-bottom:1em!important;width:100%;display:block;font-weight:700;background-color:#ECF0F1;border:0!important;border-left:4px solid #E67E22!important;text-decoration:none}.ud7c38a2f19b905be82e5cbf80b44381a:active,.ud7c38a2f19b905be82e5cbf80b44381a:hover{opacity:1;transition:opacity 250ms;webkit-transition:opacity 250ms;text-decoration:none}.ud7c38a2f19b905be82e5cbf80b44381a{transition:background-color 250ms;webkit-transition:background-color 250ms;opacity:1;transition:opacity 250ms;webkit-transition:opacity 250ms}.ud7c38a2f19b905be82e5cbf80b44381a .ctaText{font-weight:700;color:inherit;text-decoration:none;font-size:16px}.ud7c38a2f19b905be82e5cbf80b44381a .postTitle{color:inherit;text-decoration:underline!important;font-size:16px}.ud7c38a2f19b905be82e5cbf80b44381a:hover .postTitle{text-decoration:underline!important}

Xem thêm >>>  Cách cập nhật lên iOS 10 chính thức cho iPhone và iPad cực kỳ đơn giản mới nhất

Hướng dẫn tạo thư mục bằng ứng dụng trên iOS

Hướng dẫn tạo thư mục bằng ứng dụng trên iOS

Bước 7: Kéo các ứng dụng ra khỏi thư mục. Đặt nó ở bất cứ đâu bên ngoài thư mục để xóa nó.

Hướng dẫn tạo thư mục bằng ứng dụng trên iOS

Hướng dẫn tạo thư mục bằng ứng dụng trên iOS

Bước 8: Nhấn nút Home để thoát khỏi chế độ chỉnh sửa và tiếp tục sử dụng iPad.

Hướng dẫn tạo thư mục bằng ứng dụng trên iOS

Hướng dẫn tạo thư mục bằng ứng dụng trên iOS

DienmayXANH.com

Tôi là licadho.org-chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ máy tính. Các bài viết được tổng hợp và đánh giá bởi các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm, tuy nhiên chúng chỉ có giá trị tham khảo. Chúc Các Bạn Thành Công!