Hướng Dẫn Chơi Pokemon Black And White Đơn Giản Nhất, Hướng Dẫn Chơi Pokemon Black And White Update 03/2023

Chú thích nhỏ trong bài hướng dẫnTrong bảng wild Pkm bạn sẽ thấy những () đó là những Pkm chỉ xuất hiện trong 1 mùa hoặc không có trong mùa đó.Hoặc cũng có thể nó xuất hiện với % như vậy ở riêng bản White/Black.Dấu (-) sẽ có nghĩa là không có và (x) là có.– Standard Walking – Walk 1 – Đi vào các bãi cỏ bình thường,trong hang động,đầm lầy…– Double Grass – Walk 2 – những bãi cỏ cao màu đậm và pkm trong đó thường có lv cao.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Koaruhie

100xx

ITEMNoneKhông có gì đặc biệt cả.Nếu bạn thấy những cái bóng đen nhỏ lúc ẩn lúc hiện đi vào đó bạn có thể battle với Koaruhii hoặc lấy được 1 số Wing tăng EV.Sẽ nói rõ hơn trong phần “Cave,Bridge Findable Items”.Đi hết cây cầu bạn sẽ tới Driftveil City.