Hướng Dẫn Chơi Ekko Mùa 11, 1️⃣【 Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Chơi Ekko Update 05/2022

Bộ ngọc Áp Đảo + Pháp Thuật với ngọc siêu cấp Sốc Điện sẽ đảm bảo cho Ekko có một lượng sát thương đầu ra cực khỏe trong từng đợt combo của mình.

Bảng ngọc Ekko Rừng Sẵn Sàng Tấn Công:

*

Viên ngọc siêu cấp Sẵn Sàng Tấn Công trong bộ ngọc Chuẩn Xác + Áp Đảo này sẽ đem lại cho Ekko khả năng dọn rừng và hỗ trợ đồng đội khi đi gank cực tốt.

*
*

Đi mid

*
*

 

Đi rừng

Trang bị chính – Core item cho Ekko:

Đi mid

Đi rừng

Trang bị tùy chọn cho Ekko:

*
*
*

Các trang bị tình huống cho Ekko đi mid

Giày cho Ekko:

hoặc

Đi mid/rừng

Trang bị hoàn chỉnh cho Ekko:

Bộ trang bị khuyên dùng cho Ekko đi mid

*
*
*

Bộ trang bị khuyên dùng cho Ekko rừng

Cách nâng kĩ năng cho Ekko

*

>

*

>

*

Q nâng tối đa đầu tiên vì đây là kĩ năng sát thương, cấu máu và làm chậm chính của Ekko.E nâng tối đa thứ 2 để lấy độ cơ động và sát thương.W nâng sau cùng. R nâng đúng cấp độ.