Hướng Dẫn Chơi Dị Nhân Thiện Nữ 2: Cách Chơi Dị Nhân Thiện Nữ Mobile Update 09/2023

Dị Nhân

Kỹ NăngCấp Yêu CầuMô Tả
*

Cận Chiến Vật Công

Lv 1 Tạo sát thương vật lý lập tức lên mục tiêu.

Đang xem: Cách chơi dị nhân

*

Li Hồn Phú

Lv 1 Gây sát thương quang lên mục tiêu, có xác suất gây mù mục tiêu.
*

Bạch Cốt Lệnh

Lv 5 Triệu hồi Cốt Linh giúp bản thân chiến đấu, khi giới hạn số Quỷ Linh vượt quá 2, ưu tiên triệu hồi theo thứ tự Thạch Linh, Mộc Linh.
*

Ha Bích Vấn Thiên

Lv 10 Gây sát thương quang lên nhiều mực tiêu trong Quang Thúc, Quang Thúc duy trì 1 khoảng thời gian rồi mất.
*

La Sam Tiêm Khoát

Lv 15 Giảm phòng thủ của mục tiêu, khi phòng thủ của mục tiêu bị yếu, mọi hiệu quả sẽ suy giảm, đồng thời một phần thù hận của quái vật với bản thân sẽ chuyển sang Quỷ Linh.
*

Thanh Mộc Tụng

Lv 21

Triệu Hồi Mộc Linh giúp bản thân chiến đấu, khi giới hạn số Quỷ Linh vượt quá 2, thứ tự ưu tiên triệu hồi Thạch Linh, Cốt Linh.

*

Thương Quân Lệnh

Lv 30 Tăng cố định tấn công của Quỷ Linh, tăng tỷ lệ phòng thủ cho Quỷ Linh.
*

Tụ Hồn Dẫn

Lv 40 Tăng tỷ lệ phòng thủ của Quỷ Linh, và tăng số lượng Quỷ Linh có thể triệu hồi, tối đa mang được 4 Quỷ Linh.
*

Sinh Cơ Ngưng Thủy

Lv 50 Hồi máu cho mình và các Quỷ Linh. Chuyển tỷ lệ nhất định hận thù của quái vật sang cho Quỷ Linh.
*

Ngai Nhược Mộc Thạch

Lv 60 Làm hóa đá mục tiêu ở gần, đồng thời Dị Nhân và Quỷ Linh cũng sẽ bị hóa đá.
*

Quần Manh Loạn Vũ

Lv 70 Dẫn vạn ma trận, gây sát thương quang cực lớn, có xác suất gây choáng nhất định. Cần ít nhất 2 Quỷ Linh còn sống mới có thể thi triển.
*

Thi Khí Cổ Đãng

Lv 70 Dẫn bạo xác chết gần đó gây sát thương hỏa, sau khi dẫn bạo thành công tạm thời tăng tấn công tự thân.
*

Hậu Thổ Tụng

Lv 75 Triệu hồi Thạch Linh giúp bản thân chiến đấu, khi giới hạn số Quỷ Linh vượt quá 2, thứ tự ưu tiên triệu hồi là Mộc Linh, Cốt Linh.
*

Đại Phong Ca

Lv 80 Gây sát thương phong lên mục tiêu đơn, giảm giới hạn máu của mục tiêu.
*

Di Hình Hoán Ảnh

Lv 85 Tốc biến về phía trước, cần ít nhất 1 Quỷ Linh còn sống mới có thể thi triển. Cấp độ càng cao, cự li di chuyển càng xa.

Xem thêm: Chia Sẻ Cách Chơi Fo4 Cho Máy Cấu Hình Yếu Không Bị Giật Lag

*

Bích Huyết Quyết

Lv 90 Gây sát thương pháp thuật lên mục tiêu, tự thân còn càng ít máu sát thương càng cao.
*

Huyết Tự

Lv 95 Tạm thời tăng tấn công của Quỷ Linh, nhưng sát thương tự thân phải chịu sẽ lớn hơn.
*

Minh Phượng Lâm Thế

Lv 100 Triệu hồi 1 con Minh Phượng giúp bản thân chiến đấu, gây sát thương quang lên nhiều mục tiêu trong chu vi 12 mét, có xác suất gây mù mục tiêu. Thời gian sống của Minh Phượng có hạn.
Kỹ Năng Thiên PhúCấp Yêu CầuMô Tả
*

Điện Quang Triêu Lộ

Lv 40 Tăng cố định tấn công quang, tạm thời tăng tấn công của Quỷ Linh.
*

Đồng Cân Thiết Cốt

Lv 40 Tăng tỷ lệ phòng thủ của Quỷ Linh.
*

Ngọc Cốt Băng Tâm

Lv 40 Giảm tỷ lệ sát thương nhóm phải chịu của Quỷ Linh.
*

Che Lấp Bầu Trời

Lv 60 Khi dùng Ha Bích Vấn Thiên có xác suất tạm thời gây mù mục tiêu.
*

Tán Phách Phú

Lv 60 Tăng sát thương của kỹ năng Li Hồn Phú.
*

Đồng Tâm Từ

Lv 60

Lệnh cho tất cả Quỷ Linh tấn công mục tiêu từ xa, đồng thời có xác suất tạm thời giảm tốc độc di chuyển của mục tiêu, duy trì 1 khoảng thời gian.

*

Phong Vũ Hối Minh

Lv 80 Tăng cố định tấn công phong của Dị Nhân, khi dùng Đại Phong Ca tấn công gây mù mục tiêu sẽ tăng thêm sát thương.
*

Cốt Nhục Tế Sinh

Lv 80 Khi Dị Nhân bị tấn công chí mạng, có thể hi sinh tất cả Quỷ Linh chịu sát thương chí mạng, và hồi máu cho bản thân, tạm thời tăng miễn thương, chỉ kích hoạt được 1 lần trong 1 khoảng thời gian.
*

Thương Thần Tục Mệnh

Lv 80 Tiêu hao pháp lực bù 1 phần sát thương phải chịu, pháp lực thấp hơn 30% sẽ vô hiệu. Đồng thời tăng hiệu quả trị thương của kỹ năng Sinh Cơ Ngưng Tủy với Quỷ Linh.
*

Thôi Sơn Liệt Trạch

Lv 100 Tăng tỷ lệ tấn công quái của Quỷ Linh, nhưng không vượt quá 1 giá trị nào đó.
*

Thần Mưu Qủy Đạo

Lv 100 Tăng tỷ lệ tấn công pháp thuật của Quỷ Linh, nhưng không vượt quá 1 giá trị nào đó.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Rubik 3X3 Tang 1, Cách Giải Mã Khối Rubik

*

Thiết Thạch Tâm Tràng

Lv 100 Tăng nguyên tố kháng của Quỷ Linh.
*

*