Hướng Dẫn Cách Chơi Legion Td Mega 3.5, Legion Td Mega 4 Update 04/2024

” data-medium-file=”https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-azure-dragon-map-legion-td-mega.jpg?w=300″ data-large-file=”https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-azure-dragon-map-legion-td-mega.jpg?w=627″ class=”alignnone size-full wp-image-553″ src=”https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-azure-dragon-map-legion-td-mega.jpg?w=627″ alt=”Nhân vật Azure dragon trong map legion td mega” srcset=”https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-azure-dragon-map-legion-td-mega.jpg?w=627 627w, https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-azure-dragon-map-legion-td-mega.jpg?w=150 150w, https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-azure-dragon-map-legion-td-mega.jpg?w=300 300w, https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-azure-dragon-map-legion-td-mega.jpg 660w” sizes=”(max-width: 627px) 100vw, 627px” />

Young frost dragon

Nhân vật Young frost dragon trong map legion td mega

Thông số cơ bản:

-Gold: 285

-Dame 140-145

-Hp 1360

-Mana 20

Skill: 

-Breathes of frost

Young frost dragon thở ra sương giá (hình nón) lên đơn vị quái, gây 15 damage trực tiếp và 6 damage mỗi giây trong 40 giây.

Đang xem: Cách chơi legion td mega 3.5

Nhận xét:

Breathes of frost là một hero tay dài, có skill đốt máu diện rộng khá mạnh trong những round đầu, thời gian hồi kỹ năng trung bình. Sát thương của Breathes of frost với mỗi hit giết được 1 quái của round 1 và round 2. Vì vậy có thể xây luôn từ đầu, lev 2 có thể xây thêm Breathes of frost nữa (không nên nâng cấp ở round 2 vì hay bị thả hồi máu mà nên xây 2 Breathes of frost).

Thân thú mình diều hâu

Promote to Azure dragon

” data-medium-file=”https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-azure-dragon-legion-td-mega.jpg?w=300″ data-large-file=”https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-azure-dragon-legion-td-mega.jpg?w=627″ class=”alignnone size-full wp-image-549″ src=”https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-azure-dragon-legion-td-mega.jpg?w=627″ alt=”Nhân vật Azure Dragon trong map legion td mega” srcset=”https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-azure-dragon-legion-td-mega.jpg?w=627 627w, https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-azure-dragon-legion-td-mega.jpg?w=150 150w, https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-azure-dragon-legion-td-mega.jpg?w=300 300w, https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-azure-dragon-legion-td-mega.jpg 660w” sizes=”(max-width: 627px) 100vw, 627px” />Nhân vật Azure Dragon trong map legion td mega

Thông số cơ bản:

-Gold: 625

-Dame 232-247

-Hp 2325

-Mana 0

Skill: 

-Azues’s armorTăng cho Azure dragon thêm 5 giáp và làm chậm các đơn vị người tấn công nó.-Azure’s breathĐòn tấn công gây thiệt hại lan nhỏ và đốt máu dần dần trên cả hai đơn vị mặt đất và không khí.

Nhận xét:

Azure dragon là một hero đánh xa tốc độ đánh trung bình khá, sát thương chính cũng khá khiêm tốn. Tuy nhiên có kỹ năng đánh lan và đốt máu dần dần, ngoài ra đươc cộng thêm giáp và làm chậm các đơn vị tấn công  nên Azure dragon khá trâu bò. Xây nhiều thì Azure dragon mới mạnh được tuy nhiên round boss thì khó qua (phải có thêm ranger khủng nữa).

Thân thú mình diềuhâu

Posted by loltruyenky.vn on Tháng Sáu 2, 2016
Posted in: Các hero trong ô 305 gold.1 phản hồi

Dragon hawk

” data-medium-file=”https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-dragon-hawk-legion-td-mega.jpg?w=300″ data-large-file=”https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-dragon-hawk-legion-td-mega.jpg?w=627″ class=” wp-image-480″ src=”https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-dragon-hawk-legion-td-mega.jpg?w=829&h=608″ alt=”Nhân vật Dragon hawk trong map legion td mega” width=”829″ height=”608″ srcset=”https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-dragon-hawk-legion-td-mega.jpg 660w, https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-dragon-hawk-legion-td-mega.jpg?w=150&h=110 150w, https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-dragon-hawk-legion-td-mega.jpg?w=300&h=220 300w” sizes=”(max-width: 829px) 100vw, 829px” />Nhân vật Dragon hawk trong map legion td mega

Thông số cơ bản:

-Gold: 320

-Dame 120-128

-Hp 1480

-Mana 0

Skill: 

Không có

Nhận xét:

Dragon hawk  là một hero tay dài, tốc độ đánh khá, lúc đầu thì sát thương cũng như máu không có gì nổi bật (không có cả kỹ năng gì). Không nên xây từ những round đầu vì chắc chắn sẽ lọt.

Rồng xương

Promote to Royal Griffin

” data-medium-file=”https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-royal-griffin-legion-td-mega.jpg?w=300″ data-large-file=”https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-royal-griffin-legion-td-mega.jpg?w=627″ class=” wp-image-482″ src=”https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-royal-griffin-legion-td-mega.jpg?w=836&h=613″ alt=”Nhân vật Royal griffin trong map legion td mega” width=”836″ height=”613″ srcset=”https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-royal-griffin-legion-td-mega.jpg 660w, https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-royal-griffin-legion-td-mega.jpg?w=150&h=110 150w, https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-royal-griffin-legion-td-mega.jpg?w=300&h=220 300w” sizes=”(max-width: 836px) 100vw, 836px” />Nhân vật Royal griffin trong map legion td mega

Thông số cơ bản:

-Gold: 680

-Dame 350-350

-Hp 2675

-Mana 0

Skill: 

-Storm hammers

Royal griffin tấn công quái bằng chuỗi sét gây thiệt hại nhiều đơn vị (tổng 4 đơn vị bị ảnh hưởng bởi chuỗi sét), sát thương sẽ giảm dần.

Nhận xét:

Royal griffin là một hero tốt vì có skill gây sát thương vật lý lan, tốc độ đánh trung bình. Máu trâu, sát thương lớn và lan, giá khá bèo. Royal griffin đông thì mới phát huy được sức mạnh của mình. Đây là 1 hero hay hơi yếu lúc đầu như round 7 (vì tốc độ đánh và còn chưa đông).

Rồng băng

Rồng xương – giám hộ tửthần

Posted by loltruyenky.vn on Tháng Sáu 1, 2016
Posted in: Các hero trong ô 305 gold.Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Guardian of death

” data-medium-file=”https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-guardan-of-death-legion-td-mega.jpg?w=300″ data-large-file=”https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-guardan-of-death-legion-td-mega.jpg?w=627″ class=”alignnone size-full wp-image-414″ src=”https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-guardan-of-death-legion-td-mega.jpg?w=627″ alt=”Nhân vật Guardian of Death trong map legion td mega” srcset=”https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-guardan-of-death-legion-td-mega.jpg?w=627 627w, https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-guardan-of-death-legion-td-mega.jpg?w=150 150w, https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-guardan-of-death-legion-td-mega.jpg?w=300 300w, https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-guardan-of-death-legion-td-mega.jpg 660w” sizes=”(max-width: 627px) 100vw, 627px” />Nhân vật Guardian of Death trong map legion td mega

Thông số cơ bản:

-Gold: 320

-Dame 121-143

-Hp 1460

-Mana 0

Skill: 

-Cleaving attack

Guardian of death tấn công quái và gây một tỷ lệ phần trăm nhỏ thiệt hại của mình thông qua những đơn vị đến gần đơn vị tấn công chính.

Nhận xét:

Guardian of death là một hero có thể xây lúc đầu khá tốt vì có skill gây sát thương vật lý lan, tốc độ đánh khá. Nếu xây từ đầu thì nên xây thêm nhiều hero khác hỗ trợ (nên là tanker) vì nếu bị thả từ đầu rất dễ lọt.

Xem thêm: Vladimir Mùa 11: Cách Chơi Vla Dimir Ma Sứ, Vladimir Mùa 11: Bảng Ngọc Bổ Trợ, Cách Lên Đồ

Cai ngục bóng đêm

Promote to Death dragon

” data-medium-file=”https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-death-dragon-legion-td-mega.jpg?w=300″ data-large-file=”https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-death-dragon-legion-td-mega.jpg?w=627″ class=”alignnone size-full wp-image-417″ src=”https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-death-dragon-legion-td-mega.jpg?w=627″ alt=”Nhân vật Death Dragon trong map legion td mega” srcset=”https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-death-dragon-legion-td-mega.jpg?w=627 627w, https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-death-dragon-legion-td-mega.jpg?w=150 150w, https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-death-dragon-legion-td-mega.jpg?w=300 300w, https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/06/nhan-vat-death-dragon-legion-td-mega.jpg 660w” sizes=”(max-width: 627px) 100vw, 627px” />Nhân vật Death Dragon trong map legion td mega

Thông số cơ bản:

-Gold: 700

-Dame 313-328

-Hp 2600

-Mana 0

Skill: 

-Death’s breath

Death dragon thở ra xung quanh đơn vị tấn công chính những luồng không khí chết chóc (sát thương lan) và ảnh hưởng cả hai đơn vị mặt đất lẫn không khí.

Nhận xét:

Death dragon là một hero rất được yêu thích vì có 3 lý do:

-Giá cả hợp lý có thể xây trong round 2 luôn.

-Khá trâu bò (2600 máu) và sát thương cao (trên 300 damage), đặc biệt có khả năng gây sát thương vật lý lan.

-Vì chỉ cần một Death dragon đã đủ ăn nguyên bãi quái round 2, hai Death dragon đủ sức qua round 5. Nên cầm Death dragon có 2 hướng chơi: hoặc là fam nhanh từ những lev đầu kết hợp def khá dễ hoặc xây Death dragon không fam để gánh team (chắc chắn sẽ rất giàu vì ăn tiền từ quái của đội bạn khi bị lọt).

Điểm yếu duy nhất của Death dragon là boss round 10. Cần xây quân ranger từ round 8 để ăn boss 10.

Thân thú mình chim

Cai ngục bóngđêm

Posted by loltruyenky.vn on Tháng Năm 29, 2016
Posted in: Các hero trong ô 305 gold.Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Moon guard 

” data-medium-file=”https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/05/nhan-vat-moon-guard-legion-td-mega.jpg?w=300″ data-large-file=”https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/05/nhan-vat-moon-guard-legion-td-mega.jpg?w=627″ class=”alignnone size-full wp-image-316″ src=”https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/05/nhan-vat-moon-guard-legion-td-mega.jpg?w=627″ alt=”Nhân vật Moon Guard trong map legion td mega” srcset=”https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/05/nhan-vat-moon-guard-legion-td-mega.jpg?w=627 627w, https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/05/nhan-vat-moon-guard-legion-td-mega.jpg?w=150 150w, https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/05/nhan-vat-moon-guard-legion-td-mega.jpg?w=300 300w, https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/05/nhan-vat-moon-guard-legion-td-mega.jpg 660w” sizes=”(max-width: 627px) 100vw, 627px” />Nhân vật Moon Guard trong map legion td mega

Thông số cơ bản:

-Gold: 300

-Dame 79-89

-Hp 1750

-Mana 20

Skill: 

-Fan of knives

Moon guard ném một loạt dao ra xung quanh, gây sát thương kẻ thù gần đó. Mỗi con dao gây 120 thiệt hại, tối đa 7 mục tiêu cự ly 700 range.

Nhận xét:

Moon guard là một hero có thể xây lúc đầu khá tốt vì lượng máu lớn (1750), có skill gây sát thương mạnh và diện rộng, tốc độ đánh nhanh và giá hợp lý (300 vàng). Nếu xây từ đầu thì nên xây thêm nhiều hero khác hỗ trợ vì nếu bị thả từ đầu rất dễ lọt.

Xe tank Doomsday machine

Promote to Warden

” data-medium-file=”https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/05/nhan-vat-warden-legion-td-mega.jpg?w=300″ data-large-file=”https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/05/nhan-vat-warden-legion-td-mega.jpg?w=627″ class=”alignnone size-full wp-image-319″ src=”https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/05/nhan-vat-warden-legion-td-mega.jpg?w=627″ alt=”Nhân vật Warden trong map legion td mega” srcset=”https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/05/nhan-vat-warden-legion-td-mega.jpg?w=627 627w, https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/05/nhan-vat-warden-legion-td-mega.jpg?w=150 150w, https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/05/nhan-vat-warden-legion-td-mega.jpg?w=300 300w, https://loltruyenky.vn.files.loltruyenky.vn.com/2016/05/nhan-vat-warden-legion-td-mega.jpg 660w” sizes=”(max-width: 627px) 100vw, 627px” />Nhân vật Warden trong map legion td mega

Thông số cơ bản:

-Gold: 650

-Dame 90-110

-Hp 2350

-Mana 0

Skill:

-Coup de grace

Warden nhân 2 lần sát thương trên mỗi phát đánh, và có 12% cơ hội tránh đợt tấn công của kẻ thù.

-Life steal

Hút 15% máu của kẻ thù trong mỗi phát đánh.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Đồ Chơi Từ Phế Liệu, Siêu Kute Cho Bé

Nhận xét:

Đây là hero tốc độ đánh nhanh, sát thương trung bình, máu khá khiêm tốn (chỉ 2350) mà còn cận chiến. Ưu điểm là khả năng hút máu của địch giúp Warden sống dai hơn. Nhìn chung đây là 1 hero khá hay, giá cả hợp lý, hơi yếu trong round chim và đánh xa, còn cận chiến thì khá tốt.