Hỏi Cách Chơi Lol Sever Taiwan ( Đài Loan ), Cách Chơi Lmht (Lol) Sever Sea, Na, Taiwan Update 06/2022

1- Tìm file lol.properties ở gamedata>apps>lolvn>air, sau đó copy 1 file để riêng ra 1 chỗ khác!Ở sever SEA và VN: thư mục: GameDataAppslolVNAir Ở sever NA: thư mục: League of LegendsRADSprojectslol_air_client
eleases