Fix Lỗi Appcrash Win 7 Win 10, Hướng Dẫn Sửa Lỗi Has Stopped Working Win 7 Update 02/2024

Nếu như bạn là người sử dụng máy tính đã lâu thì chắc hẳn lỗi Has stopped working không còn quá xa lạ với bạn nữa đúng không ? Lỗi này thì nó không trừ bất cứ một phần mềm/ ứng dụng hay là một chương trình nào ra cả… bất cứ phần mềm/ứng dụng nào cũng có thể xảy ra lỗi này.

Vậy lỗi Has stopped working này là gì và nguyên nhân do đâu mà nó lại bị như vậy ? mình có làm gì đâu