Cốt truyện LOL – Twitch Chuột Thành Tinh Update 04/2023

Thành bang Zaun là một nơi đầy những thứ hỗn loạn của khoa học, tiền tài, và ma thuật. Dẫu các khoa học gia trẻ tuổi ngành khoa ma kĩ đã đóng góp rất nhiều vào công cuộc phát triển nền văn minh, những nghiên cứu và ứng dụng của nó ở Zaun đã đẩy các giới hạn đạo đức vượt quá chuẩn mực cơ bản. Môi trường của Zaun thì nhiễm đầy những chất thải độc hại từ vô số các nhà máy, phòng thí nghiệm. Thế chưa phải là hết, dưới lòng đất của Zuan thậm chí còn tệ hại hơn. Tất cả chất thải của Zaun đều chạy về những đường cống ngầm, trộn lẫn với nhau tạo nên những dung dịch độc hại và kì bí. Một con chuột cống đã nhiễm phải những thứ chất thải khủng khiếp này và tiến hóa – Twitch. Không như những họ hàng thấp kém của mình, Twitch đã trở nên có tri giác như mọi người khác… đó là nếu họ cũng điên loạn như hắn. Nói một cách chính xác, hắn là một sản phẩm điên loạn được tạo nên bởi chất thải của sự tiến hóa.
Twitch đến với Liên Minh Huyền Thoại, tự giới thiệu là ”kẻ duy nhất của giống loài” trên Chiến Trường Công Lí. Kể từ đó, hắn đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ thành phố trao cho mình sự tiến hóa – Zaun. Twitch là một trong những tướng của Zaun ở Liên Minh, và do đó hắn chiến đấu cho Zaun khi các vụ xung đột chính trị nổ ra giữa các thành bang ở Valoran. Twitch đã công khai tuyên bố rằng mục tiêu của hắn là muốn có được tầm ảnh hưởng và của cải từ công việc của mình ở Liên minh để tái dựng nên quá trình tạo ra hắn. Dẫu hành trình đạt được nguyện vọng đó còn nhiều khó khăn – một trong số đó bao gồm sự điên loạn của chính hắn – nếu nó thành công, điều đó sẽ thật sự là một cột mốc đánh dấu sự tiến hóa trên toàn Runeterra. Zaun công khai hỗ trợ Twitch trên hành trình đạt được mục đích của hắn, dĩ nhiên mục tiêu chính của Zaun là gì thì còn phải xét sau.

Sành sỏi và đam mê tìm kiếm rác thải, Twitch là một con chuột đột biến và hoang tưởng lang thang dưới cống ngầm Zaun tìm kiếm những kho báu chỉ hắn thấy giá trị. Vũ trang cây nỏ cường hóa hóa học, Twitch không e dè phải vấy bẩn tay mình để xây nên ngai vàng trong vương quốc rác thải, không ngừng âm mưu cho sự suy tàn của nhân loại.