Cẩm nang LMHT: Kháng hiệu ứng và những điều cần biết Update 10/2021

Kháng hiệu ứng (hoặc Giảm CC – Crowd Control) là một trong những chỉ số giảm thời gian tác dụng của tất cả các hiệu ứng khống chế trừ áp chế, ngưng đọng và hất tung. Thời gian tác dụng nhỏ nhất của bất kỳ khống chế chế nào là 0.5 giây. Kháng hiệu ứng có thể tăng lên nhờ vào kỹ năng của tướng, vật phẩm, ngọc, và phép bổ trợ. Thời gian khống chế được tính vào thời điểm nó được áp dụng. Nó sẽ không thay thổi nếu kháng hiệu ứng của mục tiêu tăng hay giảm sau khi hiệu ứng được bắt đầu. Kháng hiệu ứng có thể cộng dồn cả nhân thêm và cộng thêm, tùy vào thuộc tính cộng dồn là gì.

Tăng kháng hiệu ứng như nào trong LMHT?

Vật phẩm

 • Kháng hiệu ứngGiày thủy ngân
 • Móng vuốt Sterak
 • Phong kiếm (Chế độ đột kích nhà chính)
 • Kiếm anh trăng (Chế độ Twisted Treeline)

Dược phẩm

 • Dược phẩm cứng cáp
 • Dược phẩm cứng cáp thu nhỏ (lấy được nhờ Ngọc Đạo chích)

Ngọc

 • Huyền thoại: Kháng hiệu ứng
 • Bền bỉ

Phép bổ trợ

 • LMHTThanh tẩy: Loại bỏ mọi khống chế (trừ áp chế và hất tung) và Phép bổ trợ bất lợi áp dụng lên bạn, cùng lúc nhận 65% kháng hiệu ứng trong 3 giây.

Chế độ chơi

 • Ultra Rapid Fire

Title: Cộng dồn kháng hiệu ứng

Những kết hợp dưới đây là cộng thêm:

 • Dược phẩm cứng cáp hoặc dược phẩm cứng cáp thu gọn kết hợpBền bỉ (10/20%) tổng là 35% hoặc 45%
 • Giày thủy ngân cộng với Móng vuốt Sterak tổng là 60%
 • Nỗi đau bỏng cháy của Dr.Mundo hoặc Dũng cảm của Garen cộng kháng làm chậm của Bền bỉ là 45% kháng làm chậm

Tất cả những kết hợp khác đều là nhân thêm, công thức như sau:

 • Đối với làm chậm:

1-((1-(Tổng kháng hiệu làm chậm từ vật phẩm và ngọc bổ trợ)) x (1 – Tổng kháng hiệu ứng từ thuốc và ngọc bổ trợ) x (1- (Tổng kháng hiệu ứng từ vật phẩm) x ( 1 – (Tổng kháng hiệu ứng từ phép bổ trợ)))

 • Đối với kháng hiệu ứng khác trừ làm chậm, hất tung và áp chế:

1-((1 – (Tổng kháng hiệu ứng từ thuốc và ngọc bổ trợ) x (1- (Tổng kháng hiệu ứng từ vật phẩm) x ( 1 – (Tổng kháng hiệu ứng từ phép bổ trợ)))

Số kháng hiệu ứng lớn nhất được thấy ở Garen với chiêu Dũng cảm:

 • Dũng cảm + Bền bỉ kháng làm chậm (75%)
 • Dược phẩm cứng cáp + dược phẩm cứng cáp thu gọn +Bền bỉ kháng hiệu ứng (70%)
 • Kiếm anh trăng + Móng vuốt Sterak (65%)
 • Thanh tẩy (65%)

Đối chiếu công thức trên ta được
1-((1 –0.6 + 0.15) x (1-0.25 + 0.25 +0.2) x ( 1 – (0.35 + 0.3)- (1- 0.65))=0.99081=99.081%

Nếu Nasus làm chậm Garen trong 0.75 giây đầu Garen kích hoạt Dũng cảm, lượng làm chậm của Nasus giảm từ 5 giây xuống chỉ còn 0.046 giây. Chỉ là thoáng qua thôi.