Cách Từ Chối Lịch Sự Trong Tiếng Anh “Bạn Chắc Chắn Phải Biết” Update 08/2022

Có rất nhiều cách từ chối để làm đối phương không cảm thấy “chạnh lòng”. Hãy cùng xem những tuyệt chiêu dưới đây nhé!

1. Unfortunately, it’s not a good time.

Đang xem: Cách từ chối lịch sự trong tiếng anh

*

Thật không may rồi, lúc này không phải thời điểm thích hợp.

2. Sadly I have something else.

Tiếc quá tôi có thứ khác rồi.

3. Apologies, but I can’t make it.

Xin lỗi nhé, nhưng tôi không thể làm thế.

4. Sounds great, but I can’t commit.

Nghe hay đấy, nhưng tôi không thể hứa đâu.

5. I’m not able to make that time.

Tôi không thể thực hiện lúc này được đâu.

6. Thanks, but no.

Cảm ơn, nhưng không.

7. I wish I could make it work.

Ước gì tôi có thể làm cho nó hoạt động.

8. I wish I were able to.

Giá như tôi có thể.

9. If only I could!

Giá như tôi có thể.

10. I’d love to – but can’t.

Tôi thích lắm – nhưng tôi không thể.

Xem thêm: Phần Mềm Lập Lá Số Tử Vi 2021, Luận Tử Vi Trọn Đời Miễn Phí, Lấy Lá Số Tử Vi Trọn Đời

11. If only it worked.

Giá như nó hoạt động.

12. Thanks for thinking of me, but I can’t.

Cảm ơn đã nhớ tới tôi, nhưng tôi không thể.

13. Another time might work.

Có lẽ lúc khác thích hợp hơn.

14. No thank you, but it sounds lovely.

Cảm ơn nhé, nhưng nghe hay đấy.

15. I believe I wouldn’t fit the bill, I’m so sorry.

Giá đó không hợp với tôi, tôi xin lỗi nhé.

16. I wish there were two of me.

Giá như tôi có thể phân thân làm hai được.

17. I’m honored, but can’t.

Rất hân hạnh nhưng tôi không thể.

18. I can’t give you an answer right now, will you check back with me?

Tôi không thể trả lời bây giờ, bạn có thể hỏi lúc khác được không?

19. I really appreciate you asking me, but I can’t do it.

Tôi rất cảm kích nhưng tôi không thể làm nó.

20. I understand you really need my help, but I’m just not able to say yes to that. I’m so sorry.

Xem thêm: Rumble Mùa 11: Bảng Ngọc Bổ Trợ, Cách Chơi Rumble Top Mùa 7, Rumble Guide Mùa 9

Tôi hiểu bạn rất cần sự giúp đỡ của tôi, nhưng giờ tôi chỉ là chưa có khả năng đồng ý với điều ấy. Thật xin lỗi.