Cách Tăng Điểm Tiềm Năng Và Kỹ Năng Tvb: Chùy, Đao, Thương, Hướng Dẫn Kỹ Năng Môn Phái Thiên Vương Update 01/2022

Nội dung chính

Cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng Thiên Vương Bang VLTK 1: Chùy, Đao, ThươngCÁCH TĂNG ĐIỂM TIỀM NĂNG-KỸ NĂNG THIÊN VƯƠNG THƯƠNG- CHÙY

Cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng Thiên Vương Bang VLTK 1: Chùy, Đao, Thương

KHU VỰC LUYỆN CÔNG – TRAIN THIÊN VƯƠNG

*

Thiên vương bang

lv 1 – 10 : 8 thôn và các vùng phụ cận

lv 11 – 20 : 7 ngoại thành thị lớn , 10 đại môn phái và vùng phụ cận , Mê cung Thất Sát Động , Dược Vương Cốc , Nhạn Đăng Sơn , Hoa Sơn , Mê Cung Đáy Giếng , Hẻm Mộc Nhân , Nam Nhạc Trấn , Nhập Môn mê cung , Thiên Nhẫn giáo tầng 1 , tầng 2 , Thiên Vương Đảo sơn động

lv 21 – 30 : Mê Cung Mãnh Hổ Huyệt Động , Mê cung Bạch Thuỷ Động , Mê Cung Phục Lưu Động , Mê Cung Hoả Lang Động , Đường Môn , Cái Bang , Tần Lăng , Võ Lăng Sơn , Trung Nguyên Kiếm Các , Kiếm Các Tây Bắc , Kiếm Các Tây Nam , La Tiêu Sơn .

Đang xem: Cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng tvb: chùy, đao, thương

lv 31 – 40 : Nga Mi phái , Mê cung Tuyết Báo động , Tuyết Báo động tầng 2 , Dược Vương động tầng 1 , Dưới lăng Tần Thuỷ Hoàng , Mê cung Thổ Phỉ , Mê cung Kim Quang Động , Mê cung Yến Tử Động , Mê cung Bạch Vân Động , Vũ Di Sơn , Miêu Lĩnh , Đông Phục Ngưu Sơn , Thục Cương Sơn .

lv 41 – 50 : Mê cung Long Cung Động , Mê cung Kinh Hoàng Động , Hoàng Hà Nguyên Đầu , Mê Cung Thần Tiên Động , Thiếu Lâm Mật Thật , Mê cung Kê Quán Động , Điểm Thương động tầng 1 , Điểm Thương động tầng 2 , tầng 3 , Kiếm Tính Phong Sơn động , Mê cung Toả Vân Động , Mê cung Phụng Nhãn Động , Tây Phục Ngưu Sơn , Điểm Thương Sơn , Thanh Thành Sơn

lv 51 – 60 : Tuyết Báo động tầng 3 , Địa đạo sau viện chùa Thành Đô Tín Tướng , Mê cung Thiết Tháp tầng 2 , Ngự Hoa Viên Sơn động , Lưu Tiên động tầng 1 , Mê cung Thiết tháp tầng 1-3 , Động Tường Vân tầng 1 , Thiên Tầm tháp tầng 2 , Mê cung Băng Huỵệt , mê cung Thiên Tâm Động , Sơn Động dưới đáy Động Đình Hồ , Mê cung Ngọc Hoa động , Mê cung Nghiệt Long động , Mê cung Hưởng Thuỷ .

lv 61-70 : Trường Giang nguyên đầu , Tuyết Báo động tầng 4 , Trúc Tơ động tầng 1-2 , Lưu Tiên động tầng 2-3-4 , Tường Vân động tầng 2-3-4 , Mật Đạo nha môn Tương Dương , Thanh Loa Đảo , Thiên Tầm Tháp tầng 3 , Hoành Sơn phái ,Thiên Nhẫn Giáo Thánh động , Mê cung Dương Giác động , Thập Bát La Hán trận , Mê cung cấm địa .

lv 71-80 : Tuyết Báo động tầng 5 , Trúc Tơ động tầng 2 , Lưu Tiên động tầng 5 , Tường Vân động tầng 5 , Dưới Lăng Tần Thủy Hoàng tầng 2 , Mê cung Đại Tù Động , Dược Vương động tầng 2 , Mê cung Long Nhãn động , Đào Hoa Nguyên , Mê cung Nhạn Thạch Động , Trúc Tơ động tầng 1-2 , Khoái Hoạt Lâm , Địa Đạo ác Bá Gia .

lv 81-90 : Tuyết Báo Động tầng 6-7 , Dưới lăng Tần Thuỷ Hoàng tầng 2 , Dược Vương động tầng 3 , Mê cung Nhạn Thạch động , Mê cung Thanh Khê động , mê cung Cổ Dương động , Mê cung Băng Hà động , mê cung Vô Danh động , Mê cung Lưỡng Thủy động , Mê cung Võ lăng động , Mê cung Phù Dung động , Mê cung Phi Thiên Động , Sa Mạc địa biểu , Mê cung Sơn Ngọc động , Mật cung Linh Cốc động , Mê cung Lão Hổ động .

lv 91-99 : Mê cung Nhạn Thạch động , Lưu Tiên động tầng 6 , Tuyết Báo động tầng 8 , Mê cung Cán Viên động , Mật cung Tiến Cúc động , Mê cung Xi Vưu động , Dược Vương động tầng 4 , Sa Mạc sơn động 1-2-3 , Dưới lăng Tần Thuỷ Hoàng tầng 3 .

*

Thiên vương bang đi liên đấu

CÁCH TĂNG ĐIỂM TIỀM NĂNG-KỸ NĂNG THIÊN VƯƠNG THƯƠNG- CHÙY

THIÊN VƯƠNG THƯƠNG

lv1-lv9 (40 point) => 35sm+20sm=55sm &25tp+15tp =40tp & 25sk+5sk=30sklv9-lv18 (45 point) => 55sm +30sm= 85sm &40tp+10tp=50tp &30sk+5sk= 35sklv18-lv27 (45 point) => 85sm + 25 sm = 110sm & 50tp+15tp=65tp &35sk+5sk = 40sklv27-lv36 (45 point) => 110sm + 30sm = 140sm& 65tp+10tp=75tp&40sk +5sk=45sklv36-lv45 (45 point) => 140sm + 25sm = 165sm& 75tp+15tp=90tp&45sk + 5sk = 50sklv45-lv54 (45 point) =>165sm+30sm = 195sm& 90tp+10tp=100tp&50sk+5sk = 55sklv54-lv63 (45 point) => 195sm +30sm = 125sm & 100tp+15tp=115tplv63-lv72 (45 point) =>125sm+ 45sm = 260sm & 115tp+10tp=125tplv72-81 (45 point) =>125tp +15tp = 140tp & 55sk + 30sk = 85sklv 81-90 (45 point ) => 85sk + 45sk= 130skNhư vậy ở lv 90 của Thương sẽ là 260sm , 140 tp , 130skKhuyến khích việc tăng point cho Thương sau 90 nâng TP lên 200-210 để đcx lên >7000

CÁCH TĂNG ĐIỂM KỸ NĂNG THIÊN VƯƠNG THƯƠNG

lv10-lv29 (28 skill) => 20 TVTP(Thiên Vương Thương Pháp), 6 HPLN(Hồi Phong Lạc Nhạn), 1 TVCP(Thiên Vương Chuỳ Pháp), 1 TVĐP(Thiên Vương Đao pháp)lv30-lv59 (30 skill) => 20 DQTĐ(Dương Quang Tam Điệp), 10 KCT(Kim Chung Tráo)lv 60 reset lại sẽ có 59 skill , nhưng nhất định phải để dành ra 19 skill để khi lên cấp cùng lúc tăng cho TVCY và HCBP cho max cả 2 khi vừa lên 90 vậy là còn 40 skill .20 TVTP , 1 TVDP , 1 TVCP , 1 HCBP , 1 TVCY , 16 điểm thừa ( cho vào ĐHT , TTQ hoặc KTC )lv60 – 89 (29 skill + 19 skill để dành ) : 30 TVCY , 20 HCBP

Khi đấy ở lv 90 sẽ là20 TVTP, 1 TVCP, 1 TVĐP , 20 HCBP, 30 TVCY và 17 skill ( do bạn lựa chọn tăng vào ĐHT , TTQ hoặc KTC )

*

Thiên vương bang vs Thiếu lâm quyền

CÁCH PK THIÊN VƯƠNG THƯƠNG

Chuỳ và Đao cũng tăng tương tự với các chiêu cấp 10 , 20 , 30 , 60 của Chuỳ và Đao như Thương

Xin nói lại rằng cách tăng như trên là cách tăng thường thấy ở các TVB khi mới bắt đầu chơi , còn với những bạn sau 1 thời gian chơi đã có chút kiến thức thì có thể các cách này là ko sát với cách tăng trên , nhưng chắc cũng ko sai lệch với các cách đó của các bạn là mấy . Những bạn mới chơi khi tăng theo vậy sau này khi lên 90 rồi đã có hướng đi cho riêng mình rồi thì việc thay đổi lại 1 chút những điểm trên vì các mức tăng trên là dễ dàng bởi đây là mức trung bình mà các đường Đao Thương hay Chuỳ sẽ phải đi theo . Ngoài ra sẽ có thêm những cách tăng khác nữa mà các bạn có thể học tập mà các bạn trước đã post lên thông qua các đường link hay mà mình sẽ cập nhật .

Ưu điểm: TVB chuỳ có tầm đánh toả rộng, bắt dính tốt, dame khi bình thường rất khá, đặc biệt vào dame x2 thì cực kỳ dữ dội, lượng máu dồi dào do không phải tăng nhiều tp như đao và thương, di chuyển khá linh hoạt với 20 DHT và giày HK tddc >50%.

Xem thêm: Dota 2: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Chơi Furion Dota 2 : Nature Prophet

Khuyết điểm: so với thương dame sốc, bị delay sau mỗi lần ra chiêu hay đao tuy linh hoạt nhưng áp chế thấp, chuỳ hầu như là đường có ít khuyết điểm nhất trong 3 đường của TVB, đây cũng là lý do nhiều cao thủ chấp nhận từ bỏ thương và đao để chuyển sang cầm chuỳ mỗi khi có đợt đơn đấu tự do.

CÁCH TĂNG TIỀM NĂNG THIÊN VƯƠNG CHÙY

lv1-lv9 (40 point) => 35sm+20sm=55sm &25tp+15tp =40tp & 25sk+5sk=30sk

lv9-lv18 (45 point) => 55sm +30sm= 85sm &40tp+10tp=50tp &30sk+5sk= 35sk

lv18-lv27 (45 point) => 85sm + 25 sm = 110sm & 50tp+15tp=65tp &35sk+5sk = 40sk

lv27-lv36 (45 point) => 110sm + 30sm = 140sm & 65tp+10tp=75 &40sk +5sk=45sk

lv36-lv45 (45 point) => 140sm + 25sm = 165sm & 75tp+15tp=90tp & 45sk +5sk=50sk

lv45-lv54 (45 point) =>165 sm+30sm = 195 sm & 90tp+10 tp =100tp & 50sk+5sk=55 sk

lv54-lv63 (45 point) => 195 sm + 35 sm = 230 sm & 55sk + 10sk = 65sk

lv63-lv72 (45 point) =>230 sm+ 35 sm = 265sm & 65sk + 10sk = 75sk

lv 72-81 (45 point ) => 265 sm + 35sm = 300sm & 75sk + 10sk = 85sk

lv 81 – 90(45 point)=> 85sk + 45sk = 130sk

*

Thiên vương thương bá đạo

CÁCH X2 X3 DAME – CÁCH PK TV CHÙY

Đầu tiên là xuất chuỳ vào mục tiêu.

– Sau đó vẫn giữ mặc định, kết hợp chuyển hướng chuột chếch 1 góc khoảng 30 độ so với tia chuỳ chính giữa.

– Tóm lại, để thực hiện x2 chuỳ gồm 3 bước: đánh kềm đối phương lại, DHT áp sát, chếch chuột khỏi mục tiêu 1 góc 30 độ để xuất hiện x2.

X2 chùy dễ thực hiện nhất ở các góc 6h, 12h vì có thể thấy 2 tia mất đi rõ nhất, các góc còn lại tuy khó thấy hơn, nhưng một khi đã thuần thục x2 thì cũng sẽ quen tay dần để biết cách xoay chuyển chuột cho phù hợp.

Giá trị của dòng bỏ qua né tránh 1, 2%:

” Công thức của tỉ lệ đánh trúng là Tỉ lệ đánh trúng = ĐCX / ( ĐCX + NT )Giả định với 1 TVB max Chuỳ, có bỏ qua NT 90 %

TLĐT ( tỉ lệ đánh trúng ) = ĐCX / ( ĐCX + NT/10 ) = 10 x ĐCX / ( 10 x ĐCX + NT )

Tức là ĐCX đc nâng lên gấp 10 lần với 90 % bỏ qua NT

Tiếp, với 1 TVB max Chuỳ cầm thêm Chuỳ BQNT 1 % => BQNT = 91 %

TLĐT = ĐCX / = ĐCX x ( 100 / 9 ) /

Tức là ĐCX tăng lên 100/9 lần với 91 % BQNT.

-> ĐCX khi có thêm 1 % bỏ qua NT hơn ĐCX lúc đầu :100/9 – 100/10 = 10/9 ( lần )

Như vậy, có thể tính, với người nâng 1000 ĐCX => BQNT 1 % tương đương 1000 x ( 10 / 9 ) = 111 ĐCX ( quá thấp >”Với người nâng 2000 ĐCX => 222 ĐCXVới người nâng 3000 ĐCX => 333 ĐCX

Nhưng đây mới chỉ là bỏ qua NT 90 % lên 91 %, từ 91 % lên 92 % và cao hơn nữa thì sao ?

Vẫn dùng công thức trên, giả định TV Chuỳ tăng 3000 ĐCX:

– Từ 90 % -> 91 %, 1 % tương đương 333 ĐCX– Từ 91 % -> 92 %, 1 % tương đương 375 ĐCX- Từ 92 % -> 93 %, 1 % tương đương 428 ĐCX…. ”

Như vậy, dcx tăng lên tỉ lệ thuận với giá trị tăng lên của bqnt. Sau này với 23 skill Truy Phong Quyết + chuỳ bqnt 1 hoặc 2, TVB chuỳ sẽ lên 1 tầm cao nữa khi không phải tăng tp và Tĩnh Tâm Quyết.

Xem thêm: Azir Mùa 11: Cách Chơi Azir Mid Mùa 6, Azir Mùa 11: Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ Azir

Qua công thức trên, có thể nhận thấy opt bqnt 2 và 1 không chênh lệch 1 khoảng cách quá lớn với nhau. Do đó khi chọn mua chuỳ HK, các opts stvl điểm, stvl%, bs vẫn nên được ưu tiên trước so với opt bqnt.