Cách Fake Ip Để Chơi Maplestory Global, Giúp Em Với, Về Việc Fake Ip Để Chơi Maple Story Update 05/2024

internet Options -&”,”description”:”Hu1ed3i 25/6/08 thu00ec Nexon u0111u00e3 block IP tu1eeb VN vu00ec VN cu00f3 Maple Story riu00eang, ai cu00f3 acc tu1ea1o tru01b0u1edbc ngu00e0y 25/6 thu00ec vu1eabn su1eed du1ee5ng u0111c maple story global. Cu00f3 ngu01b0u1eddi chu1ec9 lu00e0 fake ip u0111u1ec3 cu00f3 thu1ec3 chu01a1i maple story global, em du00f9ng proxy tru00ean IE (Tools–> internet Options -> connections tab –> LAN settings –> check vu00f4 u00f4 Use a proxy server for your LAN (these settings will not apply to dial-up or VPN settings) –> nhu1eadp cu00e1i fake ip vu00f4 u00f4 HTTP. Lu00e0m xong nhu01b0 vu1eady lu00e0 IP cu1ee7a em chuyu1ec3n thu00e0nh USA nhu01b0ng khi vu00f4 game thu00ec nu00f3 lu1ea1i ko cho check vu00f4 cu00e1i u00f4 Use a proxy for your LAN vu00e0 Windows Live Messenger cu0169ng ko vu00f4 u0111c. Cu00f2n nu1ebfu ko du00f9ng fake IP thu00ec khi vu00e0o game ru1ed3i login thu00ec nu00f3 tu1ef1 u0111u1ed9ng vu0103ng ra vu00e0 ghi “You have been disconnect from the server”. Cu00f3 ai u0111u1ed9ng lu00f2ng tru1eafc u1ea9n giu00fap em ko????”,”product_id”:0,”type”:0,”date”:1221287383,”date_text”:”12 nu0103m”,”link”:”/hoidap/4100/44310/giup-em-voi-ve-viec-fake-ip-de-choi-maple-story.html”,”num_reply”:1,”voted”:false,”total_vote”:0,”permiss_action”:false,”user”:{“id”:1,”login_name”:”haudau0903″,”name”:”ndmp”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”titeo_32

Đang xem: Cách fake ip để chơi maplestory global

*

Xem thêm: Tải Chơi Liên Minh Huyền Thoại Lol Server Hàn Quốc Tại Trang Chủ

Trên mạng hiện nay có rất nhiều web cho tải phần mềm và đăng ký host, nhưng đa số đều hạn chế số IP của Việt Nam (tại dùng chùa quá nhiều) nên bạn phải fake IP để thuận tiện hơn khi làm những công việc trên.Hai cách Fake IPProxy có 2 loại SOCK Proxy và HTTP Proxy. Về mức độ nậc danh thì Sock an toàn cao hơn.Mục đích:+ Ẩn danh trên Net, bảo vệ thông tin.+ Vượt Firewall. Nếu nơi bạn làm việc bị chặn bởi Firewall, thì Proxy là giải pháp để bạn truy cập ra những website bên ngoài.Thực hiện: Minh họa bằng trình duyệt Internet Explorer+ HTTP ProxyTools menu –> Internet Options –> Connection tabs –> LAN Settingshttp://i26.photobucket.com/albums/c137/tctd/ngn/proxy/proxy1.jpg+ SOCK ProxyTools menu –> Internet Options –> Connection tabs –> LAN Settings –> Advancedhttp://i26.photobucket.com/albums/c137/tctd/ngn/proxy/proxy2.jpghttp://i26.photobucket.com/albums/c137/tctd/ngn/proxy/proxy3.jpgNhững website cung cấp Proxy:www.freeproxy.ruwww.rrdb.orgwww.proxycity.comwww.proxy4free.comwww.aliveproxy.comCách hai:Fake IP bằng SockcapUnzip và chạy không cần cài đặt. Đầu tiên Sockcap yêu cầu config, làm theo hình:http://i26.photobucket.com/albums/c137/tctd/ngn/sockcap/sc1.jpgVì chúng ta cần fake IP cho trình duyệt Internet Explorer nên phải chỉ cho Sockcap hiểu:http://i26.photobucket.com/albums/c137/tctd/ngn/sockcap/sc2.jpghttp://i26.photobucket.com/albums/c137/tctd/ngn/sockcap/sc3.jpghttp://i26.photobucket.com/albums/c137/tctd/ngn/sockcap/sc4.jpghttp://i26.photobucket.com/albums/c137/tctd/ngn/sockcap/sc5.jpgClick 2 lần vào biểu tượng Internet Explorer trong Sockcap để mở. Chú ý là phải mở IE thông qua Sockcap như thế.Kiểm tra xem IP đã thay đổi chưa: vào đây –> www.ip2location.comNếu bạn dùng proxy có IP ở US thì nó sẽ thông báo IP hiện nay của mình ở US. Tuyệt lắm phải không !?http://i26.photobucket.com/albums/c137/tctd/ngn/sockcap/sc7.jpg

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Boomerang Bằng Bìa Carton, #Xtt, #Xtttut

Internet Options –> Connection tabs –> LAN Settings

http://i26.photobucket.com/albums/c137/tctd/ngn/proxy/proxy1.jpg

+ SOCK Proxy
Tools menu –> Internet Options –> Connection tabs –> LAN Settings –> Advanced

http://i26.photobucket.com/albums/c137/tctd/ngn/proxy/proxy2.jpg

http://i26.photobucket.com/albums/c137/tctd/ngn/proxy/proxy3.jpg

Nhu1eefng website cung cu1ea5p Proxy:

www.freeproxy.ru
www.rrdb.org
www.proxycity.com
www.proxy4free.com
www.aliveproxy.com

Cu00e1ch hai:

Fake IP bu1eb1ng Sockcap

Unzip vu00e0 chu1ea1y khu00f4ng cu1ea7n cu00e0i u0111u1eb7t. u0110u1ea7u tiu00ean Sockcap yu00eau cu1ea7u config, lu00e0m theo hu00ecnh:

http://i26.photobucket.com/albums/c137/tctd/ngn/sockcap/sc1.jpg

Vu00ec chu00fang ta cu1ea7n fake IP cho tru00ecnh duyu1ec7t Internet Explorer nu00ean phu1ea3i chu1ec9 cho Sockcap hiu1ec3u:

http://i26.photobucket.com/albums/c137/tctd/ngn/sockcap/sc2.jpg

http://i26.photobucket.com/albums/c137/tctd/ngn/sockcap/sc3.jpg

http://i26.photobucket.com/albums/c137/tctd/ngn/sockcap/sc4.jpg

http://i26.photobucket.com/albums/c137/tctd/ngn/sockcap/sc5.jpg

Click 2 lu1ea7n vu00e0o biu1ec3u tu01b0u1ee3ng Internet Explorer trong Sockcap u0111u1ec3 mu1edf. Chu00fa u00fd lu00e0 phu1ea3i mu1edf IE thu00f4ng qua Sockcap nhu01b0 thu1ebf.
Kiu1ec3m tra xem IP u0111u00e3 thay u0111u1ed5i chu01b0a: vu00e0o u0111u00e2y –> www.ip2location.com
Nu1ebfu bu1ea1n du00f9ng proxy cu00f3 IP u1edf US thu00ec nu00f3 su1ebd thu00f4ng bu00e1o IP hiu1ec7n nay cu1ee7a mu00ecnh u1edf US. Tuyu1ec7t lu1eafm phu1ea3i khu00f4ng !?
http://i26.photobucket.com/albums/c137/tctd/ngn/sockcap/sc7.jpg