Cách Chơi Walking Dead Ss1 Với, The Walking Dead #1: Thảm Họa Xác Sống Bắt Đầu Update 12/2022

mới down về, ngay đoạn đầu đã không biết chơi như nào, khi mới bị đâm xe, thằng nv chính phá cửa, đi ra, nhặt được viên đạn, nhưng nhặt khẩu súng mãi không được, ai giúp vớinhân tiện hướng dân luôn từng màn chơi game này với ạ

*

*

*