Cách Chơi Towny Minecraft – Các Lệnh Towny Cơ Bản Mở Rộng ( Towny Plot ) Update 12/2023

Towny là 1 chế độ chơi survival khá giống với faction. Điểm khác là ở chế độ towny, chúng ta sẽ claim đất bằng tiền chứ không phải bằng power giống như faction. Điều này sẽ giúp bạn bớt đi nỗi lo bị đánh chiếm nhà. Nhìn chung, chế độ towny là 1 chế độ khá hòa bình.

*

1. Tổng quát về towny– Để lập được towny, bạn cần có 1 số tiền nhất định. Trong máy chủ loltruyenky.vn bạn có thể kiếm tiêng nhanh bằng cách giết các mob xung quanh, mỗi loại mob sẽ nhận được 1 số tiền tương ứng.- Khi lập town, bạn sẽ trở thành chủ của town đó. Bạn có thể claim đất hoang trở thành đất của town mình.- Khi đứng trong lãnh thổ của town, bạn sẽ phải tuân theo luật mà chủ town đặt ra (VD: không pvp, không spawn mob, …)- Towny có chức năng thu thuế hàng ngày. Mỗi ngày thành viên trong towny sẽ bị mất 1 số tiền nhất định. Các thành viên có thể đóng góp tiền để mở rộng town.- Trong town còn có chế độ phân chia đất và bán đất.2. Lệnh cơ bản trong towny• /town (hiển thị thông tin towny bạn đang tham gia )• /town help (hiển thị các lệnh bạn có thể sử dụng trong towny)• /town new (tạo 1 town mới)• /town join (Xin tham gia 1 town của người khác)• /town claim (mua đất cho town)• /town claim outpost (mua đất ở vị trí cách xa town)• /town claim ( mua đất với bán kính đã chọn từ vị trí đang đứng)• /town claim auto ( mua đất với số tiền và số plot có thể mua )• /town unclaim (huỷ đất của town ở vị trí đang đứng)• /town unclaim all ( huỷ tất cả đất đã mua trong town)• /town unclaim (huỷ đất với bán kính đã chọn từ vị trí đang đứng)• /towny add : ( thêm 1 người nào đó vào towny của bạn )• /town leave (rời khỏi town hiện tại)• /town withdraw (rút tiền khỏi ngân hàng town)• /town deposit (chuyển tiền vào ngân hàng town)• /town kick – Kick một người trong town ra khỏi town• /town delete (xóa town hiện tại)• /town here (hiển thị thông tin towny bạn đang đứng)• /town list (hiển thị danh sách tất cả các towny trong server)• /town online (hiển thị người chơi đang online trong towny)• /town spawn (dịch chuyển đến towny của bạn)• /spawn (dịch chuyển đến towny khác)• /town unclaim all (bán tất cả đất của town)• /town ranklist (xem cấp bậc người chơi trong town)• /town rank add/remove (thêm hoặc xóa hạng của người chơi hiện tại trong town, các hạng có thể add: assistant, helper,vip và sheriff)• /town board – thêm thông báo khi người trong town online• /town homeblock – thiết lập nơi để spawn về town• /town outpost – thiết lập vị trí outpost cho town• /town outpost – dịch chuyển đến nơi outpost đã mua• /town perm – Xem các chính sách của town• /town reslist – Xem đầy đủ danh sách người trong town• /town buy bonus – mua thêm plot để mua đất cho town

Đang xem: Cách chơi towny minecraft

• /town sethomeblock – Chọn vị trí nhà chính và dịch chuyển cho town• /town set spawn – Chọn vị trí spawn cho town• /town set name – thay đổi tên town của bạn• /town set mayor – chuyển chức thị trưởng cho người khác• /town set perm – cài đặt các chính sách cho town• /town set outpost – Chọn 1 mảnh đất của town thành outpost• /town set jail – Chọn 1 mảnh đất thành nhà tù của town• /town set tag – Đổi tên town trên khung chat• /town set tag clear – Xóa đổi tên town trên khung chat• /town set taxes – đặt thuế cho town• /town set plottax – đặt thuế cho các thành viên sở hữu plot trong town• /town set plotprice – đặt giá bán mặc định cho các plot trong town• /town set shoptax – đặt giá thuế cho các thành viên sở hữu shop trong town• /town set shopprice – đặt giá bán mặc định cho các plot shop trong town• /town set embassyprice – đặt giá bán mặc định cho các plot ngoại giao• /town set embassytax – đặt giá thuế cho các thành viên sở hữu plot ngoại giao trong town
• /town toggle explosion – cho phép hoặc ko cho phép nổ trong town• /town toggle fire – cho phép hoặc ko cho phép lửa cháy trong town• /town toggle mobs – cho phép hoặc ko cho phép mobs (quái vật) sinh ra trong town• /town toggle pvp – cho phép hoặc ko cho phép PVP trong town• /town toggle open – cho phép mở cửa cho mem join thoải mái hoặc đóng cửa• /town toggle taxpercent – quy đinh thuế theo kiểu phần trăm hay số xác định• /town toggle public – cho phép hoặc không cho phép người khác spawn đến town bạn• /town toggle jail – Giam giữ thành viên vào nhà tù

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Murad Mùa 5, Hướng Dẫn Chơi Murad Liên Quân Mobile Mùa 17

•/t set perm build on/off – Bật tắt chế độ xây dựng trong town•/t set perm destroy on/off – Bật tắt chế độ phá block trong town•/t set perm switch on/off – Bật tắt công tắc trong town•/t set perm itemuse on/off – Bật tắt quyền sử dụng item với bất cứ ai trong town•/t set perm {resident/ally/outsider} {build/destroy/switch/itemuse} {on/off}: bật tắt xây dựng/phá block/công tắc/sử dụng đối với cư dân/đồng minh/người ngoài
•/plot forsale – Lệnh để chủ town định giá bán của 1 lô đất nằm trong Town•/plot claim – Lệnh để thành viên trong town mua mảnh đất chủ town đang bán•/plot unclaim – Lệnh để thành viên hủy quyền sở hữu đất đã mua từ chủ Town•/plot notforsale – Lệnh để chủ Town hủy quyền sở hữu 1 mảnh đất đã bán trước đó•/plot perm – Hiển thị đường biên giới của plot mà người chơi đang đứng bên trên•/plot set shop – Đặt một plot làm shop•/plot set embassy – Đặt một plot làm đại sứ quán•/plot set arena – Đặt một plot làm đấu trường•/plot set name – Cho phép thị trưởng hoặc chủ sở hữu plot đổi tên plot họ sở hữu (plot sở hữu cá nhân sẽ hiển thị cả tên của cả người sở hữu và người đặt)•/plot set perm {on/off} – Điều chỉnh đường cong ranh giới của từng plot mà người chơi đang đứng•/plot set reset – Reset plot của bạn trở về hình dáng như ban đầu•/plot toggle fire – Cho phép hoặc không cho phép lửa cháy trong plot•/plot toggle pvp – Cho phép hoặc không cho phép PVP trong plot•/plot toggle explosion – Cho phép hoặc không cho phép nổ trong plot•/plot toggle mob – Cho phép hoặc không cho phép mob sinh ra trong plot•/plot toggle clear – Lệnh gỡ bỏ danh sách của các ID bị block của plot, sử dụng bởi thị trưởng sở hữu thị trấn hoặc là bởi người sở hữu plot trong plot của riêng họ

Xem thêm: Cách Chơi Urdy – Udyr Mùa 11: Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ Udyr

•/nation – hiển thị thông tin quốc gia của người chơi•/nation list – Liệt kê danh sách các quốc gia•/nation online – Hiển thị người chơi đang online trong quốc gia của bạn•/nation – Hiển thị thông tin của quốc gia khác•/nation leave – rời khỏi quốc gia bạn đang ở (thị trưởng sử dụng)•/nation deposit – Lệnh gửi tiền vào quốc gia của bạn•/nation withdraw – Lệnh rút tiền khỏi quốc gia của bạn•/nation new – Lệnh tạo ra một quốc gia mới (thị trưởng sử dụng)•/nation new – Tạo ra 1 quốc gia mới, đặt thủ đô•/nation rank – Lệnh thiết lập người hỗ trợ (phó)/ danh hiệu cá nhân của quốc gia•/nation add – Mời 1 town vào quốc gia của mình•/nation kick – Loại bỏ 1 town khỏi quốc gia của mình•/nation delete – Xóa quốc gia của bạn•/nation ally – Đồng minh của quốc gia•/nation ally add – Thêm một quốc gia làm đồng minh•/nation ally remove – Loại bỏ một quốc gia khỏi danh sách đồng minh•/nation enemy add – Thêm 1 quốc gia vào làm kẻ thù•/nation enemy remove – Gỡ bỏ 1 quốc gia khỏi danh sách kẻ thù•/nation rank add – Ban danh hiệu cho một người chơi•/nation rank remove – Bãi bỏ danh hiệu của một người chơi•/nation set king – Quốc vương ra lệnh đổi ngôi cho người khác•/nation set captial – Đặt thủ đô của vương quốc•/nation set taxes – Quốc vương đặt thuế cho toàn quốc gia•/nation set name – đặt tên quốc gia•/nation set title – Đặt biệt danh cho thành niên nation ( sẽ xuất hiện phía sau tên thành viên)•/nation set surname – Đặt biệt danh cho thành niên nation ( sẽ xuất hiện phía trước tên thành viên)•/nation set tag – Đổi tên nation trên khung chat•/nation set tag clear – Xóa việc đổi tên nation trên khung chat•/nation set neutral – Đặt trạng thái của nation là trung lập và không tham gia Towny war