cách chơi rồng đen 4 Update 02/2023

” class=”post post–1281553 post1 quangcaoview” href=”?showpost=1281553″ id=”bai_viet1″ style=”” ccc=”view#1281553″>
Tường Bài viết Kết bạn Chặn
Lướt qua vài bài thấy nhiều người kêu die nên mình up lên cho những ai đang cần.

*

6176″/>
Đây là thể loại Game đối kháng & bạo lực khá hay. Mặc dù đã cũ nhưng nhiều phòng máy bây giờ vẫn còn trò này bởi nó vẫn nhận được sự mến mộ của tầng lớp Game thủ.

Bản thân phòng máy ở trường mình, không máy nào là không được có Game, đặc biệt ko thể thiếu đó là MK4.

Link tải : mediafire.com ?j7c6y6p21a14ekz

Một vài hình ảnh trong Game:

*

5N6I2hd”/>

*

Lbbjf89″/>

*

Uw4LmfL”/>

*

ZlfUGTI”/>
Hướng dẫn Skill các nhân vật :
Key

LP – Low Punch
HP – High Punch
LK – Low Kick
HK – High Kick
BL – Block
F – Forward
D – Crouch
B – Back

Huong dan skill

Kai

Move Action
—————————-
Weapon D – B (LP)
Hand Stand (BL + LK)
Fireball (up) F – F (HP)
Fireball (down) B – B (LP)

Fatality
——–
Fan Fatality F – F – D (HK)

Scorpion
——–
Move Action
—————————-
Weapon F – F (HK)
Spear B – B (LP)
Breath Fire D – F (LP)
Teleport D – B (HP)
Air Throw (BL) in the air

Fatality
——–
Fan Fatality F – F – D – D (LK)

Tanya
—–
Move Action
—————————-
Weapon F – F (HK)
Nitro Ball D – F (HP)
Air Nitro Ball D – B (LP) while airborn
Splits Kick D – B (LK)
Kork Skrew F – F (LK)

Fatality
——–
Fan Fatality ??

Raiden
——
Move Action
—————————-
Weapon F – B (HP)
Lightning Throw D – B (LP)
Teleport D – U
Torpedo Dive F – F (LK)

Fatality
——–
Fan Fatality D – F – B (BL)

Jax

Move Action
—————————-
Weapon D – F (HP)
Missle D – F (LP)
Dash Punch D – B (LP)
Ground Pound F – F – D (LK)
Air Backbreaker (BL) in the air

Fatality
——–
Fan Fatality F – F – B (LK)

Fujin
—–
Move Action
—————————-
Weapon D – B (HP)
Tornado Spin F – D (LP) hold (LP)
Wind Lift F – D – F (HP)
Wind Lift Slam B – F – D (LK)
Angle Kick U – D (LK) while airborn
Super Knee D – F (HK)

Fatality
——–
Fan Fatality D – D – D (HK)

Shinnok
——-
Move Action
—————————-
Weapon B – F (LP)

Impersonations
————–
Name Action
—————————-
Kai F – F – F (LK)
Sonya F – D – F (HP)
Quan Chi F – B – F (LK)
Fujin F – F – B (HK)
Scorpion F – B (LP)
Jarek B – B – B (LK)
Tanya B – F – B (BL)
Jax F – D – F (HK)
Liu Kang B – B – F (HK)
Sub-Zero D – B (LP)
Reptile B – B – F (BL)
Reiko B – B – B (BL)
Raiden D – F – F (HP)
Cage D – D (HP)

Fatality
——–
Fan Fatality D – D – F (HK)

Reiko
—–
Move Action
—————————-
Weapon D – B (HP)
Throw Stars D – F (LP)
Circle Spin B – F (LK)
Klock Kick D – F (HK)
Teleport D – U

Fatality
——–
?

Sub Zero
——–
Move Action
—————————-
Weapon D – F (HK)
Ice Blast D – F (LP)
Ice Klone D – B (LP)
Slide (LP) + (BL) + (LK)

Fatality
——–
?

Liu Kang
——–
Move Action
—————————-
Weapon B – F (LK)
High Fireball F – F (HP)
Low Fireball F – F (LP)
Air Fireball F – F (HP) while airborn
Flying Kick F – F (HK)
Bicycle Kick hold (LK) for 3 sec.

Fatality
——–
?

Johnny Cage
———–
Move Action
—————————-
Weapon F – D – F (LK)
High Fireball D – F (HP)
Low Fireball D – B (LP)
Shadow Kick B – F (LK)
Shadow UpperKut B – D – B (HP)

Fatality
——–
Fan Fatality D – D – F – F (HK)

Quan Chi
——–
Move Action
—————————-
Weapon D – B (HK)
Throw Skull F – F (LP)
Weapon Steal F – B (HP)
Kick Slide F – F (HK)
Teleport Stomp F – D (LK)
Air Throw (BL) in the air

Fatality
——–
Fan Fatality F – F – D (HP)

Reptile
——–
Move Action
—————————-
Weapon B – B (HK)
Acid Spit D – F (HP)
Invisibility (BL) + (HK)
Palm Punch B – F (LP)
Super Krawl B – F (LK)

Fatality
——–
Fan Fatality D – F – F (LP)

Jarek
—–
Move Action
—————————-
Weapon F – F (HP)
Blade Throw D – B (LP)
Roll (forward) B – F (LK)
Roll (upward) F – D – F (HP)
Back Slam B – D – B (HK)

Fatality
——–
Fan Fatality F – D – F (HK)

Sonya
—–
Move Action
—————————-
Weapon F – F (LK)
Fireball D – F (LP)
Leg Grab D + (LP + BL)
Square Wave F – B (HP)
Kartwheel D – F (HK)
Air Throw (BL) in the air

Fatality
——–
Fan Fatality D – D – B – B (HK)