Cách Chơi Naruto Mugen – Download Naruto Battle Mugen Update 05/2022

Ngày phát hành ban đầu: 2019Nhà phát triển:Nhà xuất bản: Khung phần mềm: MUGENNền tảng: Microsoft WindowsNgôn ngữ: Multi LanguagesThể loại: Trò chơi điện tử đối khángChế độ: Single-player (Đơn), Multiplayer

*

Naruto The Last Revolution MUGEN 2019 – www.infogatevn.com* Moveset:=============================================- Player 1 Scroll Keys: W,S,A,D – Attack Keys: J,K,L- Player 2 Scroll Keys: ?,?,?,? – Attack Keys: Numpad 1, 2, 3=============================================

*

*

Naruto The Last Revolution MUGEN 2019 – www.infogatevn.com- Ki Charge: Player 1: P, Player 2: Numpad 0- Transform: Player 1: S + J , Player 2: ? + Numpad 1=============================================

*

*

Naruto The Last Revolution MUGEN 2019 – www.infogatevn.com- SPECIAL 1: Player 1: S D + J , Player 2: ?? + Numpad 1- SPECIAL 2: Player 1: S A + J , Player 2: ? ? + Numpad 1- SPECIAL 3: Player 1: S D + K , Player 2: ? ? + Numpad 2- SPECIAL 4: Player 1: S A + K , Player 2: ? ? + Numpad 2- SPECIAL 5: Player 1: S D + L , Player 2: ? ? + Numpad 3- SPECIAL 6: Player 1: S A + L , Player 2: ? ? + Numpad 3- ULTIMATE: Player 1: S + P , Player 2: ? + Numpad 0
Naruto The Last Revolution MUGEN 2019 – www.infogatevn.comNote:* We are NOT author who makes this (these) game (files). I just find it on internet and share with you.* If you are the author of this game (link), and want TO REMOVE contact here! Thank you!!!!
Naruto The Last Revolution MUGEN 2019 – www.infogatevn.comLưu ý:
* Chúng tôi KHÔNG phải là tác giả của trò chơi (tệp tin) này, chúng được tìm thấy trên internet và được chia sẻ với các bạn, những người có chung niềm đam mê game với chúng tôi.* Nếu bạn là tác giả của liên kết này và muốn XÓA liên hệ tại đây! Chân thành cảm ơn!!!!
Naruto The Last Revolution MUGEN 2019 – www.infogatevn.com================================================================================* How to install?1.

Đang xem: Cách chơi naruto mugen

Extract Rar File2. Run Naruto The Last Revolution.exe to install.

Xem thêm: Tải Game Yu – Find And Download Yu

3. Run game and enjoy* Note:This version includes both x86 and x64. If you are not sure which one to run, look at the RAM memory. If you have 4GB of RAM it is recommended to run x64, otherwise it is recommended to run x86.================================================================================
===============================================================================* Link Download Naruto The Last Revolution MUGEN 2019:All Download Link Max Speed and Highly Recommend- Link Download + Update 1.0:+ Download Here ===============================================================================****CHÚ Ý****Mật khẩu giải nén ( Default Extract Password): Tắt Adblock trên trình duyệt để tải game.

Xem thêm: phần mềm phục hồi dữ liệu ổ cứng

ĐẶC BIỆT LƯU Ý:Tắt ANTIVIRUS trước khi cài đặt game, phần mềm tránh bị xóa các file kích hoạt.