Cách Chơi Fifa Full Màn Hình Trên Laptop, Cách Chơi Game Full Màn Hình Win 10 Update 03/2023

màn hình mình 15’4 in 1366*768 khi choi thì fifaonline 2 màn hình không full.mình có chỉnh trong tuy chọn rồi mà vẩn không được.Mình xài win 7 64bit

*

thử rồi bạn ơi cũng không được,mình chỉnh trong driver chip đồ họa intel GMA4500 cung khong được.zo game chỉnh cũng không được………………..

*

*