Cách Chơi Fifa 16 Bằng Bàn Phím, Cách Set Nút Cho Bàn Phím Chơi Fifa 17 Update 03/2023

Sau nhiều năm chơi PES, hoặc FIFA Online 3, bạn lần đầu tiên tiếp xúc với FIFA truyền thống sẽ không tránh khỏi bỡ ngỡ vì hệ thống điều khiển khác lạ của nó. Đó là lý do loltruyenky.vn viết hướng dẫn và giải thích chi tiết về hệ thống điều khiển của FIFA để giúp bạn nhanh chóng làm quen.Bài viết này bao gồm 2 phần, sử dụng FIFA 14 để minh họa. Phần đầu bài viết sẽ giới thiệu chi tiết về hệ thống điều khiển cầu thủ của FIFA kèm theo giải thích tác dụng của từng mục. Phần cuối bài sẽ hướng dẫn bạn cách tùy chỉnh nút bàn phím hoặc tay cầm để chơi FIFA theo ý muốn.

Đang xem: Cách chơi fifa 16 bằng bàn phím

Lưu ý quan trọng bạn cần nhớ: Khi vào game FIFA, tại màn hình dưới đây bạn thấy dòng chữ: “PRESS START or SPACE – This will be your default control device.” Điều này có nghĩa là ngay thời điểm này, bạn dùng thiết bị gì để nhấn nút vào game, thì thiết bị đó sẽ là thiết bị điều khiển mặc định – tức Controller 1.

*

Rồi, chúng ta cùng bắt đầu nhé!

Giới thiệu chi tiết về hệ thống điều khiển

Chúng ta sẽ bắt đầu từ giao diện chính, MENU > CUSTOMISE > SETTINGS > CONTROLS

*

Giải thích ý nghĩa các thiết lập trong bảng Setting Controller

*

Các tùy chọn bao gồm: Auto/Airballs/Manual – Tự động/Bóng bổng/Thủ côngAuto: We will switch to the best player for you to control. If you would like to switch someone else you can still override our selection by pressing the switch button.Air Balls: We will only switch for you on Lobs and Crosses, otherwise you are on your own.Manual: We will never auto switch for you, you are on your own. Tự động: Chúng tôi sẽ tự đổi người hợp lý nhất để bạn điều khiển. Nếu bạn muốn đổi qua cầu thủ khác, bạn có thể nhấn nút đổi người.Bóng bổng: Chúng tôi chỉ tự đổi người cho bạn khi bóng bổng, còn lại do bạn tự điều chỉnh.Thủ công: Chúng tôi sẽ không bao giờ tự đổi người, tất cả là do bạn.
Các tùy chọn bao gồm: High/Low/None – Cao/Thấp/KhôngAuto switch move assistance will keep the player you AUTO switch to moving in his current direction for a short period of time. This gives you time to orient your intended direction for the new player. Tự động hỗ trợ di chuyển khi đổi người sẽ giúp cầu thủ của bạn TỰ ĐỘNG di chuyển theo hướng hiện tại trong một khoảng gian ngắn. Điều này sẽ cho bạn thời gian để định hướng di chuyển cho cầu thủ mới đổi này.Điều này rất có ý nghĩa khi bạn thực hiện việc đổi người theo kèm. Cầu thủ bạn chuyển qua điều khiển sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng cũ một đoạn ngắn, trong quá trình đó bạn sẽ quan sát được hướng di chuyển của anh ta để thay đổi hướng cho hợp lý mà không làm cầu thủ bị lạc nhịp di chuyển.
Các tùy chọn bao gồm: On/Off
Bật/TắtThis setting is for “Assisted” and “Semi” assisted passing only. When set to off, the power of your pass will be slightly affected by the length of time you hold the pass button. Hold it too long and you will over hit your pass, too short and it will be under hit. Thiết lập này chỉ dành cho chế độ chuyền “Hỗ trợ” và “Bán hỗ trợ”. Khi bạn tắt đi, lực chuyền sẽ bị ảnh hưởng bởi thời gian bạn nhấn giữ nút chuyền. Nhấn giữ quá lâu đường chuyền sẽ dư lực, ngược lại đường chuyền sẽ thiếu lực.
Các tùy chọn bao gồm: Assisted/Semi/Manual
Hỗ trợ/Bán hỗ trợ/Thủ côngAssisted: Pass direction and power will be assisted to help play passes into the receiver’s path and avoid oppenent players.Semi: Pass power is assisted, but we’ll only help you a little with the direction.Manual: The direction you point is the direction the pass goes, and the longer you hold the pass button, the stronger the pass will be. Hỗ trợ: Hướng và lực chuyền sẽ được hỗ trợ để giúp bạn chuyền đúng hướng di chuyển của đồng đội và tránh cầu thủ đối phương.Bán hỗ trợ: Lực chuyền được hỗ trợ, nhưng chúng tôi chỉ giúp bạn một chút về hướng chuyền.Thủ công: Hướng bạn điều chỉnh chính là hướng đường chuyền, và bạn nhấn giữ nút chuyền càng lâu bao nhiêu, đường chuyền đi càng mạnh bấy nhiêu.
Các tùy chọn bao gồm: Assisted/Manual – Hỗ trợ/Thủ côngAssisted: Through ball direction and power will be asssited to help play passes into the receiver’s path and avoid oppenent players.Manual: The direction you point is the direction the pass goes, and the longer you hold the pass button, the stronger the pass will be. Hỗ trợ: Hướng và lực đường chuyền chọc khe sẽ được hỗ trợ để giúp bạn chuyền đúng hướng di chuyển của đồng đội và tránh cầu thủ đối phương.Thủ công: Hướng bạn điều chỉnh chính là hướng đường chuyền, và bạn nhấn giữ nút chuyền càng lâu bao nhiêu, đường chuyền đi càng mạnh bấy nhiêu.Như vậy ở cùng thiết lập Manual thì chuyền chọc khe hay chuyền bình thường là như nhau.
Các tùy chọn bao gồm: Assisted/Semi/Manual
Hỗ trợ/Bán hỗ trợ/Thủ côngAssisted: Shot direction will be assisted to always aim towards the goal.Semi: You have to aim toward the target to keep your shots on target.Manual: The direction you aim is the direction the shot will go. Hỗ trợ: Hướng sút sẽ được hỗ trợ luôn hướng về phía khung thành.

Xem thêm: Saboteur Cách Chơi – Saboteur: Hướng Dẫn Chơi

Bán hỗ trợ: Bạn phải nhắm về phía mục tiêu để những cú sút đi trúng đích.Thủ công: Bạn nhắm hướng nào, bóng sẽ được sút theo hướng đó.
Các tùy chọn bao gồm: Assisted/Semi/Manual – Hỗ trợ/Bán hỗ trợ/Thủ côngAssisted: Cross direction will be assisted towards a team mate. Cross power will be assisted to front or back post areas and there will be no power bar on the cross.Semi: You have to choose the right power, but cross direction will be assisted to front or back post areas.Manual: The direction you point is the direction the pass goes, and the longer you hold the button to perform crosses, the stronger the cross will be. Hỗ trợ: Hướng tạt bóng sẽ được hỗ trợ hướng về phía đồng đội. Lực tạt bóng sẽ được hỗ trợ tới khu vực cột gần hoặc cột xa của khung thành và sẽ không hiển thị thanh lực tạt bóng.Bán hỗ trợ: Bạn phải tự canh lực, nhưng hướng tạt bóng sẽ được hỗ trợ tới khu vực cột gần hoặc cột xa của khung thành.Thủ công: Hướng bạn điều chỉnh chính là hướng đường chuyền, và bạn nhấn giữ tạt bóng càng lâu bao nhiêu, đường tạt bóng đi càng mạnh bấy nhiêu.
Các tùy chọn bao gồm: Assisted/Manual – Hỗ trợ/Thủ côngAssisted: Lob pass direction and power will be assisted so lob passes will be played towards a team mate.Manual: The direction you point is the direction the pass goes, and the longer you hold the pass button, the stronger the pass will be. Hỗ trợ: Hướng đường chuyền bổng và lực sẽ được hỗ trợ vì thế các đường chuyền bổng sẽ hướng thẳng về phía đồng đội.Thủ công: Hướng bạn điều chỉnh chính là hướng đường chuyền, và bạn nhấn giữ nút chuyền càng lâu bao nhiêu, đường chuyền đi càng mạnh bấy nhiêu.
Các tùy chọn bao gồm: Assisted/Semi/Manual – Hỗ trợ/Bán hỗ trợ/Thủ côngAssisted: Balls realtively close to your body will be automatically saved, for all the others you need to get positioning and timing right. Direction doesn’t matter.Semi: Balls close to your body will be automatically saved, for all the others you need to get positioning direction, and timing right.Manual: Just reflex saves are automatics, every other ball will depend on your positioning, timing, and the direction you attempt to save. Hỗ trợ: Những quả bóng có liên quan ở gần bạn sẽ được tự động phá ra, tất cả trường hợp khác bạn cần canh đúng vị trí và thời điểm. Hướng không quan trọng.Bán hỗ trợ: Những quả bóng gần bạn sẽ được tự động phá ra, tất cả trường hợp khác bạn cần canh đúng vị trí, hướng và thời điểm.Thủ công: Ngược lại với việc tự động hoàn toàn, mọi pha bóng đều phụ thuộc vào vị trí, thời gian và hướng bạn tiếp cận để phá bóng.
Các tùy chọn bao gồm: On/Off – Bật/TắtTurning on Analog Sprint allows you to control how fast you sprint. The futher you hold the sprint button, the faster the player will run. Bật chế độ Ananlog Sprint cho phép bạn điều chỉnh tốc độ chạy theo ý muốn. Bạn nhấn giữ nút chạy càng sâu, cầu thủ chạy càng nhanh.Thiết lập này chỉ dành cho các tay cầm có nút bấm thiết kế để hoạt động dưới dạng “tín hiệu tương tự”, tức Analog. Các nút LT, RT (Xbox) hay L2, R2 (PlayStation) khi nhấn xuống như lò xo chính là các nút bấm Analog, và khi nút chạy nhanh được gán cho chúng thì chúng ta mới sử dụng được tính năng này.
Các tùy chọn bao gồm: Tactical Defending/Legacy Defending
‘Tactical Defending’ gives you the ability to time your tackles and maintain your position like never before. ‘Legacy Defending’ gives you the familar defending controls of past FIFA titles. ‘Tactical Defending’ cho bạn khả năng canh thời điểm tắc bóng trong khi vẫn bảo đảm vị trí phòng thủ mà trước đây chưa từng có. Legacy Defending’ cho bạn khả năng phòng ngự quen thuộc giống các tựa game FIFA về trước.Để tìm hiểu thêm về Tactical Defending và Leagacy Defending, so sánh ưu nhược điểm của 2 cách điều khiển phòng thủ này, bạn có thể tham gia thảo luận cùng loltruyenky.vn tại đây.

*

Hướng dẫn chỉnh nút

Ở phần này, loltruyenky.vn sẽ dùng giao diện bàn phím để hướng dẫn bạn chỉnh nút, với tay cầm cũng sẽ tương tự.

Bước 1

Từ bảng bảng thiết lập các chế độ điều khiển của Controller. Mục Control Device chọn Keyboard Only

*

Bước 2

Nhấn phím E để chuyển qua thiết lập các phím bấm cho ATTACK (tấn công). Chuyển qua Preset: Alternate. Đây chính là bước quan trọng mà nhiều người chơi mới không thể chỉnh được bàn phím vì bị loạn nút.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Đồ Chơi Từ Lá Dừa (C, Dạy Trẻ Em Cách Làm Đồ Chơi Từ Lá Dừa

*

Bước 3

Từ chế độ Alternate, bắt đầu chọn phím muốn đổi. Lúc này, Preset từ Alternate sẽ tự chuyển sang CustomBạn có thể đổi như ví dụ bên dưới đây:

*
*
*

Bước 4

Nhấn phím E để chuyển qua thiết lập các phím bấm cho DEFENCE (phòng thủ). Bạn lưu ý, các nút cho tấn công và phòng thủ liên quan nhau, thực tế không thể chỉnh tách riêng được.

*

Bước 5

Nhấn phím E để chuyển qua thiết lập các phím bấm cho MENU CONTROLS (điều khiển menu)

*

Như vậy là chúng ta đã thiết lập xong.Chúc bạn thành công!