Cách Chơi Đao Khách Thiện Nữ 2: Cách Chơi, Tăng Kỹ Năng Và Kiếm Trang Bị Update 12/2023

Đao Khách

Đang xem: Cách chơi đao khách thiện nữ

Kỹ NăngCấp Yêu CầuMô Tả
*

Cận Chiến Vật Công

Cấp 1 Công kích vật lý đơn
*

Xà Độc Công Tâm

Cấp 1 Sát thương vật lý độc đơn, sau khi dùng có xác suất kèm theo trạng thái Sơ Cấp Tâm Ma, duy trì 6s, trong trạng thái Sơ Cấp Tâm Ma người chơi nhận sát thương vật lý thêm, hiệu quả Tâm Ma tăng tấn công tự thân.
*

Hổ Dược Giản

Cấp 5 Dịch chuyển 6m về phía trước, không thể xuyên qua chướng ngại, sau khi thi triển tốc độ di chuyển gia tăng trong 2s
*

Ưng Kích Trường Không

Cấp 10 Tấn công vật lý nhóm theo đường thẳng, thi triển liên tục
*

Mang Thích Tại Bối

Cấp 15 Gây sát thương vật lý lên mục tiêu, có xác suất gây choáng mục tiêu, duy trì 3s, tấn công từ sau tỷ lệ gây choáng gấp đôi
*

Bẫy Huyết Điệt

Cấp 20 Gây sát thương lên kẻ địch trúng bẫy
*

Bẫy Giảm Tốc

Cấp 30 Giảm tốc kẻ địch trúng bẫy
*

Kiêu Xà Phệ Tâm

Cấp 40 Khi mục tiêu trong trạng thái Sơ Cấp Tâm Ma, sử dụng kỹ năng Xà Độc Công Tâm lần nữa tạo sát thương vật lý đơn, có xác suất kèm theo trạng thái Trung Cấp Tâm Ma, duy trì 6s, người chơi rơi vào Tâm Ma chịu sát thương tăng thêm, hiệu quả Tâm Ma tăng tấn công tự thân.
*

Phệ Huyết Tẩm Cốt

Cấp 50 Tăng cường sát thương cho Bẫy Huyết Điệt
*

Dã Lang Khải

Cấp 60 Giảm sát thương, có xác suất giảm tốc kẻ tấn công
*

Bẫy Hôn Mê

Cấp 70 Sau khi thi triển có tỷ lệ khiến kẻ địch trúng bẫy ngủ quên, giảm kháng cự của kẻ địch
*

Giảo Thố Tam Quật

Cấp 70 Phân thân thành 3 người, kế thừa thuộc tính của nhân vật, đồng thời hưởng hiểu quả Dã Lang Khả, phân thân có các kỹ năng Phổ Công, Xà Độc Công Tâm, Mang Thích Tại Bối
*

Bách Độc Xuyên Tâm

Cấp 75 Khi mục tiêu có trạng thái Tâm Ma Trung Cấp, dùng Xà Độc Công Tâm lần nữa sẽ gây sát thương độc vật lý, có xác suất kèm theo trạng thái Tâm Ma Cao Cấp, duy trì 5 giây, trong ngày thái Tâm Ma tăng sát thương vật lý phải chịu, và tăng hiệu quả tấn công Tâm Ma tự thân
*

Bẫy Choáng

Cấp 80 Sau khi thi triển có tỷ lệ gây choáng kẻ địch trúng bẫy nhất định
*

Đĩnh Nhi Tẩu Hiểm

Cấp 85 Tăng tốc độc di chuyển, tăng thụ thương
*

Ưng Nhãn Quyết

cấp 90 Tăng tỷ lệ tấn công vật lý và tấn công phép, tăng điểm đánh trúng cố định, tăng giáp
*

Khốn Thú Nhất Bác

Cấp 95 Tăng sức tấn công tạm thời, máu càng ít hiệu quả cảng rõ rệt
*

Nộ Long Trảo

Cấp 100 Tăng đánh trúng và giáp, sát thương 50% máu với mục tiêu đơn, có giới hạn. Cô lập mục tiêu với kẻ địch xung quanh, di chuyển sẽ mất máu
Kỹ Năng Thiên PhúCấp Yêu CầuMô Tả
*

Kiêu Xà Triền Thân

Đạt cấp 40Khi người chơi có trạng thái Trung Cấp tới Thượng Cấp Tâm Ma, trúng Xà Độc Công Tâm lần nữa có tỷ lệ khiến mục tiêu định thân
*

Kiên Cố Vững Chắc

Đạt cấp 40Sau khi dùng Dã Lang Khải, tăng mạnh khả năng giảm thương trong thời gian ngắn
*

Thương Ưng Lãm Nguyệt

Đạt cấp 40Khi dùng Ưng Kích Trường Không khiến mục tiêu giảm phòng thủ
*

Tâm Cuồng Ý Loạn

Đạt cấp 60Khi mục tiêu có trạng thái Tâm Ma Cao Cấp, đặt bẫy hút máu tạo trạng thái Bạo Tâm Ma và gây hỗn loạn trong chu vi 4 mét quanh mục tiêu
*

Huyết Ẩm Hoan Ca

Đạt cấp 60Kẻ địch trong trạng thái Công Kích Lưu Huyết, sẽ hồi phục điểm sinh lực nhất định
*

Mang Thích Nhập Cốt

Đạt cấp 60Sau khi thi triển Mang Thích Tại Bối, giảm sức chống đỡ và nguyên tố kháng của mục tiêu
*

Độc Thủ Tôn

Đạt cấp 80Khi mục tiêu mang trạng thái Tâm Ma cao cấp, nhận Xà Độc Công Tâm có tỷ lệ bị hút thêm máu liên tiếp
*

Tâm Ma Quy Nhất

Đạt cấp 80Tăng tỷ lệ Xà Độc Công Tâm kèm theo trạng thái Tâm Ma
*

Rút Đao Đoạn Hận

Đạt cấp 80Khi tấn công có xác xuất kích hoạt trạng thái Trừu Đao Đoạn Hận, tăng mạnh điểm chí mạng và sát thương chí mạng trong 3 giây liên tiếp
*

Hùng Sư Kính

Đạt cấp 100Khi mục tiêu giảm 50% máu, tăng thêm sát thương lên mục tiêu
*

Phá Phủ Trầm Chu

Đạt cấp 100Tăng hiệu quả Khốn Thú Nhất Bác, đồng thời tăng sát thương tự thân phải chịu
*

Lưu Vân Pháp

Đạt cấp 100Tăng vĩnh viễn tính linh hoạt và tính khống chế kháng cự

Xem thêm: cách chơi fifa 15

*

Xem thêm: Cách Chơi Money Tree ) – Game Nông Trại Trồng Cây Kiếm Tiền

*