Cách Chơi Battle Realms Mạng Lan Để Chơi Aoe, Half Life, Cách Nối Mạng Lan Giữa 2 Laptop Update 06/2023

Với tình hình hiện nay thì việc chia sẽ dũ liệu qua mạng LAN, WIFI là xưa như Trái Đất. Vì sao phải chia sẽ dữ liệu qua mạng nội bộ, bởi vì đối lúc dữ liệu quá lớn mà ta có USB dung lượng lượng nhỏ không lẽ ta cắt file ra để copy vào USB sao ! Dó đó, ta tận dụng tính nay chia sẽ dữ liệu qua mạng nội bộ để thực hiện. Hoặc bạn có như cầu chơi game qua mang nội bộ .Để thực hiện việc trên bạn có thể tham khảo cách sau :I. LAN :1. Chia sẻ dữ liệu :a. Tắt tường lửa HDH Windows

Đang xem: Cách chơi battle realms mạng lan

*

*

*

*

Xem thêm: Kindred Mùa 11: Cách Chơi, Lên Đồ & Bảng Ngọc Kindred Ad, Kindred Mùa 11: Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ Kindred

*

d. Đưa dữ liệu cần chia sẻ vào thư mục:Bạn copy dữ liệu nào cần chia sẽ, bỏ vào thư mục mới tạo ở bước trên.
e. Đặt thuộc tính cho thư mục có thuộc tính chia sẻ:Nhấp chuột phải lên thư mục vừa tạo ở trên, chọn “Share with” -> “Specific people … “
h. Xem IP của máy chia sẻ dữ liệu:Mở CMD với quyền Admin, gõ vào lện ” ipconfig /all “Vd: 192.168.1.120i. Nhận dữ liệu :Qua máy nhận, vào ” Run” , gõ ” dia_chi_ip”Vd: 192.168.1.1202. Để chơi game :a. Bật chế độ share các máyb. Tắt tường lửa các máyc. Đặt ip tĩnh cho các máy cùng 1 lớpd. Máy nào mạnh log vào game trước đóng vai trò là Server*Nếu nối 2 máy với nhau qua 1 dây thì dây này phải bấm chéo.II. WIFI :

Xem thêm: Tải Plant Nanny Cách Chơi – ‎Plant Nanny² On The App Store

►  2009 ( 82 ) ►  tháng chín ( 10 ) ►  tháng mười ( 1 ) ►  tháng mười một ( 15 ) ►  tháng mười hai ( 56 ) ►  2010 ( 107 ) ►  tháng một ( 19 ) ►  tháng hai ( 68 ) ►  tháng ba ( 20 ) ►  2012 ( 98 ) ►  tháng năm ( 66 ) ►  tháng sáu ( 17 ) ►  tháng bảy ( 15 ) ►  2013 ( 44 ) ►  tháng hai ( 1 ) ►  tháng ba ( 2 ) ►  tháng bảy ( 1 ) ►  tháng tám ( 5 ) ►  tháng chín ( 11 ) ►  tháng mười ( 13 ) ►  tháng mười một ( 3 ) ►  tháng mười hai ( 8 ) ▼  2014 ( 5 ) ►  tháng ba ( 1 ) ►  tháng sáu ( 1 ) ►  tháng bảy ( 2 ) ▼  tháng tám ( 1 ) ▼  02/08 ( 1 ) ►  2015 ( 6 ) ►  tháng một ( 1 ) ►  tháng năm ( 1 ) ►  tháng sáu ( 1 ) ►  tháng bảy ( 2 ) ►  tháng tám ( 1 )