Ăn đơm nói đặt là phương châm gì? Update 09/2021

Có rất nhiều phương châm nhưng một trong những phương châm được cho là cực xấu nhưng thường xảy ra trong cuộc sống đó là “ăn đơm nói đặt” vậy bạn có hiểu thực sự ăn đơm nói đặt là phương châm gì không? nếu không mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết qua bài viết này nhé.

Ăn đơm nói đặt nghĩa là gì?

Ăn đơm nói đặt có thể hiểu là: tự bày đặt chuyện không có, vu cáo, dối trá . ( = ăn không nói có ).