‎Ai Là Triệu Phú Offline Trên App Store, Tải Game Ai Là Triệu Phú Miễn Phí Cho Điện Thoại Update 12/2021

Translate the description into English (United States) using loltruyenky.vn Translate? Translate the description back to Vietnamese

Đang xem: ‎ai là triệu phú offline trên app store

Xem thêm: Fix Lỗi 100 Disk Win 8, Win 8, Full Disk Là Lỗi Gì

????Ai Là Triệu Phú 2020 – Đọc Câu Hỏi???? là một trò chơi trí tuệ, trắc nghiệm kiến thức dựa theo gameshow Ai Là Triệu Phú trên VTV3, trò chơi có âm thanh do MC Lại Văn Sâm dẫn chương trình, đọc câu hỏi và 4 phương án trả lời hứa hẹn sẽ mang đến người chơi trải nghiệm như ngồi trên chiếc ghế nóng.

Một số tính năng chính
???? MC Lại Văn Sâm đọc câu hỏi và 4 phương án trả lời, người chơi sẽ phải chọn đáp án chính xác nhất trong thời gian 30s
Mô phỏng giống thực tế 99%, người chơi sẽ có cảm giác như được ngồi trên chiếc ghế nóng của chương trình Ai Là Triệu Phú
Hàng nghìn câu hỏi đa dạng, không lặp lại được cập nhật liên tục giúp tăng kiến thức và hiểu biết của người chơi về Việt Nam và Thế Giới
Người chơi có thế dùng các quyền trợ giúp:
• 50/50 (loại bỏ 2 đáp án sai)
• Gọi điện thoại cho người thân
• Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay
• Hỏi tổ tư vấn tại chỗ: Khi người chơi vượt qua câu hỏi số 5
Cứu mạng khi thua cuộc không giới hạn số lần: Khi thua cuộc, người chơi có thể tuỳ chọn xem quảng cáo ngắn để cứu mình khỏi bị thua để tiếp tục chơi tiếp
Lưu thành tích của người chơi theo tổng tiền nhận được, câu cao nhất, tổng số câu đã vượt qua, thời gian trả lời các câu hỏi
????Bảng Xếp Hạng người chơi:
+ TOP Đại Gia (nhiều tài sản nhất)
+ TOP Kỉ Lục Gia (đạt mốc cao nhất, thời gian ngắn nhất)
+ TOP Trí Thức Gia (vượt qua nhiều câu nhất)
????Bổ sung thêm kiến thức cho câu hỏi đó: Khi câu hỏi hiện lên, người dùng nhấn vào nút BỔ SUNG KIẾN THỨC nằm ở dưới các phương án. Đến lúc công bố đáp án, game sẽ hiển thị thêm các thông tin Hình Ảnh/Video/Bài viết về câu hỏi đó, giúp bạn hiểu biết hơn về xung quanh.

Lưu ý: Tiền trong trò chơi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, mọi người chơi vui, đua bảng xếp hạng, học nhiều kiến thức mới lạ càng tốt nhé ????

???? Hãy cài đặt ngay bây giờ để nâng cao trí tuệ và nghe giọng MC Lại Văn Sâm đọc câu hỏi và 4 phương án nào! ????

Trong quá trình phát triển game Ai Là Triệu Phú Đọc Câu Hỏi không tránh khỏi thiếu soát, nhóm mong nhận tất cả góp ý từ mọi người, để nhóm tạo game mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người chơi.

Nhóm ai là triệu phú đọc câu hỏi 2020 xin cảm ơn mọi người. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn thật vui vẻ!

Bạn muốn chơi gì?
– Bạn muốn chơi ai là triệu phú 2018, ai là triệu phú 2019, ai là triệu phú 2020?
– Bạn muốn chơi ai là triệu phú có đọc câu hỏi bởi MC Lại Văn Sâm?
– Bạn muốn chơi ai là triệu phú có âm thanh?
– Bạn muốn chơi ai là triệu phú có MC Lại Văn Sâm dẫn chương trình?
– Bạn muốn chơi ai là triệu phú giống như ngồi trên ghế nóng?
– Bạn muốn chơi ai là triệu phú miễn phí?
– Bạn muốn chơi ai là triệu phú offline không cần mạng?

Xem thêm: phần mềm cập nhật driver miễn phí

Millionaire Millionaire 2020 – Reading Questions 」is an intellectual game, multiple choice quiz based on the Whohow is Millionaire gamehow on VTV3, the game with sound by MC Lai Van Sam hosted the program, read the questions and answered four options that promise to bring loltruyenky.vners the experience of sitting on a hot seat.

Some key features
MC MC Lai Van Sam reads the question and 4 answers , the loltruyenky.vner will have to choose the most correct answer within 30 seconds
Simulating 99% real-life simulations , loltruyenky.vners will feel like being on the hot seat of the Ai La Millionaire program
Thousands of diverse, non-repeatable questions are constantly updated to increase the loltruyenky.vners’ knowledge and understanding of Vietnam and the World.
loltruyenky.vners can use the help rights:
    • 50/50 (remove 2 wrong answers)
    • Call relatives
    • Consult the audience in the studio
    • Ask the on-site consultant team: When a loltruyenky.vner passes question 5
Save lives when losing an unlimited number of times : When losing, loltruyenky.vners can optionally view a short ad to save themselves from losing to continue loltruyenky.vning
Save loltruyenky.vner achievements according to total amount received, highest sentence, total number of passed sentences, time to answer questions
???? loltruyenky.vner Ranking :
+ TOP Dai Gia (most properties)
+ TOP Ky Luc Gia (reached the highest milestone, the shortest time)
+ TOP Intellectuals (pass the most sentences)
???? Add more knowledge to the question : When the question appears, the user clicks on the KNOWLEDGE ADD button under the options. By the time the answer is published, the game will disloltruyenky.vn more information Photos / Videos / Posts about that question, helping you better understand your surroundings.

Note: In-game money is not redeemable for cash, people have fun, race rankings, learn as much new knowledge as possible ????

???? Please install now to enhance intelligence and listen to MC Lai Van Sam’s voice to read questions and 4 options! ????

In the course of developing the game Ai La Trieu Phu, Reading Questions inevitably lacks control, the team hopes to receive all suggestions from everyone, so that the game creation team will bring a better experience for the loltruyenky.vners.

The group who is a millionaire read question 2020 thank you everyone. Wishing everyone happy moments of relaxation!

What do you want to loltruyenky.vn?
– You want to loltruyenky.vn who is a millionaire 2018, who is a 2019 millionaire, who is a millionaire in 2020?
– Who would you like to loltruyenky.vn as a millionaire read the question by MC Lai Van Sam?
– Who would you like to loltruyenky.vn with a sound millionaire?
– Who would you like to loltruyenky.vn as a millionaire with MC Lai Van Sam hosting the show?
– Who do you want to loltruyenky.vn as a millionaire like sitting on a hot seat?
– Who would you like to loltruyenky.vn to be a millionaire for free?
– Who do you want to loltruyenky.vn as a millionaire offline without network?