Ứng dụng Messenger bị lỗi và đây là cách khắc phục nhanh chóng Update 09/2021