Những ngày tốt nhất trong tháng 1 – 12/2021 mà bạn cần biết Update 06/2024

Để thuận tiện cho việc cưới hỏi, xây nhà hay mua tài sản có giá trị cao thì xem ngày là chuyện bạn nên làm. Việc xem xét ngày tốt cực kì quan trọng từ xưa đến nay. Vì vậy, licadho sẽ xem giúp bạn những ngày tốt nhất trong tháng 1 – 12/2021 nhé!

Những ngày tốt nhất trong tháng 1/2021

Với tháng đầu năm 2021, sẽ có khá nhiều dự định mới trong năm mới. Hãy xem những ngày tốt nhất trong tháng 1/2021 nhé!

Thứ hai, ngày 4/1/2021 nhằm ngày 22/11/2020 Âm lịch:

 • Ngày NHÂM TÝ, tháng MẬU TÝ, năm CANH TÝ
 • Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ tư, ngày 6/1/2021 nhằm ngày 24/11/2020 Âm lịch

 • Ngày GIÁP DẦN, tháng MẬU TÝ, năm CANH TÝ
 • Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Thứ năm, ngày 7/1/2021 nhằm ngày 25/11/2020 Âm lịch

 • Ngày ẤT MÃO, tháng MẬU TÝ, năm CANH TÝ
 • Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ hai, ngày 11/1/2021 nhằm ngày 29/11/2020 Âm lịch

 • Ngày KỶ MÙI, tháng MẬU TÝ, năm CANH TÝ
 • Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Thứ tư, ngày 13/1/2021 nhằm ngày 1/12/2020 Âm lịch

 • Ngày TÂN DẬU, tháng KỶ SỬU, năm CANH TÝ
 • Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ bảy, ngày 23/1/2021 nhằm ngày 11/12/2020 Âm lịch

 • Ngày TÂN MÙI, tháng KỶ SỬU, năm CANH TÝ
 • Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Thứ năm, ngày 28/1/2021 nhằm ngày 16/12/2020 Âm lịch

 • Ngày BÍNH TÝ, tháng KỶ SỬU, năm CANH TÝ
 • Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ sáu, ngày 29/1/2021 nhằm ngày 17/12/2020 Âm lịch

 • Ngày ĐINH SỬU, tháng KỶ SỬU, năm CANH TÝ
 • Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Ngày tốt trong tháng 2/2021

Thứ tư, ngày 3/2/2021 nhằm ngày 22/12/2020 Âm lịch

 • Ngày NHÂM NGỌ, tháng KỶ SỬU, năm CANH TÝ
 • Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ năm, ngày 4/2/2021 nhằm ngày 23/12/2020 Âm lịch

 • Ngày QUÝ MÙI, tháng KỶ SỬU, năm CANH TÝ
 • Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Thứ sáu, ngày 5/2/2021 nhằm ngày 24/12/2020 Âm lịch

 • Ngày GIÁP THÂN, tháng KỶ SỬU, năm CANH TÝ
 • Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

ngay-tot-trong-thang-2-2021-35express

Thứ sáu, ngày 12/2/2021 nhằm ngày 1/1/2021 Âm lịch

 • Ngày TÂN MÃO, tháng CANH DẦN, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ bảy, ngày 13/2/2021 nhằm ngày 2/1/2021 Âm lịch

 • Ngày NHÂM THÌN, tháng CANH DẦN, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Thứ ba, ngày 16/2/2021 nhằm ngày 5/1/2021 Âm lịch

 • Ngày ẤT MÙI, tháng CANH DẦN, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Chủ nhật, ngày 21/2/2021 nhằm ngày 10/1/2021 Âm lịch

 • Ngày CANH TÝ, tháng CANH DẦN, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ tư, ngày 24/2/2021 nhằm ngày 13/1/2021 Âm lịch

 • Ngày QUÝ MÃO, tháng CANH DẦN, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Chủ nhật, ngày 28/2/2021 nhằm ngày 17/1/2021 Âm lịch

 • Ngày ĐINH MÙI, tháng CANH DẦN, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Những ngày tốt nhất trong tháng 3/2021

Thứ hai, ngày 1/3/2021 nhằm ngày 18/1/2021 Âm lịch

 • Ngày MẬU THÂN, tháng CANH DẦN, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Thứ sáu, ngày 5/3/2021 nhằm ngày 22/1/2021 Âm lịch

 • Ngày NHÂM TÝ, tháng CANH DẦN, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Chủ nhật, ngày 7/3/2021 nhằm ngày 24/1/2021 Âm lịch

 • Ngày GIÁP DẦN, tháng CANH DẦN, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Thứ sáu, ngày 12/3/2021 nhằm ngày 29/1/2021 Âm lịch

 • Ngày KỶ MÙI, tháng CANH DẦN, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Chủ nhật, ngày 14/3/2021 nhằm ngày 2/2/2021 Âm lịch

 • Ngày TÂN DẬU, tháng TÂN MÃO, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ tư, ngày 24/3/2021 nhằm ngày 12/2/2021 Âm lịch

 • Ngày TÂN MÙI, tháng TÂN MÃO, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Thứ hai, ngày 29/3/2021 nhằm ngày 17/2/2021 Âm lịch

 • Ngày BÍNH TÝ, tháng TÂN MÃO, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ ba, ngày 30/3/2021 nhằm ngày 18/2/2021 Âm lịch

 • Ngày ĐINH SỬU, tháng TÂN MÃO, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Những ngày tốt nhất trong tháng 4/2021

Chủ nhật, ngày 4/4/2021 nhằm ngày 23/2/2021 Âm lịch

 • Ngày NHÂM NGỌ, tháng TÂN MÃO, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ hai, ngày 5/4/2021 nhằm ngày 24/2/2021 Âm lịch

 • Ngày QUÝ MÙI, tháng TÂN MÃO, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Thứ ba, ngày 6/4/2021 nhằm ngày 25/2/2021 Âm lịch

 • Ngày GIÁP THÂN, tháng TÂN MÃO, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Thứ ba, ngày 13/4/2021 nhằm ngày 2/3/2021 Âm lịch

 • Ngày TÂN MÃO, tháng NHÂM THÌN, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ tư, ngày 14/4/2021 nhằm ngày 3/3/2021 Âm lịch

 • Ngày NHÂM THÌN, tháng NHÂM THÌN, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Thứ bảy, ngày 17/4/2021 nhằm ngày 6/3/2021 Âm lịch

 • Ngày ẤT MÙI, tháng NHÂM THÌN, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Thứ năm, ngày 22/4/2021 nhằm ngày 11/3/2021 Âm lịch

 • Ngày CANH TÝ, tháng NHÂM THÌN, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Chủ nhật, ngày 25/4/2021 nhằm ngày 14/3/2021 Âm lịch

 • Ngày QUÝ MÃO, tháng NHÂM THÌN, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ năm, ngày 29/4/2021 nhằm ngày 18/3/2021 Âm lịch

 • Ngày ĐINH MÙI, tháng NHÂM THÌN, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Thứ sáu, ngày 30/4/2021 nhằm ngày 19/3/2021 Âm lịch

 • Ngày MẬU THÂN, tháng NHÂM THÌN, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Ngày tốt trong tháng 5/2021

Thứ ba, ngày 4/5/2021 nhằm ngày 23/3/2021 Âm lịch

 • Ngày NHÂM TÝ, tháng NHÂM THÌN, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ năm, ngày 6/5/2021 nhằm ngày 25/3/2021 Âm lịch

 • Ngày GIÁP DẦN, tháng NHÂM THÌN, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Thứ sáu, ngày 7/5/2021 nhằm ngày 26/3/2021 Âm lịch

 • Ngày ẤT MÃO, tháng NHÂM THÌN, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ ba, ngày 11/5/2021 nhằm ngày 30/3/2021 Âm lịch

 • Ngày KỶ MÙI, tháng NHÂM THÌN, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Thứ năm, ngày 13/5/2021 nhằm ngày 2/4/2021 Âm lịch

 • Ngày TÂN DẬU, tháng QUÝ TỴ, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Chủ nhật, ngày 23/5/2021 nhằm ngày 12/4/2021 Âm lịch

 • Ngày TÂN MÙI, tháng QUÝ TỴ, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Thứ sáu, ngày 28/5/2021 nhằm ngày 17/4/2021 Âm lịch

 • Ngày BÍNH TÝ, tháng QUÝ TỴ, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ bảy, ngày 29/5/2021 nhằm ngày 18/4/2021 Âm lịch

 • Ngày ĐINH SỬU, tháng QUÝ TỴ, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Ngày tốt trong tháng 6/2021

Thứ năm, ngày 3/6/2021 nhằm ngày 23/4/2021 Âm lịch

 • Ngày NHÂM NGỌ, tháng QUÝ TỴ, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ sáu, ngày 4/6/2021 nhằm ngày 24/4/2021 Âm lịch

 • Ngày QUÝ MÙI, tháng QUÝ TỴ, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

ngay-tot-trong-thang-6-2021-35express

Thứ bảy, ngày 5/6/2021 nhằm ngày 25/4/2021 Âm lịch

 • Ngày GIÁP THÂN, tháng QUÝ TỴ, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Thứ bảy, ngày 12/6/2021 nhằm ngày 3/5/2021 Âm lịch

 • Ngày TÂN MÃO, tháng GIÁP NGỌ, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Chủ nhật, ngày 13/6/2021 nhằm ngày 4/5/2021 Âm lịch

 • Ngày NHÂM THÌN, tháng GIÁP NGỌ, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Thứ tư, ngày 16/6/2021 nhằm ngày 7/5/2021

 • Âm lịch Ngày ẤT MÙI, tháng GIÁP NGỌ, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Thứ hai, ngày 21/6/2021 nhằm ngày 12/5/2021 Âm lịch

 • Ngày CANH TÝ, tháng GIÁP NGỌ, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ năm, ngày 24/6/2021 nhằm ngày 15/5/2021 Âm lịch

 • Ngày QUÝ MÃO, tháng GIÁP NGỌ, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ hai, ngày 28/6/2021 nhằm ngày 19/5/2021 Âm lịch

 • Ngày ĐINH MÙI, tháng GIÁP NGỌ, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Thứ ba, ngày 29/6/2021 nhằm ngày 20/5/2021 Âm lịch

 • Ngày MẬU THÂN, tháng GIÁP NGỌ, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Những ngày may mắn trong 7/2021

Thứ bảy, ngày 3/7/2021 nhằm ngày 24/5/2021 Âm lịch

 • Ngày NHÂM TÝ, tháng GIÁP NGỌ, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ hai, ngày 5/7/2021 nhằm ngày 26/5/2021 Âm lịch

 • Ngày GIÁP DẦN, tháng GIÁP NGỌ, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Thứ ba, ngày 6/7/2021 nhằm ngày 27/5/2021 Âm lịch

 • Ngày ẤT MÃO, tháng GIÁP NGỌ, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ bảy, ngày 10/7/2021 nhằm ngày 1/6/2021 Âm lịch

 • Ngày KỶ MÙI, tháng ẤT MÙI, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Thứ hai, ngày 12/7/2021 nhằm ngày 3/6/2021 Âm lịch

 • Ngày TÂN DẬU, tháng ẤT MÙI, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ năm, ngày 22/7/2021 nhằm ngày 13/6/2021 Âm lịch

 • Ngày TÂN MÙI, tháng ẤT MÙI, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Thứ ba, ngày 27/7/2021 nhằm ngày 18/6/2021 Âm lịch

 • Ngày BÍNH TÝ, tháng ẤT MÙI, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ tư, ngày 28/7/2021 nhằm ngày 19/6/2021 Âm lịch

 • Ngày ĐINH SỬU, tháng ẤT MÙI, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Những ngày tốt nhất trong tháng 8/2021

Thứ hai, ngày 2/8/2021 nhằm ngày 24/6/2021 Âm lịch

 • Ngày NHÂM NGỌ, tháng ẤT MÙI, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ ba, ngày 3/8/2021 nhằm ngày 25/6/2021 Âm lịch

 • Ngày QUÝ MÙI, tháng ẤT MÙI, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Thứ tư, ngày 4/8/2021 nhằm ngày 26/6/2021 Âm lịch

 • Ngày GIÁP THÂN, tháng ẤT MÙI, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Thứ tư, ngày 11/8/2021 nhằm ngày 4/7/2021 Âm lịch

 • Ngày TÂN MÃO, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ năm, ngày 12/8/2021 nhằm ngày 5/7/2021 Âm lịch

 • Ngày NHÂM THÌN, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Chủ nhật, ngày 15/8/2021 nhằm ngày 8/7/2021 Âm lịch

 • Ngày ẤT MÙI, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Thứ sáu, ngày 20/8/2021 nhằm ngày 13/7/2021 Âm lịch

 • Ngày CANH TÝ, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ hai, ngày 23/8/2021 nhằm ngày 16/7/2021 Âm lịch

 • Ngày QUÝ MÃO, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ sáu, ngày 27/8/2021 nhằm ngày 20/7/2021 Âm lịch

 • Ngày ĐINH MÙI, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Thứ bảy, ngày 28/8/2021 nhằm ngày 21/7/2021 Âm lịch

 • Ngày MẬU THÂN, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Những ngày tốt nhất trong tháng 9/2021

Thứ tư, ngày 1/9/2021 nhằm ngày 25/7/2021 Âm lịch

 • Ngày NHÂM TÝ, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ sáu, ngày 3/9/2021 nhằm ngày 27/7/2021 Âm lịch

 • Ngày GIÁP DẦN, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Thứ bảy, ngày 4/9/2021 nhằm ngày 28/7/2021 Âm lịch

 • Ngày ẤT MÃO, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ tư, ngày 8/9/2021 nhằm ngày 2/8/2021 Âm lịch

 • Ngày KỶ MÙI, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

nhung-ngay-tot-nhat-trong-thang-9-2021-35express

Thứ sáu, ngày 10/9/2021 nhằm ngày 4/8/2021 Âm lịch

 • Ngày TÂN DẬU, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ hai, ngày 20/9/2021 nhằm ngày 14/8/2021 Âm lịch

 • Ngày TÂN MÙI, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Thứ bảy, ngày 25/9/2021 nhằm ngày 19/8/2021 Âm lịch

 • Ngày BÍNH TÝ, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Chủ nhật, ngày 26/9/2021 nhằm ngày 20/8/2021 Âm lịch

 • Ngày ĐINH SỬU, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Ngày tốt trong tháng 10/2021

Thứ sáu, ngày 1/10/2021 nhằm ngày 25/8/2021 Âm lịch

 • Ngày NHÂM NGỌ, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ bảy, ngày 2/10/2021 nhằm ngày 26/8/2021 Âm lịch

 • Ngày QUÝ MÙI, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Chủ nhật, ngày 3/10/2021 nhằm ngày 27/8/2021 Âm lịch

 • Ngày GIÁP THÂN, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Chủ nhật, ngày 10/10/2021 nhằm ngày 5/9/2021 Âm lịch

 • Ngày TÂN MÃO, tháng MẬU TUẤT, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ hai, ngày 11/10/2021 nhằm ngày 6/9/2021 Âm lịch

 • Ngày NHÂM THÌN, tháng MẬU TUẤT, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Thứ năm, ngày 14/10/2021 nhằm ngày 9/9/2021 Âm lịch

 • Ngày ẤT MÙI, tháng MẬU TUẤT, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Thứ ba, ngày 19/10/2021 nhằm ngày 14/9/2021 Âm lịch

 • Ngày CANH TÝ, tháng MẬU TUẤT, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ sáu, ngày 22/10/2021 nhằm ngày 17/9/2021 Âm lịch

 • Ngày QUÝ MÃO, tháng MẬU TUẤT, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ ba, ngày 26/10/2021 nhằm ngày 21/9/2021 Âm lịch

 • Ngày ĐINH MÙI, tháng MẬU TUẤT, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Thứ tư, ngày 27/10/2021 nhằm ngày 22/9/2021 Âm lịch

 • Ngày MẬU THÂN, tháng MẬU TUẤT, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Chủ nhật, ngày 31/10/2021 nhằm ngày 26/9/2021 Âm lịch

 • Ngày NHÂM TÝ, tháng MẬU TUẤT, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Ngày tốt trong tháng 11/2021

Thứ ba, ngày 2/11/2021 nhằm ngày 28/9/2021 Âm lịch

 • Ngày GIÁP DẦN, tháng MẬU TUẤT, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Thứ tư, ngày 3/11/2021 nhằm ngày 29/9/2021 Âm lịch

 • Ngày ẤT MÃO, tháng MẬU TUẤT, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Chủ nhật, ngày 7/11/2021 nhằm ngày 3/10/2021 Âm lịch

 • Ngày KỶ MÙI, tháng KỶ HỢI, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Thứ ba, ngày 9/11/2021 nhằm ngày 5/10/2021 Âm lịch

 • Ngày TÂN DẬU, tháng KỶ HỢI, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ sáu, ngày 19/11/2021 nhằm ngày 15/10/2021 Âm lịch

 • Ngày TÂN MÙI, tháng KỶ HỢI, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Thứ tư, ngày 24/11/2021 nhằm ngày 20/10/2021 Âm lịch

 • Ngày BÍNH TÝ, tháng KỶ HỢI, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ năm, ngày 25/11/2021 nhằm ngày 21/10/2021 Âm lịch

 • Ngày ĐINH SỬU, tháng KỶ HỢI, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Thứ ba, ngày 30/11/2021 nhằm ngày 26/10/2021 Âm lịch

 • Ngày NHÂM NGỌ, tháng KỶ HỢI, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Ngày may mắn trong tháng 12/2021

Thứ tư, ngày 1/12/2021 nhằm ngày 27/10/2021 Âm lịch

 • Ngày QUÝ MÙI, tháng KỶ HỢI, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Thứ năm, ngày 2/12/2021 nhằm ngày 28/10/2021 Âm lịch

 • Ngày GIÁP THÂN, tháng KỶ HỢI, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Thứ năm, ngày 9/12/2021 nhằm ngày 6/11/2021 Âm lịch

 • Ngày TÂN MÃO, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ sáu, ngày 10/12/2021 nhằm ngày 7/11/2021 Âm lịch

 • Ngày NHÂM THÌN, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Thứ hai, ngày 13/12/2021 nhằm ngày 10/11/2021 Âm lịch

 • Ngày ẤT MÙI, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Thứ bảy, ngày 18/12/2021 nhằm ngày 15/11/2021 Âm lịch

 • Ngày CANH TÝ, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ ba, ngày 21/12/2021 nhằm ngày 18/11/2021 Âm lịch

 • Ngày QUÝ MÃO, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Thứ bảy, ngày 25/12/2021 nhằm ngày 22/11/2021 Âm lịch

 • Ngày ĐINH MÙI, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Chủ nhật, ngày 26/12/2021 nhằm ngày 23/11/2021 Âm lịch

 • Ngày MẬU THÂN, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Thứ năm, ngày 30/12/2021 nhằm ngày 27/11/2021 Âm lịch

 • Ngày NHÂM TÝ, tháng CANH TÝ, năm TÂN SỬU
 • Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Qua bài viết này, chắc chắn bạn đã nắm bắt được cho mình những ngày tốt nhất trong tháng 1 – 12/2021 rồi nhỉ? Hãy theo dõi licadho để có được cho mình những bài viết thú vị nhé!