Khắc phục, chữa lỗi không cài được phần mềm trên Win 10 Update 12/2023