Festa là gì? tìm hiểu chi tiết BTS Festa Update 06/2023

BTS là lễ kỷ niệm hàng năm kỷ niệm ra mắt của BTS. Festa về cơ bản có nghĩa là fastival, vì vậy một lễ hội cho ngày kỷ niệm 13 tháng 6 của họ. Trong hai tuần trước ngày này, họ phát hành rất nhiều thứ, bao gồm hình ảnh, chụp ảnh, bìa, vũ đạo, và cả một chương trình radio có tên Kkul FM. Về cơ bản chỉ là một lễ kỷ niệm lớn cho cả hai thành viên của fandom và BTS. Họ chuẩn bị những thứ khác nhau mỗi năm và đây là lịch trình cho năm nay:

Họ cũng chụp ảnh gia đình mỗi năm, mà tôi nghĩ là điều dễ thương nhất từ ​​trước đến nay.

Hình ảnh FESTA trước đó từ các năm trước bao gồm:

festa-la-gi

festa-la-gi-1

Đây là lịch trình trong năm 2014:

Họ phát hành chương trình radio của họ trên Youtube và hình ảnh được tải lên trên Facebook trên trang Facebook của họ. Họ cũng làm các hồ sơ khác nhau mỗi năm, được viết tay và tải lên trên FB (mặc dù chúng thường được dịch bởi những người trên Tumblr).