Monthly Archives: Tháng Chín 2021

Arch là gì Update 10/2021

Tinh nghịch, tinh quái, hóm, láu an arch smile nụ cười hóm hỉnh, nụ cười láu lỉnh vòm; nhịp cuốn ở cầu circularr arch nhịp tròn hingeless arch nhịp không tiết hợp hydrostatic arch nhịp thuỷ tĩnh parabolic arch nhịp parabolic vòm hình cung Giải thích EN: A curved structure designed to exert horizontal forces […]

Evaluation là gì Update 10/2021

sự đánh giá, sự ước lượng evaluation of an algebraic expression tính giá trị của một biểu thức đại số approximate evaluation sự ước lượng xấp xỉ effective evaluation (toán logic ) sự đánh gia có hiệu quả numerical evaluation sự ước lượng bằng số đánh giá criterion of quality evaluation tiêu chuẩn đánh giá […]