Hỏi Đáp

Stride là gì Update 01/2022

stride nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stride giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stride. Bạn đang xem: Stride là gì Từ điển Anh Việt stride /straid/ * danh từ bước dài to walk with vigorous stride: bước những bước dài […]

Inline css là gì Update 01/2022

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 3 kiểu hiển thị phần tử trong CSS đó là Block, Inline và Inline-block xem chúng có gì khác nhau nhé ! Trước khi vào bài viết thì giả sử chúng ta có đoạn mã HTML như sau: html> head> meta charset=”UTF-8″> meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1.0″> link rel=”stylesheet” […]