Monthly Archives: Tháng Tám 2021

Có tài mà không có đức là người vô dụng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó Update 10/2021

Đề bài: Trong một buổi nói chuyện với cán bộ, học sinh, sinh viên, Bác Hồ đã ân cần khuyên dạy: “Có tài mà không có đức là người vô dụng , có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Trình bày suy nghĩ của anh/chị về lời khuyên dạy trên […]